Herhaaldelijk anti-Israël vandalisme in Groot-Brittannië

In de kantoren van het Israëlische bedrijf Elbit Systems (geavanceerde defensie-industrie) in het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen weekend voor de vierde keer vernielingen aangericht door de pro-Palestijnse, anti-Israëlische BDS beweging.

Door Yossi Aloni |

De leden van de BDS-beweging, wat staat voor Boycot, Desinvesteringen en Sancties, zijn erin geslaagd om in te breken in het gebouw waarin de Elbit kantoren zich bevinden. Ze gooiden rode verf in de lobby, zwaaiden met protest­borden en spoten met spuitverf leuzen tegen het bedrijf tegen de gevel van de zesde verdieping waar het zich bevindt. Het vandalisme werd live gefilmd en volgens de beelden werden er geen arrestaties verricht.

De leden van de BDS-groep roepen de Britse regering en de Britse bedrijven op om hun samenwerking met Elbit te beëindigen vanwege wat zij het ‘apartheids­regime van de Staat Israël’ noemen. Ze richten hun pijlen speciaal op het bedrijf Elbit Systems, vanwege Elbit’s nauwe band met het Israëlische leger, als ontwikkelaar en leverancier van geavan­ceerde beveiligings­technologie en wapens.

De Israëlische minister van Strategische Zaken Orit Farkash HaCohen wees op het vandalisme van de BDS-beweging tijdens een werkvergadering met de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab en de Israëlische minister van Defensie, Benny Gantz. Ze vroeg de Britse regering om actie te ondernemen tegen de groeiende de-legiti­miserings­campagne in Groot-Brittannië. In haar toespraak tot minister Raab zei minister Farkash HaCohen:

‘De de-legitimiseringscampagne tegen Israël is wijdverbreid geworden in heel Europa en de rest van de wereld, ook in Engeland. Ik heb het niet over degenen die alleen maar kritiek hebben op Israël, maar over degenen die het bestaans­recht van de Staat of het recht van de Staat om zichzelf te verdedigen in twijfel trekken. Afgelopen weekend nog werden de kantoren van een Israëlisch beveiligingsbedrijf vernield, voor de vierde keer in de afgelopen maand. We willen dat Israëlische bedrijven zaken blijven doen in Londen. Het is goed voor beide landen’.

In reactie daarop heeft de Britse minister van Buiten­landse Zaken zich duidelijk uitgesproken tegen het schenden van het bestaansrecht van Israël en verzekerd dat Groot-Brittannië zich inzet voor de zaak.

Later in het gesprek noemde minister Farkash HaCohen ook het belang aan van het stoppen van de haat­campagne en het verspreiden van leugens op sociale netwerken. Ze bedankte de Britse regering voor haar strijd om het fenomeen uit te roeien en benadrukte het proble­matische karakter van de overheids­financiering van organisaties, die een boycot van Israël bevorderen.

‘Ik zie de sfeer van haat in sociale netwerken toenemen tijdens de Corona-periode, met aanvallen op Joden en aanvallen op Israël, aan de rechter- en linkerkant van het politieke spectrum. Daarom waardeer ik de wets­voorstellen, die door de Britse regering worden gepromoot om dit verachtelijke fenomeen effectief te bestrijden’.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.