LedenHoe Jakob en Job standhielden ..

Volg Jakobs voorbeeld en wees eerlijk tegen je Schepper.

Door David Shishkoff | | Onderwerpen: Bijbel, Shabbath, shabbat

Op Sjabbat werd de wekelijkse Toralezing “Va’jischlach” gelezen uit Genesis 32 tot 36, waarin het leven van Jakob centraal staat. Onmiddellijk nadat Jakob met de engel van de Heer had geworsteld en een goddelijke zegen had geëist, werd hij gedoopt tot “Yi-SRa-El”, wat “iemand die overwint bij God” betekent.

“Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.” (Genesis 32:28)

De wortel “overwinnen” is ook verwant aan “sar” – het woord voor een “prins” en een (regerings)minister. Deze krachtige interactie tussen Jakob en de goddelijke vertegenwoordiger van de engelen lijkt bijna godslasterlijk, in niets op de stijve religieuze ceremonie die men zou verwachten. En toch markeert het een hoogtepunt in Gods goedkeuring van de menselijke houding en het menselijk gedrag.

Dit is een essentieel aspect van wat het betekent om tot Israël te behoren, of dat nu door afstamming of door geloof is.

Het betekent volledig en brutaal eerlijk zijn tegen God; om te eisen dat er naar je geluisterd en gehoord...

Israël Vandaag Lidmaatschap

Word Lid

 • Lees alle content voor leden

                     

  Krijg exclusieve en verdiepende artikelen uit Israël.

 • Steun betrouwbare journalistiek, rechtstreeks vanuit Jeruzalem

                     

  Raak verbonden met Israël, vanuit huis.

 • Laat de stem van hoop en waarheid horen

  Word onderdeel van de internationale Israel Today-familie