LedenHet Avondmaal en het Pascha

Een samenvatting van Messiaans-Joodse overpeinzingen over het Avondmaal in zijn Joodse context door een kleine groep Messiasbelijdende Joden tijdens een jaar van besprekingen in Jeruzalem.

Door David Lazarus | | Onderwerpen: Messiasbelijdend, Joodse feesten
Foto: Nati Shohat / Flash90

Het Avondmaal, dat geworteld is in het Pascha (Hebreeuws: Pesach), is een belofte tot een nooit eindigende betekenisvolle relatie met God. In de Joodse traditie wordt ons geen idee of beginsel aangereikt om in te geloven, maar een oproep om ons in te zetten voor de geopenbaarde waarheid. Het is onze taak om onze toewijding te onderzoeken aan wat God heeft geopenbaard door Zijn profeten en apostelen.

De Exodus die leidde naar de Sinaï was een beslissend moment in de geschiedenis van Israël en vormde de aanzet tot een nieuwe relatie tussen God en de mens. God verloofde zich met een volk, en Israël aanvaardde de nieuwe relatie. Elke partner gaf zijn woord om de ander te eren. Een belofte die eeuwig duurt. Het wordt gegeven in een moment, maar het verdwijnt niet. Het is een moment dat de hele loop van ons leven bepaalt.

Denk aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties,” (1 Kronieken 16:15)

Het Pesachmaal is de voortdurende herinnering, verkondiging en herbeleving van de...

Israël Vandaag Lidmaatschap

Word Lid

 • Lees alle content voor leden

                     

  Krijg exclusieve en verdiepende artikelen uit Israël.

 • Steun betrouwbare journalistiek, rechtstreeks vanuit Jeruzalem

                     

  Raak verbonden met Israël, vanuit huis.

 • Laat de stem van hoop en waarheid horen

  Word onderdeel van de internationale Israel Today-familie