Holocaust-overlevende brengt Torahrol naar Israël

Een eeuwenoude Torahrol werd in een kerk in het dorp Hallstatt, nabij Colmar in Noord­oost Frankrijk, aange­troffen. Een over­levende van de Holo­caust die in Frankrijk woont, kocht de Torahrol van de kerk voor enkele honderden euro’s en bracht hem naar Israël.

Door Yossi Aloni |

N. was een baby van enkele maanden oud, toen haar ouders in 1943 met haar en haar drie oudere broers tijdens de oorlog, uit hun huis in de Zuid-Franse stad Narbonne vluchtten. ‘Alles wat ik over de oorlog weet zijn dingen die mij verteld zijn. De autoriteiten in het gebied waar wij woonden werkten samen met nazi-Duitsland, en het was voor mijn ouders duidelijk dat we snel moesten vluchten. De Joden werden door de plaatselijke bevolking aange­vallen en een deel van mijn moeders familie werd naar concen­tra­tie­kampen in Frankrijk en Duitsland gebracht. Er heerste grote angst onder de Joden in Frankrijk, en mijn ouders vluchtten met mij en mijn broers naar een klein dorpje in het zuiden van Frankrijk, waar we de rest van de oorlog samen met andere Joden verborgen werden gehouden door rechtschapen niet-Joodse mensen, en dankzij hen hebben we het overleefd’.

N. en haar familie overleefden de oorlog en bleven in Frankrijk wonen. Zij stichtte een gezin en vestigde zich in Straatsburg. Enkele jaren geleden vernam zij van een plaatselijke antiquair dat er al sinds de oorlog een oude Torahrol in een kerk in het dorp Hallstatt verborgen lag. De Joden hadden indertijd zwaar te lijden gehad van geweld en plunderingen. De Duitsers bezetten steeds meer Joodse dorpen en gemeen­schappen, waren geweld­dadig tegen de Joden en vernielden hun bezittingen. De Joden vreesden dat de Torah­rollen zouden worden ontheiligd en verbrand, dus gingen zij naar de plaatselijke kerk en vroegen of ze daar een Torah­rol mochten verbergen. Sinds de oorlog heeft deze oude Torahrol tientallen jaren verborgen gelegen in die kerk. ‘Toen ik hiervan hoorde, was ik erg opge­wonden. Ik vroeg de antiquair wat ik moest doen om de Torah­rol uit de kerk te krijgen. Hij deed navraag bij het kerk­bestuur, dat een bedrag noemden. Het was geen klein bedrag, maar ik was ervan overtuigd dat ik deze Torahrol terug zou moeten kopen. Mijn man en ik kochten de Torahrol en bewaarden die in ons huis, totdat we besloten naar Israël te emigreren’.

Ongeveer twee maanden geleden emigreerde N. naar Israël met de Torahrol, die rond 1750 was geschreven. Zij benaderde Rabbi Krieger en vroeg om de rol onder te brengen in het ‘Shem Olam Inter­national Center for faith and the Holocaust’ in Kfar HaRo’eh in het centrum van het land.

Rabbi Krieger, voorzitter van het Shem Olam Inter­national Center, ontmoette N. en was bijzonder opgetogen toen hij de Torahrol uit haar handen ontving: ‘Deze Torahrol, die de Holocaust heeft overleefd dankzij Joden die zich met hun leven hebben ingezet om hem te beschermen, is eindelijk in Israël aange­komen. Na jaren in een kerk bewaard te zijn geweest, is hij nu op Simchat Torah weer thuisgekomen. Ondanks de hoge leeftijd van de Torahrol is hij goed bewaard gebleven, op een paar uitgewiste letters op het perkament na. Deze Torahrol vertelt het verhaal van alle Joodse gemeen­schappen in Frankrijk, die tijdens de oorlog verwoest zijn, en van hen die hun leven opof­ferden om hun erfgoed te bewaren en te onder­houden, waarmee Joden zich tijdens alle generaties en op alle plaatsen hebben onderscheiden’.


Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.