Hezbollah gevaar voor Israëli’s in Z-Amerika en Afrika

Hezbollah, een sjiitische islamitische terreur­groep die zetelt in Libanon, voorziet zich steeds meer van geld­middelen afkomstig uit de georga­ni­seerde misdaad in Latijns Amerika en Afrika. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de Joodse Staat en haar inwoners.

Door Rachel Avraham |

Afbeelding: Gewapende mannen zwaaien met Libanese en Hezbollah vlaggen. (Foto: Ahmad Khateib/Flash 90)

Een hooggeplaatste Israëlische militaire functionaris zei onlangs, dat de Joodse Staat 2.000 raketten per dag van Hezbollah kan verwachten in geval van oorlog aan zijn noordelijke grens, meldde het Hebreeuwse dagblad Yedioth Achronot.

Libanon bevindt zich momenteel in een ernstige economische crisis. Onlangs kwam het in Beiroet tot een geweld­dadig treffen tussen een christelijke groepering en Hezbollah-terroristen, nadat Hezbollah de afzetting eiste van een rechter, die onderzoek deed naar de explosie in de haven van Beiroet, waarvan velen de oorzaak zoeken in de incompetentie van Hezbollah. Bij deze botsingen kwamen zeven mensen om het leven. In een dergelijke atmosfeer is het denkbaar dat Hezbollah kan proberen de Staat Israël aan te vallen als afleidings­manoeuvre, aangezien Iran Israël reeds heeft beschuldigd van het schieten op Hezbollah-demon­stranten.

In Israël vrezen velen dat deze spanningen kunnen leiden tot het afvuren van raketten op Israël vanuit Libanon. In mei, juli en augustus hebben Palestijnse terroristen met succes raketten afgevuurd op Israëlische steden en dorpen, maar naar verluidt zonder de steun van Hezbollah. Mocht Hezbollah nu echter dergelijke raket­aan­vallen gaan steunen, dan zou de situatie veel dodelijker kunnen worden. Gezien de ernstige crisis in Libanon is echter een rechtstreekse raket­aanval van Hezbollah op Israël minder waarschijnlijk.

Israëli’s in het buitenland
Een aanval van sjiitische terreur­groepen op Israëli’s in het buitenland, zoals in Afrika en Latijns-Amerika ligt meer voor de hand.

Israel Today sprak met de bekende Midden-Oosten geleerde dr. Mordechai Kedar: ‘Er zijn Israëli’s die voor zaken naar die gebieden afreizen. Ze zouden ontvoerd kunnen worden om als ruilmiddel te dienen voor gevangen genomen terroristen. Dat is de grootste bedreiging, en die is reëel. Het enige wat ze zouden moeten doen is iemand vermoorden, iemand in Afrika begraven en pas nadat de terro­risten zijn vrijge­laten bekend maken waar ze begraven zijn. Het is niet moeilijk voor hen om zoiets uit te voeren. Natuurlijk kan het land van waaruit ze opereren dit veroor­delen en er actie tegen onder­nemen. Maar als ze dit soort acties doen in een land als Nigeria, waar delen van het land islamistisch zijn, kan er niet veel gedaan worden’.

Dr. Kedar verwees naar het voorbeeld van de in 2000 ontvoerde Israëli Elhanan Tenenbaum, die verscheidene jaren door Hezbollah werd vastgehouden en vervolgens werd vrijgelaten als onderdeel van een gevangenen­ruil, waarbij ook de lichamen van verschei­dene omgekomen Israëlische soldaten betrokken waren. Als onderdeel van deze gevangenenruil, werden 435 terroristen vrijgelaten.

Volgens Dr. Kedar zou Hezbollah niet alleen Israëli’s kunnen ontvoeren, maar ook Israëlische Arabieren kunnen rekruteren, als Hezbollah-agenten, om naar Afrika en Latijns-Amerika te reizen om zaken te doen. Zij zouden kunnen optreden als spionnen voor de terreur­groep of de terreur­groep kunnen helpen bij de handel in verdovende middelen.

Dr. Kedar vervolgde: ‘Bovendien is Hezbollah in staat Israëlische belangen in het buitenland, zoals bijvoorbeeld ambas­sades, aan te vallen, en vervolgens plaatselijke bewoners en werknemers die in de Israëlische ambas­sades werken te rekruteren, om via hen communicatie­systemen te beschadigen en malware in computers in te voeren, die het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken schade kan berokkenen of het ministerie kan bespioneren. Elk mens kan in principe omgekocht worden. Ze zouden een personeelslid kunnen kidnappen die toegang heeft tot de computers, alleen maar om een flash drive in de computer­systemen aan te brengen. Dat is al voldoende, vooral in Afrika waar ze niet veel verdienen, door hen veel geld te betalen. Dat is het soort schade dat Hezbollah kan aanrichten, naast de propaganda, de publicaties en de demon­straties, die Israël ongetwijfeld pijn zullen doen’.

Een foto van Nasrallah bij het Libanese grenshek. (Foto: Hamad Almakt/Flash 90)

De bekende expert op het gebied van terrorisme­bestrijding Mathew Leavitt schreef ooit voor het Washington Institute for Near East Policy: ‘Op het hoogtepunt van de Libanese burgeroorlog begonnen de geestelijke leiders van Hezbollah met het infiltreren van agenten en het rekruteren van sympa­thi­santen onder Arabische en moslim-immigranten in het drielanden-gebied van Paraguay, Brazilië en Argentinië. Hij duidde deze regio van Latijns-Amerika als een ‘veilige haven voor terroristen’ en een ‘hoofdstad van de valse­munterij’, die ‘een natuurlijk toevluchts­oord bood voor agenten die financiële en logistieke steun­net­werken voor Hezbollah trachtten op te zetten, binnen de bestaande sjiitische en Libanese diaspora-gemeen­schappen’.

Dr. Emanuele Ottolenghi van de Foundation for the Defense of Democracies, schreef een artikel voor het Begin-Sadat Institute for Strategic Studies, waarin hij het met Leavitt eens was: ‘Op 6 januari 2021 publiceerde het nieuwsnetwerk Al Arabiya een explosieve onthulling. Eind 2016 drong een hoog­geplaatste Hezbollah-agent, genaamd Nasser Abbas Bahmad, het boven­genoemde Drie-Landenpunt binnen, waar de grenzen van Argentinië, Brazilië en Paraguay samen­komen. Zijn klaar­blijkelijke missie was: het opzetten van een aanvoer­lijn voor tonnen cocaïne­zendingen van Latijns-Amerika naar overzeese gebieden, om geld in te zamelen voor de Libanese terreurgroep Hezbollah’.

Volgens hem heeft Hezbollah de afgelopen decennia in Latijns-Amerika een goed geoliede machine voor het witwassen van miljarden dollars vanuit de drugshandel opgebouwd, die de illegale winsten van de georga­ni­seerde misdaad witwast, via verschillende overslag­punten op het westelijk halfrond, in West-Afrika, in Europa en in het Midden-Oosten.

In een recent gepubliceerd MEMRI-rapport schreef de Libanese media­persoon­lijk­heid Baria Alamuddin voor het Saudische dagblad Arab News, dat de Golfstaten, sinds het verbod op transporten door de terreur­groep, de door­voer­routes voor de drugshandel via Latijns-Amerika en Afrika intensiever zijn gaan gebruiken. Dit zou, zo waarschuwde Baria, dicht in de buurt kunnen komen van een doods­verklaring van Teheran aan Amerika. En, zo voegde zij eraan toe, ‘West-Afrika is nu een geliefde handels­route geworden, met 450.000 Captagon-pillen die in een haven in Lagos zijn opgedoken, ontdekt als gevolg van inten­sievere samen­werking tussen Saudi Arabië en Nigeria. De autoriteiten van de Samen­werkings­raad van de Golf hebben ook miljoenen Captagon-pillen ontdekt in West-Afrikaanse cacao-transporten’.

‘In Ivoorkust bevindt zich een grote Libanese gemeenschap met 80.000 inwoners, die ongeveer 50% van de totale economie domineert, terwijl de Maffia, die nauw met Hezbollah samenwerkt, een belangrijke rol speelt in de drugshandel’, legt zij uit. ‘Ivoorkust is een belangrijke door­voer­plaats voor het witwassen van geld en er zijn talrijke voorbeelden van jongeren die zijn aangehouden, toen zij probeerden koffers met miljoenen dollars naar Libanon te vervoeren. Andere West-Afrikaanse staten zoals Guinee, Togo, Congo, Guinee-Bissau en Sierra Leone hebben een centrale rol gespeeld in Hezbollah-operaties, waarbij sprake was van witwassen van geld, verspreiding van wapens, drugs en georganiseerde misdaad’.

‘Een berekening uit 2021 laat zien dat deze activiteiten de groep ongeveer 1 miljard dollar per jaar opleveren, wat waarschijnlijk in dezelfde orde van grootte ligt als de subsidies die Hezbollah van Iran ontvangt’, vervolgde zij. ‘Aangezien de wereldwijde drugshandel jaarlijks ongeveer 500 miljard dollar waard is, zou dit ook nog een grove onder­schatting kunnen zijn. Naarmate de Libanese economie verder afglijdt, kan de dag aanbreken waarop de schaduw­economie van Hezbollah de Libanese markten gaat domineren, met het risico dat het land voorgoed een drugsstaat wordt’.

‘Iran en Hezbollah zijn intussen betrokken bij wapen­transporten ter waarde van miljoenen dollars naar Jemen, Afrika, Irak en een aantal andere door oorlog verscheurde Staten. We hebben dus te maken met een perfecte vorm van georganiseerde misdaad, waarbij de drugshandel wordt gebruikt om terrorisme en para­militarisme te financieren. Toch stuit ik bij diplomaten en journalisten op een opmerkelijk gebrek aan nieuws­gierig­heid naar deze kwesties’, vervolgde Alamuddin.

Ook al heeft deze dreiging, die Hezbollah in Afrika en Latijns-Amerika voor Israël vormt, niet nadrukkelijk de aandacht van de Joodse Staat, dat wil niet zeggen dat deze dreiging niet serieus moet worden genomen. Enkele weken geleden bedreigde Iran Israëlische zakenlieden op Cyprus en een Israëlische zakenman die op het eiland woonde werd gedwongen te vluchten. Gelukkig slaagde de Mossad er in het complot te ontmaskeren voordat er iets ernstigs gebeurde.

Dit kon echter alleen gebeuren omdat Cyprus een land is dat in de belangstelling staat van veel Israëli’s, aangezien het geografisch niet ver weg ligt, en als een deel van de Europese Unie wordt beschouwd. Zou dezelfde dreiging zich in Afrika of Latijns-Amerika hebben voorgedaan, dan zouden de gevolgen wellicht groter zijn geweest, aangezien de Israëli’s niet genoeg aandacht besteden aan de gebeurtenissen aldaar. Dit zou voor alle Israëliërs een waarschuwing moeten zijn om veel waakzamer te zijn.

Lees ook:
Israëlisch diplomatiek offensief na crisis in Libanon,
Israël biedt Libanon hulp na explosie in Beiroet,
Israël valt leger Syrië aan en versterkt grens Libanon,
Hezbollah onder druk na Duits verbod op terreurgroep.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.