IDF leert soldaten hun naasten lief te hebben

Terwijl de hele wereld Israël veroordeelt om zijn behandeling van de Palestijnen, leren soldaten in het Israëlische leger hoe ze hun naaste kunnen liefhebben als zichzelf. Overal in Israël vind je pre-militaire academies (mechinot) waar afgestudeerden van de middelbare school worden voorbereid op de militaire diensttijd.

Door David Lazarus |

Het is een initiatief van het moderne zionisme, dat hoopt dat uit deze opleidingen toekomstige leiders van de staat Israël voort
zullen komen. Jonge mensen ontvangen hier een solide etische en morele basis voor de rest van hun leven.

Danny Zamir, voorzitter van de raad van pre-militaire academies (JCM) vertelde: ‘Jonge mensen uit alle lagen van de Israëlische bevolking doen een jaar lang vrijwilligerswerk om hun horizon te verbreden en ook meer te leren over mensen die anders denken en geloven.’ De JCM coördineert de stageplaatsen voor toekomstige militairen bij bedrijven en organisaties in samenwerking met de academies.

De mechinot willen minderheden integreren en Arabieren en Joden samenbrengen. Jonge mensen weten vaak te weinig over het Jodendom of de democratie. De uitdagingen bestaan bijvoorbeeld uit het verbeteren van dorpsgemeenschappen. Sinds kort hebben de mechinot besloten om ook de Messiaanse Joden beter te leren kennen. Aan Messiaanse leiders werd gevraagd of ze voordrachten wilden houden voor mechinot­groepen.

De vraag was een complete verrassing voor ons als Messiaanse leiders. Wij mogen nu aan de soldaten-in-spe gaan vertellen waarom er Joden zijn die in Jezus geloven. Ik vond het persoonlijk een hele eer om uren door te brengen met deze levendige jongelui, en met hen over de Bijbel en het geloof in God te praten. Ik heb kunnen vertellen hoe we ertoe zijn gekomen om te geloven dat Jezus de Messias is. Ik kan u verzekeren dat deze jongelui zeer respectvol waren. Ze stelden intelligente vragen en hadden oprechte belangstelling. Ze wilden echt weten wat het betekent om een Joodse volgeling van Jezus te zijn. Ik ben er trots op dat de toekomstige leiders van Israël beter zullen begrijpen wie Jesjoea werkelijk is.

Het is wel eens anders geweest. Toen ik zelf in het Israëlische leger diende, werd ik uitgelachen om mijn geloof. Van bepaalde functies werd je uitgesloten. Nog niet eens zo lang geleden mochten Messiaanse Joden bijvoorbeeld geen officier worden bij de inlichtingendiensten of de luchtmacht. Maar dat is nu veranderd. Door hun grote inzet worden Messiaanse Joden nu gewaardeerd.

Mijn gemeente organiseert al jaren thematische wandeldagen voor scholieren. Er wordt dan gesproken over de geschiedenis van het vroege zionisme in de Amerikaanse kolonie in Jaffa, waar ook het gebouw staat waar wij onze samenkomsten houden.

De laatste keer vroeg een mechinot-medewerker aan tweeduizend scholieren: ‘Wie zijn de Messiaanse Joden?’ Een meisje uit onze gemeente, stak haar hand op en zei: ‘Ik ben een Messiaanse Jodin! Ik kan jullie alles over ons geloof vertellen!’ Ik ben verbaasd en dankbaar dat er in Israël nu steeds meer zijn die hun kinderen meer respect willen bijbrengen voor Jesjoea en het Nieuwtestamentische geloof. Als je in Israël bent opgegroeid en zelf de woede, haat en het geweld hebt meegemaakt tegen onze Messias en zijn volgelingen, dan kun je alleen maar verbaasd en dankbaar zijn over de verandering die nu plaatsvindt.

Dit artikel verscheen in de uitgave van oktober 2018 van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.