Het vuur is aangestoken!

Zijn we klaar voor de terugkeer van Israëls Messias? Want dat is de richting waarin de huidige gebeurtenissen zich bewegen, en snel ook.

Door Charles Gardner |
Israëlische brandweerlieden bestrijden een bosbrand op woensdag 20 juli. Maar het zijn niet alleen de stijgende temperaturen die de hitte brengen. Geopolitieke ontwikkelingen zijn snel de weg aan het bereiden voor de vervulling van dramatische profetieën. Foto: Michael Giladi/Flash90

Alarmerende samenwerkingsverbanden worden versterkt nu de wereld snel op weg lijkt te zijn naar de Armageddon [plaats van de eindstrijd, red.].

Dat is althans een mogelijk scenario voor wat we nu beginnen mee te maken. Onder zware druk van het Westen na zijn onverstandige invasie in Oekraïne, is Rusland nauwere banden aan het smeden met de islamitische schurkenstaat Iran en met het steeds fundamentalistischer wordende Turkse regime van Recip Erdogan, dat erop uit is het Midden-Oosten te heroveren voor het stichten van een nieuw Ottomaans Rijk.

Het toeval wil dat alle drie de naties – weliswaar onder hun vermeende oude namen, hoewel Perzië (het moderne Iran) gemakkelijker te identificeren is – door de profeet Ezechiël worden genoemd als een militaire alliantie vanuit het noorden die erop uit is Israël aan te vallen, wat uiteindelijk leidt tot de moeder van alle veldslagen bij Armageddon in Noord-Israël. (En het loopt niet goed af voor Israëls vijanden).

Dit zou op zijn beurt de wederkomst van onze Heere Jezus Christus bespoedigen, in vervulling van Zacharia en andere profetieën, naar de mening van vele bijbelgeleerden. Interessant genoeg wordt deze zeer bloedige eindtijdstrijd genoemd in hoofdstuk 16 van het Boek Openbaring, hetzelfde hoofdstuk dat de zeven plagen (of schalen) van Gods toorn beschrijft die over de aarde worden uitgestort – inclusief de schaal van extreme hitte zoals we die hier in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen dagen hebben ervaren. Hier is de relevante passage:

“De vierde engel goot zijn schaal uit op de zon, en de zon mocht de mensen met vuur verschroeien. Zij werden verschroeid door de intense hitte en zij vervloekten de naam van God, die de controle had over deze plagen, maar zij weigerden zich te bekeren en Hem te verheerlijken.” (Openb. 16:8f)

Ik ben opgegroeid in het zonnige Zuid-Afrika en kan me niet herinneren dat ik ooit te maken heb gehad met het soort hitte van 40 graden Celsius (104 Fahrenheit) dat Doncaster (Engeland) gisteren heeft geteisterd (heter dan de Sahara-woestijn), en dat verscheidene huizen in de Londense regio in brand heeft gestoken toen het vuur zich vanuit de velden verspreidde. Dit is niet het gevolg van een door de mens veroorzaakte klimaatverandering of opwarming van de aarde – het is meer een wereldwijde waarschuwing dat we ons in de laatste dagen vóór de wederkomst van Christus bevinden, wanneer elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus de Heer is (Fil. 2, 10 e.v.), en we moeten er klaar voor zijn. Zullen we te kort schieten, of wachten?

Het is veelzeggend dat de profetie over de noordelijke alliantie die Israël zou aanvallen, en die overigens door goddelijk ingrijpen ernstig zou worden verijdeld (Zach 12:9), zo’n 2600 jaar geleden werd opgetekend. De profeet wist duidelijk niet dat het land Israël bijna 2000 jaar lang vrijwel verlaten zou zijn (hoewel hij wist dat zijn volk in ballingschap zou gaan voordat het uiteindelijk zou terugkeren uit alle naties waarheen het verbannen zou worden). En dus, omdat God getrouw is en Zijn woord waar is, zou het Joodse volk weer in het land terugkeren, nu als soevereine staat, waardoor deze buitengewone voorspelling van een gecoördineerde aanval op hen in vervulling zou kunnen gaan.

Het sabelgevecht van Poetin, Erdogan en de Ayatollahs van Iran zou wel eens tot een nucleaire oorlog kunnen leiden. Het is duidelijk dat Iran, dat herhaaldelijk heeft gedreigd Israël van de kaart te vegen, zeer dicht bij de mogelijkheid is om een kernwapen te produceren. Veel van de door de VN vertegenwoordigde naties – en ook de VN zelf – hebben herhaaldelijk de legitimiteit van Israël in twijfel getrokken, waarbij bijvoorbeeld vaak wordt betwijfeld of het Britse mandaat (dat in 1922 door de Volkenbond, de voorloper van de VN, werd goedgekeurd) om een nationaal thuisland voor het Joodse volk voor te bereiden, ooit een daadwerkelijke staat beoogde.

Maar onlangs is een document uit 1920 (in het Hebreeuws, Engels en Arabisch) aan het licht gekomen dat nadrukkelijk bevestigt dat dit duidelijke de bedoeling was. Ondertekend door niemand minder dan Koning George V, concludeert deze brief “aan het volk van Palestina” ondubbelzinnig:

“Ik besef ten diepste de plechtigheid van het vertrouwen dat verbonden is aan het regeren van een land dat zowel voor christen, Mohammedaan als jood heilig is, en ik zal met diepe belangstelling en warme sympathie de toekomstige vooruitgang en ontwikkeling gadeslaan van een staat waarvan de geschiedenis voor de wereld van zo’n enorme betekenis is geweest.”

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, verkrijgbaar bij Amazon; Peace in Jerusalem, verkrijgbaar bij olivepresspublisher.com; To the Jew First, A Nation Reborn, en King of the Jews, alle verkrijgbaar bij Christian Publications International.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox