Hoe Joods en hoe democratisch moet Israël zijn?

Ter gelegenheid van de 73e verjaardag van het land heeft het Jewish People Policy Institute recente resultaten van een opiniepeiling bekend gemaakt. De verschillende bevolkings­groepen geven zeer verschillende antwoorden op fundamentele vragen over de identiteit van de Staat.

Door Aviel Schneider |

Van de seculiere Joden in het land meent 53 procent, dat de Staat ‘te Joods’ is georiënteerd, terwijl 90 procent van de orthodoxe en religieuze Joden de tegen­over­gestelde mening is toegedaan. Van de traditionele Joden is 47 procent het met de religieuze Joden eens, dat Israël ‘meer Joods’ moet worden. Alleen de liberale en seculiere Joden, 62 procent, zijn het ermee eens dat het Jodendom evenwichtig vertegenwoordigd is in de politiek.

In ieder geval is 98 procent van de Israëlische Joodse bevolking het ermee eens, dat Israël Joods moet zijn. 88 procent gaat ook een stap verder en begrijpt dat er dus een Joodse meerderheid in het land moet wonen. Bovendien begrijpt 69 procent van de Joodse meerder­heid (van 74 procent) in het land, dat de Staat daarvoor de Joodse cultuur moet bevorderen en zorg moet dragen voor het Joden­dom in de diaspora.

Naast deze complexiteit (en misschien juist daardoor) is de meerder­heid van de Joodse bevolking (66 procent) voorstander van het toestaan van het burgerlijk huwelijk, dat zonder het rabbinaat wordt gesloten.

Eenheid en recht en vrijheid zijn ook waarden, waarover de generaties in Israël strijden. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

De overgrote meerderheid van de Israëlische Joden (69 procent) gelooft niet dat het rechtssysteem in de Joodse Staat gebaseerd moet zijn op de Bijbelse Halachah. Toch is 22 procent van de Joden in het land van mening dat de Israëlische wetgeving gebaseerd moet zijn op Halachah. Dit standpunt wordt ingenomen door 70 procent van de orthodoxen, 53 procent van de religieuze Joden en 65 procent van de nationaal-religieuze pioniers. Bovendien is bijna 40 procent van de Joodse bevolking voorstander van een wettelijke voorkeur voor Joden in de Staat.

Een andere, niet onbelangrijke, controverse betreft de vraag of in de Joodse Staat de Joodse waarden zwaarder wegen dan de democratische waarden. In dit geval is slechts een minderheid van de seculiere, traditionele en religieus-liberale Joden het daarmee eens, terwijl de meeste religieuze en orthodoxe Joden de voorkeur geven aan Joodse waarden boven democratische.

De opiniepeiling illustreert waarom Israël zo verdeeld is. Geen wonder dat ze bij de laatste vier verkiezingen geen overeenstemming konden bereiken. De voorzitter van het instituut, prof. Yedidia Stern, zegt: ‘De les die uit het onderzoek kan worden getrokken is dat zelfs contro­versiële kwesties kunnen worden opgelost. Maar het is de politiek die alles moeilijk maakt. Toch is dit juist het gebied waar eenheid moet worden gerealiseerd.’

Het Engelstalige verslag is hier beschikbaar: jppi.org.il/en/article/index2021

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.