Hamas zal alles doen om te voorkomen dat Gazanen Rafah verlaten

De operatie van de Israël Defence Forces (IDF) in Rafah moet beginnen met een grootschalige evacuatie en zoekactie om ervoor te zorgen dat de terroristen niet met de burgers mee vluchten.

Door Yaakov Lappin | | Onderwerpen: Gaza
Geëvacueerde Palestijnen zetten tenten op bij de Egyptische grens bij Rafah in de zuidelijke Gazastrook, 8 maart 2024. Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90

De aanwezigheid van meer dan een miljoen Gazaanse burgers in het Rafah-gebied dient als een soort “tank” voor de resterende Hamasbataljons in de zuidelijke Gazastrook, en daarom moet elke operatie van de Israëlische defensiemacht om dit laatste bastion van de terreurgroep onder controle te krijgen, beginnen met de evacuatie van burgers.

Om het Israëlische leger ongehinderd in Rafah te laten opereren, moeten de burgers daar geëvacueerd worden – en juist daarom zal Hamas er alles aan doen om dit te voorkomen.

Sinds het begin van de oorlog hebben ongeveer 1,5 miljoen mensen uit de Gazastrook, de meesten uit het noorden van de Gazastrook en Gaza-stad, gehoor gegeven aan de oproep van het Israëlische leger om de Gazastrook te verlaten naar het zuiden.

Het Zuidelijke Commando van de IDF en zijn Bevolkingsevacuatie-eenheid beschikken over een ultramodern controlecentrum en een real-time kaart van de situatie van de burgerbevolking in de Gazastrook, waardoor de evacuatie uit specifieke gebieden en het toezicht op deze inspanningen mogelijk is.

In december was de IDF erin geslaagd om meer dan een miljoen mensen uit de noordelijke Gazastrook te evacueren, waaronder 850.000 uit Gaza Stad – een belangrijk precedent.

Palestijnen op weg naar de zuidelijke Gazastrook na het ontvluchten van hun huizen in Gaza Stad, 19 november 2023. foto: Atia Mohammed/Flash90

De IDF gebruikte een aantal middelen om evacuatieoproepen te communiceren naar de burgerbevolking in de Gazastrook, waaronder telefoongesprekken, sms-berichten, folders, luidsprekers en sociale mediaplatforms.

Bij eerdere evacuatieoperaties waren de Israëlische strijdkrachten getuige van talloze pogingen van Hamas om te voorkomen dat Palestijnse burgers konden vluchten, waarbij de terroristen allerlei menselijke schilden gebruikten, zoals het beschieten van Israëlische troepen vanuit ziekenhuizen of de woonkamers van gezinnen.

Het verschil deze keer is dat de Israëlische strijdkrachten controleposten moeten opzetten om alle terroristen eruit te filteren die proberen met de burgers naar het noorden te komen, met of zonder Israëlische gijzelaars. Zo’n filter was niet nodig aan het begin van het grondoffensief op 27 oktober, waardoor veel terroristen uit andere delen van de Gazastrook naar Rafah konden ontsnappen en mogelijk gijzelaars meenamen.

Palestijnse ontheemden spelen volleybal in de Al-Quds school in de stad Rafah in de zuidelijke Gazastrook, voor de oproep tot het gebed bij zonsondergang tijdens de vastenmaand Ramadan, op 17 maart 2024. foto door Abed Rahim Khatib/Flash90

Rafah is momenteel volledig omsingeld door Israëlische troepen en de Hamas-troepen die er gelegerd zijn, zullen niet kunnen ontsnappen.

Op basis van eerdere evacuatie-inspanningen kan worden aangenomen dat het twee tot drie weken zal duren voordat de evacuatie van Rafah is voltooid en de burgerbevolking kan worden verplaatst naar nieuwe veilige gebieden, mogelijk naar Al-Mawasi ten westen van Khan Yunis en naar nieuwe locaties langs de centrale en zuidelijke kust van de Gazastrook.

Op dit moment bevinden de meeste burgers in de Gazastrook zich in Rafah, de veilige zone Mawasi en Dir al-Balah in het centrum van de Gazastrook.

Zie: Israëls evacuatieplan voor Rafah: 15 kampen met elk 25.000 tenten

Zodra de evacuatie van Rafah voltooid is, zullen de gevechten daar waarschijnlijk lijken op die in andere delen van de Gazastrook, omdat de IDF zal optreden tegen een grote concentratie terroristen – zowel de vier overgebleven Hamasbataljons als de terroristen die zich bij hen hebben aangesloten vanuit het noorden van de Gazastrook.

Twee nauwelijks functionerende Hamasbataljons zijn ook actief in de centrale Gazastrook in de gebieden Nuseirat en Dir Al-Balah.

IDF-divisie 98, die de gevechten in de zuidelijke Gazastrook leidt, zal de Rafah-fase van de oorlog leiden en zal waarschijnlijk aanzienlijke versterkingen ontvangen van extra brigades.

De afgelopen zes maanden hebben aangetoond dat de IDF in staat is om een grootschalige operatie in Rafah uit te voeren en de burgerbevolking te evacueren. Deze keer zullen militaire planners en veldcommandanten echter voor nieuwe operationele uitdagingen komen te staan zodra het bevel is gegeven.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox