‘Hoe kunnen je van mij houden als je elkaar haat?’

De ware vijand van Israël is niet van buitenaf. Ongegronde haat, in het Hebreeuws bekend als Sinat Chinam (שנאת חינם), is veel gevaarlijker dan de vijandigheid die uitgaat van Iran, Hezbollah of Hamas. De recente dag van rouw en vasten, die bekend staat als Tisha Be’Av gaat over het gedenken van de omvang van deze specifieke dreiging.

Door Aviel Schneider |

Tisha Be’Av staat bekend als de treurigste dag op de Joodse kalender en herdenkt de vernietiging van zowel de Eerste als de Tweede Tempel. Ter gelegen­heid van deze datum vond een dialoog plaats in de Joodse nederzetting Efrat, gelegen tussen Bethlehem en Hebron. Hierin kwamen onder andere de Israëlische Arabische nieuws­presentator Lucy Aharish en de Joodse Tempelberg-activist Yehudah Glick aan bod, die door velen wordt beschouwd als een ‘rechts-extremist’.

Waarom werd de Eerste Tempel vernietigd? Vanwege drie kwaden die hem hadden besmet: afgoderij, ontucht en bloedvergieten. Waarom werd de Tweede Tempel vernietigd? Omdat er ongegronde haat bestond onder het volk. Met andere woorden, ongegronde haat jegens anderen is in Gods ogen net zo’n ernstige zonde als afgoderij, ontucht en bloedvergieten.

Yehudah Glick. (Foto: Hadas Parush/Flash 90)

Deze zelfde ongegronde haat blijft het volk van Israël tot op de dag van vandaag plagen. Buren haten elkaar over verschillende politieke opvattingen en iedereen is ervan overtuigd dat zijn of haar wereldbeeld de waarheid is. De meesten hebben geen geduld om te luisteren, en het idee alleen al om te proberen elkaar te begrijpen is uit den boze. Deze haat tussen links en rechts komt niet alleen tot uiting in de groeiende straatprotesten, maar begint ook in de Knesset, bij politici en hun partijen. Het is bijna onmogelijk om te luisteren naar radio­praat­shows die deze functionarissen interviewen, omdat ze gewoon tegen elkaar schreeuwen zonder te luisteren.

Links en rechts tegenover elkaar in de straten. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Aharish werd geïnterviewd op het populaire Channel 12 programma ‘Ofira & Berkovic’ over haar Tisha Be’Av dialoog. Ze vertelde daar, dat ze Glick en haar andere Joodse vrienden vertelde:

‘Jullie haten elkaar. Joden haten Joden. Op de treurdag van Tisha Be’Av gedenken jullie de vernietiging van de Tempel en dat de Joden andere Joden haatten en hun de dood wensen. Als jullie elkaar haten, hoe kunnen jullie dan van mij [als Arabisch] houden?’

Aharish is een van Israëls meest prominente en gerespecteerde tv-nieuwspresentators, en is getrouwd met de Joodse tv-ster Tsahi Halevi, een acteur uit de hit Netflix-serie ‘Fauda.’ Ze was de eerste islamitische nieuwspresentator op de Hebreeuws-talige Israëlische televisie. In Israël wordt Lucy ofwel geliefd ofwel gehaat. Sommigen houden van haar vanwege haar recht­lijnig­heid en oprechtheid, terwijl anderen haar haten omdat ze met een Jood is getrouwd en zo de assimilatie van het Joodse volk heeft bevorderd.

Lucy Aharish. (Foto: Hadas Parush/Flash90)

Lucy’s glasheldere vermaning weerklonk in de hele natie. Hoe kan Israël van anderen houden als de Joden niet eens van elkaar houden? We denken allemaal graag dat we de haat onder controle hebben. Maar Jezus wist dat beter. Tijdens zijn bediening gaf Hij een nieuw gebod: ‘Houd van elkaar zoals ik van jullie heb gehouden.’ Toen al was Jezus zich bewust van de ongegronde haat die zijn volk zou verscheuren en zijn Joodse broeders en zusters tot op de dag van vandaag zou blijven teisteren.

In de eerste brief van Johannes waarschuwt de schrijver zijn lezers: ‘Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?’ (1 Johannes 4:20 HSV).

Religieuze mensen baseren zich voor liefde op de bijbelse normen, en seculiere mensen baseren zich voor liefde op het liberalisme. Twee verschillende, concurrerende denkscholen over wat en hoe de mensen in Sion zouden moeten liefhebben en haten. En we zijn weer terug bij af. Zoals koning Salomo in zijn wijsheid zei: ‘Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.’ (Spreuken 10:12).

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.