Hezbollah in Libanon vernederd na raketbeschietingen

Na de recente raketaanvallen van Hezbollah vanuit Libanon op noordelijk Israël heeft Israel Today onderzoek uitgevoerd naar bewijzen en reacties in de sociale media met betrekking tot de status van Hezbollah in Libanon.

Door Edy Cohen |

Het verhaal begon toen de terreurorganisatie de verant­woor­de­lijk­heid op zich nam voor een barrage van raketten die op de Israëlische Golan­hoogten werden afgevuurd.

Wat er na de beschieting gebeurde, was iets van een wonder. In een Druzisch dorp in Zuid-Libanon werd het terreur­peloton, dat Israël aanviel, door Libanese inwoners ontdekt en gearresteerd.

Hezbollah hoopte dat Israëls reactie op hun raketten de Druzen zou raken, en dat Hezbollah zo als hun beschermer zou worden gezien. Maar de Hezbollah-eenheid die op Israël vuurde, werd ontdekt, zwaar aangevallen, en de leden ervan vernederd toen het hele incident op sociale media bekend werd gemaakt.

In reactie op deze onthulling nam Hezbollah met veel geweld wraak op de Druzen in heel Libanon. In de bijgevoegde video kunt u voor het eerst de ontdekking zien van de raket­werper die op een blauwe vrachtwagen van Hezbollah is gemonteerd:

In het Arabisch klinkt er: ‘Zie hoe Hezbollah vanuit onze huizen vuurt, bekijk de raketwerper die aan Hezbollah toebehoort, neem een foto.’

Bij het incident werden ook Hezbollah-agenten gearres­teerd en ten minste één militant, die betrokken was bij de beschieting, werd ontmaskerd. U ziet het geschrok­ken gezicht van een Hezbollah-agent, en de commotie die dat veroorzaakte. Het lijdt geen twijfel dat dit een grote vernedering is voor deze terroristische organisatie.

In het Arabisch hoor je het volgende: ‘Hoor je bij Hezbollah? Waarom schiet je op ons? Ga je op jezelf schieten? Wil je dat ze ons raken? Verdwijn van hier!’

Na de ontmaskering van de raketlanceerder waren Hezbollah-leden in heel Libanon woedend op de Druzen. In de volgende video bijvoorbeeld verdrijven Hezbollah-leden Druzen die hun fruit op een markt proberen te verkopen, met verbaal geweld.

‘Hezbollah-leden worden lastiggevallen door Druzen die vijgen verkopen! Het verzet is respectabeler dan jullie. Jullie zijn zionistische verraders’, hoor je ze roepen. Dat filmpje kan ik niet op de Nederlandse website laten zien, klik op deze link om het op een nieuw tabblad te bekijken: https://twitter.com/sawtlebnan/status/1423639864726245377

In een ander incident is te zien hoe Hezbollah-activisten voorbijgangers slaan, alleen omdat hen gezegd werd dat ze Druzen zijn:

Alle drie deze video’s gingen in het weekend viraal.

Inzicht in de Libanese situatie

Hezbollah wint niet aan legitimiteit onder de Libanezen, zoals het graag beweert. De Libanezen, die in grote econo­mische nood verkeren, zijn niet geïn­teres­seerd in het openen van een front met Israël. Evenmin willen zij ‘Palestina bevrijden’, zoals Hezbollah-leider Hassan Nasrallah regel­matig beweert. Het is een feit dat zij zich verzetten tegen elke beschieting van Israël, zoals opnieuw wordt verduidelijkt in de bovenstaande video’s.

Hezbollah-functionarissen zijn alleen geïn­teres­seerd in loyaliteit aan Iran. Zij zijn in staat Libanon op te offeren door het land in een oorlog met Israël te slepen om het Iraanse regime gunstig te stemmen.

Het is niet duidelijk welke verstrekkende gevolgen deze gebeurtenis zal hebben. Wat wel duidelijk is, is dat Libanon heel dicht bij een nieuwe burger­oorlog is.

Deze Hezbollah-agenten werden gearresteerd, en de vrachtwagen werd in beslag genomen door het Libanese leger. Maar diezelfde avond al was een van de militanten vrijgelaten en werd hij bij zijn terugkeer als een koning verwelkomd.

In Libanon is er geen wet en geen justitie. Een terro­ristische organisatie heeft een heel land gekaapt. Geen enkele regering of rechts­systeem in een normaal land zou een terrorist hebben vrijge­laten die de plaatse­lijke bevolking kwaad wilde doen. Hij zou zijn veroor­deeld tot levens­lange gevangenis­straf voor het bezit van een raket­werper, bedoeld om een militaire reactie van een buurland uit te lokken tegen de eigen burgers van zijn land.

Tenslotte een eigen video-opname van Hezbollah van het afschieten van een reeks raketten:

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.