Hoe Israël reageert op de oproer rond abortus in Amerika

Israëlische minister van Volksgezondheid zweert abortus nog toegankelijker te maken, en niet toe te staan dat besluit van Hooggerechtshof VS “ons 50 jaar terugbrengt”.

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: abortus
Protesten in de VS tegen het vernietigen van “het recht op abortus” door het Hooggerechtshof. Foto: EPA-EFE/CAROLINE BREHMAN

Het tumult in Amerika over een uitgelekt ontwerpvoorstel van het Hooggerechtshof om “het recht op abortus” te vernietigen en vermoedelijk abortus te de-legaliseren, zo niet te criminaliseren, is in Israël niet onopgemerkt gebleven.

Abortussen in de Joodse staat moeten door een speciale medische commissie ter goedkeuring worden voorgelegd. Maar ambtenaren in de gezondheidszorg hebben Israel Today in het verleden verteld dat dit meestal “een formaliteit” is. Jaarlijks worden in Israël ongeveer 20.000 abortussen uitgevoerd, terwijl slechts 200 verzoeken worden afgewezen.

Hoewel dat aantal (per hoofd van de bevolking) niet bijzonder hoog is in de ontwikkelde wereld, en zeker niet wanneer men rekening houdt met het hoge aantal zwangerschappen in Israël, hebben sommigen beweerd dat de gemiddelde Israëli abortus bijna als een vorm van geboortebeperking gebruikt, een bewering die wordt gestaafd door het feit dat bijna alle abortussen in Israël plaatsvinden in het eerste trimester.

“Abortus is vanzelfsprekend”

En in antwoord op wat er in Amerika gebeurt, wil minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz het nog gemakkelijker maken om een zwangerschap te beëindigen in de Joodse staat.

“Als het [Amerikaanse] Hooggerechtshof het leiderschap van de vrije wereld 50 jaar terugstuurt, zou dat een fatale klap zijn voor de mensenrechten,” schreef Horowitz op Twitter, eraan toevoegend dat Israël “vooruitgang boekt en de verouderde procedures in het ministerie van Volksgezondheid bijwerkt die bedoeld waren om vrouwen te verhinderen te kiezen. We leggen de beslissing in hun handen.”

Hij vertelde Hebreeuwstalige media dat het “vanzelfsprekend” was in de moderne progressieve samenleving dat een vrouw in staat zou moeten zijn om ongehinderd door iemand anders te beslissen om haar ongeboren kind weg te doen.

De Israëlische minister van Volksgezondheid wil de “terminatiecommissie” afschaffen en zo vrouwen in staat stellen om toegang te krijgen tot abortus zoals ze toegang zouden hebben tot elke andere behandeling in een ziekenhuis of kliniek. Tenminste, als de huidige regering lang genoeg standhoudt om hem in staat te stellen een dergelijke verandering door te voeren.

Horowitz kraait al maanden over abortus. In december zei hij tegen het nieuwsportaal Ynet dat “elke beslissing of medische procedure, zoals de keuze om al dan niet een abortus uit te voeren, in handen van de vrouw moet zijn. Wij hebben niet het morele recht om voor haar te beslissen hoe om te gaan met een ongewenste zwangerschap.”

Hij bestempelde het als “belachelijk ouderwets” en “chauvinistisch” dat in Israël een vrouw nog steeds haar wens om een zwangerschap af te breken moet uitleggen en daarvoor toestemming moet krijgen, ook al worden, zoals opgemerkt, bijna alle dergelijke verzoeken goedgekeurd, ongeacht hoe mager de reden is.

Staat het Jodendom abortus toe?

Het Jodendom heeft een nogal ingewikkelde kijk op abortus. Tenminste, moderne interpretaties doen dat. Maar onlangs begon de situatie in Amerika zo uit de hand te lopen dat vooraanstaande rabbijnen zich genoodzaakt voelden licht op de zaak te werpen.

Toen de wetgevende macht van de staat New York bepaalde dat abortus daar tot het moment van de geboorte mag worden uitgevoerd, greep de Rabbinical Council of America (RCA) in en zei dat dit verkeerd was.

Een verklaring van de rabbinale groep luidde destijds:

“De Joodse wet verzet zich tegen abortus, behalve in gevallen van gevaar voor de moeder, “* luidt de verklaring van de Rabbinical Council of America (RCA). *”Er is geen reden om de abortus van een gezonde foetus toe te staan wanneer het leven van de moeder niet in gevaar is.”

De vicevoorzitter van de groep, Rabbi Daniel Korobkin, ging zo ver om abortus als moord te bestempelen, en het feit dat het zo gemakkelijk beschikbaar wordt gesteld als een teken van de morele neergang in onze samenlevingen.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox