IDF: conflict met de Palestijnen is een godsdienstoorlog

Het gaat niet over Palestina. Het gaat over Allah en zijn gebod om Joden te doden.

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: Palestijnen, islam
Gewelddadig Palestijns moslimverzet tegen Israël is in de eerste plaats een religieuze aangelegenheid. Foto: Abed Rahim Khatib / Flash90

Het Israëlische leger probeert voortdurend de religieuze aard van het Israëlisch-Arabische conflict te omzeilen. Toch zagen ze zich vorige week genoodzaakt te erkennen dat het Palestijnse geweld uiteindelijk wordt aangewakkerd door de islam en zijn afwijzing van de Joodse soevereiniteit in dit land.

En, zoals onze lezers weten, wordt Israëls inzet om de Joodse soevereiniteit in dit land te handhaven uiteindelijk gevoed door goddelijke beloften die in de Bijbel zijn opgetekend.

Westerse machten, zelfs het christelijke Amerika, zijn veel terughoudender om dit als een godsdienstoorlog te zien. Het is al moeilijk genoeg om een vredesakkoord te sluiten en alles op een seculier niveau te houden. Voeg daar de religieuze rode lijnen van moslims en Joden aan toe en het wordt onmogelijk.

Maar dat verandert niets aan het feit dat dit conflict op grondniveau religieus is. Als een op politiek niveau gesloten akkoord niet tot het grondniveau kan doordringen, dan is het slechts vrede in naam.

Volgens het laatste oordeel van het Israëlische leger worden diplomatieke inspanningen nu inderdaad minder relevant. De motivatie voor Palestijns geweld verschuift namelijk steeds meer van nationalistisch naar religieus.

De laatste golf van Palestijnse terreur heeft het leven geëist van 19 Israëli’s. De daders hebben bijna allemaal gewezen naar de spanningen op de Tempelberg als de reden voor hun bloedige acties. Bij twee van de aanslagen identificeerden de terroristen zich als volgelingen van de ISIS-ideologie, die streeft naar de vestiging van een islamitisch kalifaat in de hele regio.

Het Israëlische defensieapparaat vreest dat deze hernieuwde aandacht voor religie zou kunnen leiden tot een veel bredere terreurcampagne waarvoor geen diplomatieke oplossing bestaat, meldde het nieuwsportaal Ynet.

Dit sluit natuurlijk aan bij de pogingen van Iran en zijn gemachtigden om Israël te destabiliseren en uiteindelijk te vernietigen, hetgeen eveneens volledig religieus van aard is.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox