“Het lot van de hele wereld hangt van Israël af, vooral in deze laatste dagen”

Hoe de voortdurende verbinding met Israël helpt om het geloofsleven te versterken.

Door Redactie Israel Today |
De officiële staatsceremonie ter opening van de dodenherdenking bij de Klaagmuur in Jeruzalem, waar de rabbi van de heilige plaats God smeekt om opnieuw voor Israël te strijden tegen zijn vijanden. Foto: Olivier Fitoussi/Flash90

Toen COVID nog een grote onbekende was, vroegen wij u, onze gewaardeerde lezers, wat wij konden doen om te helpen. U gaf ons een aantal krachtige en door de Geest geïnspireerde uitdagingen!

U vertelde ons dat uw eigen geschiedenis als bijbelgelovige verbonden is met Israël en de God van Israël; dat dit een essentieel onderdeel is van uw geloof – verleden, heden en toekomst. Als volgelingen van Jezus, de erfgenaam van de troon van David, bent u verbonden met Jeruzalem en de eindtijd in een groot, wereldomspannend drama. Je antwoorden lezen als een voortzetting van de Handelingen van de Apostelen!

De hele wereld kijkt naar wat er in Israël gebeurt, terwijl u bidt voor Gods koninkrijk hier en in uw eigen naties. Uw verbondenheid met Israël en het Joodse volk kent vele uitingsvormen, variërend van het nastreven van evenwichtige nieuwsanalyse over het Midden-Oosten en profetische relevantie, tot een beter begrip van de Bijbel, tot culturele/technologische/medische ontwikkelingen in Israël, tot gebedssuggesties.

Hier volgen enkele geselecteerde reacties, uittreksels en hoogtepunten uit uw lezersfeedback:

Waarom is nieuws over Israël belangrijk voor u?

1) U sprak over het centrale belang van Israël voor het begrijpen van de Bijbel en Gods plan met betrekking tot de huidige gebeurtenissen. God begon zijn relatie met de mensheid via Abraham, de “vader van allen die geloven” (Romeinen 4:11). Zijn aanbod van verlossing aan alle volken ligt in het verlengde van zijn werk met de stammen van Jakob (Jesaja 49:6):

“De rol van Israël staat centraal in Gods plannen… Jezus komt terug, en Israël staat centraal…”

“…er is in de Schrift veel geschreven over Israël” … “Ik wil alles weten over het land van Aleph en Tav….”

2) U hebt geschreven hoe het lezen van nieuws uit het Midden-Oosten uw gebeden als Wachter beïnvloedt. Naast het “geïnformeerd blijven om geïnformeerd te bidden” op elk gebied van ons leven, dragen sommigen van u een speciale last om te bidden voor de uiteindelijke vervulling van Gods fundamentele verlossende sage met Israël – de zonen van Jakob – zowel “ondanks” zichzelf als bewijs van Gods trouw (Jer. 31:31-37), als een voorbode voor de rest van de mensheid:

“Het is belangrijk voor mij omdat het belangrijk is voor GOD. Het houdt me ook op de hoogte van gebedsbehoeften met betrekking tot Yisra’el en het Joodse volk.”

“We bidden voor Israël en de Messiaanse gemeenschap. God heeft ons geroepen om ons met de Joden te verbinden.”

… “God is nog niet klaar met Israël, en ik kijk toe om zijn opstanding te zien.” … “In 2003 riep hij me om een wachter te zijn en bezocht ik het land voor de eerste keer.”

3) “Mijn door God gegeven geloof komt van Israël.” U schrijft dat “het Christendom gebaseerd is op de Bijbel – een Joods boek”. Uw begrip van de “wortels van ons geloof” geeft inzicht in uw persoonlijke geloofsreis en Zijn wil voor uw leven – iets wat anderen vaak over het hoofd zien. Als je het Joodse volk eert zoals je doet, voel je je “diep verbonden met Israël” en “geënt” op Gods volk en zijn plan. Je leest de bijbel anders omdat je “de wortels van mijn geloof begrijpt”.

4) “Als christen hou ik van Israël en het Joodse volk”. Dit komt luid en duidelijk in zo velen van u door, en u verlangt ernaar om “mijn volk te troosten” in overeenstemming met het bijbelse gebod. U komt op voor Israël in een vijandige wereld waar “wij in het VK geen evenwichtig nieuws over Israël krijgen”.

Zij hebben een gevestigde interesse in “wat er gaande is in het land” en in zaken als “nieuws over hoe Israël zoekt naar genezing voor kanker en Covid-19, en technische ontwikkelingen in de Israëlische tech-gemeenschap” die getuigen van Gods zegen. Zij zien dit ook als een deel van de rol van het Joodse volk om een “licht voor de heidenen” te zijn.

“Ik wil gewoon zien wat er in het land gebeurt … omdat Israël en zijn volk een belangrijke rol in de wereld te spelen hebben.”

5.) Op geloof gebaseerd, evenwichtig nieuws over het Midden-Oosten. U wilt betrokken zijn bij wat hier gebeurt en uw rol spelen in de heilsgeschiedenis zoals die zich ontvouwt van Jeruzalem tot elk continent; van Abraham tot David tot Jesjoea; van de Holocaust tot Israëls wedergeboorte tot Gods zegevierende eindtijdclimax. U vindt het belangrijk om “evenwichtig… onbevooroordeeld nieuws uit Israël” te krijgen. En u leest Israel Today “om inzicht te krijgen in het Hebreeuwse bijbelse denken in relatie tot actuele kwesties en historisch perspectief.”

“Nieuws over Israël is belangrijk voor mij omdat ik geloof in de beloften die God deed aan Abraham, Izaäk en Jakob, en de vervulling wanneer de Messias terugkeert om als Koning vanuit Jeruzalem de hele wereld te regeren.”

“Omdat Israël centraal staat in Gods wereldbeeld en zijn doelen en plannen voor de mensheid liggen in zijn eeuwige verbond met het Joodse volk en hun land.”

“Nieuws over Israël is belangrijk voor mij omdat het centraal staat voor een volledig begrip van de Bijbel. Wat God in Israël doet, is van fundamenteel belang voor de wereld en de komst van de Messias.”

Lieve lezers, wij danken jullie voor deze inspirerende gedachten. Wij delen ze graag met uw medelezers, zodat ieder weet wat de ander begrijpt, gelooft en ziet. Moge u de vrede van God ervaren die alle verstand te boven gaat, en de liefde en het geloof van God de Vader en onze Heer Jezus de Messias.

Shalom,
Het team van Israel Today

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox