Hoe leer je je kinderen te geloven in God?

Het discussiëren over het geloof in God met jongeren, en het luisteren naar hun vragen en de dingen waar ze mee bezig zijn, is fascinerend en verfrissend.

Door David Lazarus |

Een aantal jaren geleden sprak ik uitgebreid met een groep jongeren over het geloof. Ik ging in op de druk die veel jongeren van hun ouders voelen om in God te geloven en naar de kerk of de synagoge te gaan. Ze vertelden me allemaal, dat deze spanning in huis hen ongerust en verward maakte.

Ik legde uit dat het cruciaal is om toe te laten dat hun eigen denken vorm krijgt. Dit kan niet overhaast gebeuren. Ieder van ons groeit en leert op zijn of haar eigen unieke manier. Ik vertelde hen om zich te ontspannen en te proberen hun eigen ervaringen van God te ontdekken, in de Bijbel, in de natuur en in wat mooi, goed en juist is aan het leven.

Geloof kan onze jongeren niet worden opgedrongen. We kunnen om wijsheid en leiding bieden, maar ze moeten de ruimte krijgen om hun eigen ervaringen na te streven, in hun eigen tijd en op hun eigen manier, de wonderen van het wandelen met God.

Ik heb uitgelegd, dat de weg naar het geloof in God niet hetzelfde is als het leren van een wetenschappelijke doorbraak of een filosofische theorie. We kunnen God niet puur met verstand kennen. Het is veeleer door de ervaringen van Gods trouw in ons leven en het werk van Zijn Geest om ons te leiden door de mijnenvelden van de dagelijkse beslissingen in het leven, die net zo belangrijk zijn op onze weg naar het kennen van Hem.

Er zijn drie manieren om God te kennen die in het Jodendom en het Christendom worden benadrukt:.

  1. Het aanvoelen van zijn aanwezigheid in de wereld (Jesaja 40:26) – aanbidding.
  2. Aanvoelen van zijn aanwezigheid in de Bijbel (Exododus 20:2) – leren.
  3. Aanvoelen van zijn aanwezigheid in heilige daden (Exod 24:7) – handelen.

Ik deelde gedeelten van rabbi Abraham Joshua Heschel’s boek God in Search of Man met hen, waarin hij erop wijst dat het kennen van God geen passieve taak is, zoals het proberen uit te zoeken hoe je een wiskunde­probleem oplost. Geloof is een actieve taak, zoals het vinden van een oplossing voor het gevaar waarin we ons bevinden, die we nodig hebben om onszelf te redden.

Geloof groeit als we aanbidden, leren en betrokken raken bij daden van vriendelijkheid en daden van liefde. Ik moedigde hen aan om deze dingen te beschouwen als de weg naar het kennen van God en om betrokken te raken bij het brengen van genezing naar anderen.

En wees onderweg niet bang om vragen te stellen. Een sterk en veerkrachtig geloof vereist het omgaan met Gods verborgenheid, de gevallen staat van de mensheid en onze eigen persoonlijke, en vaak verwarrende menselijkheid.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox