Hamas en Taliban plannen moslim machtsovername – 2

De Taliban mogen dan extremistischer zijn dan Hamas, toch werken de twee samen en prijzen elkaar. In het licht van al deze ontwikkelingen mogen wij nooit vergeten dat er in de moslimwereld mensen zijn die de moed hebben om zowel de Taliban als Hamas te bekritiseren.

Door Rachel Avraham |

Talibanstrijders voor de luchthaven in Kaboel, Afghanistan. (Foto: Stringer/EPA-EFE)

De Egyptische liberale journalist Khaled Al-Montaser, bijvoorbeeld, tweette: ‘De catastrofe van de moslims is dat zij blijven applaudis­seren voor de over­winning van de baarden, mantels en niqabs, zelfs wanneer die over­win­ning gepaard gaat met armoede en achter­lijk­heid, en zelfs wanneer deze mensen bloed­baden aan­richten, gijzelaars uitwis­selen en hun landen terug­brengen naar het Stenen Tijdperk… [Ondanks dit alles beschouwen moslims] de over­winning van de Taliban als een glorieuze over­winning voor de islam en als een straf (…) voor de secu­lieren!’

In een andere tweet schreef hij: ‘Ik heb een een­voudige oplossing voor degenen die jubelen en zich ver­heugen over de over­winning van de Taliban: bestel morgen een vliegticket, pak je koffers en ga naar Afghanistan. Daar zult u de islami­tische heer­schappij vinden waar u uw hele leven al van heeft gedroomd. (…) Genoeg met [migratie naar] Zweden, Frankrijk, Duitsland en al die vermoeide oude landen. De Taliban hebben gewonnen en wachten erop dat de Egypte­naren de terugkeer van het kalifaat eisen. Ik dring er bij hen op aan haast te maken en te emigreren [naar Afghanistan] om de welvaart te ervaren van de Islami­tische Staat waarvan zij dromen.’

De Bahreinse analist Amjad Taha heeft een soort­gelijke mening: ‘De terro­risten van Palestina hebben in Qatar de misda­digers van Afgha­nistan ontmoet. Hamas is rijk, terwijl de bevolking van Gaza arm is. De Taliban zijn rijk met het geld dat zij uit Doha ontvangen en verdie­nen aan de drugs­handel, terwijl de bevolking van Kaboel arm is. Ja, dit is het beleid van het regime van [Qatars emir] Tamim [Al Thani] en zijn vader [de vroegere emir]: bendes de regering laten over­nemen en het volk tot armoede laten vervallen, en de Moslim­broeder­schap in Koeweit, Jemen en Libië inhuren om [deze bendes] te prijzen’.

De Libanese journaliste Diana Moukalled was het daarmee eens: ‘Het gif van de politieke islam is op verschil­lende plaatsen begonnen in de vorm van het toejuichen van de goddeloze ideologie van de Taliban.’
Hoezeer zij gelijk heeft, bleek uit het feit dat Al-Jazeera de ontwik­ke­lingen toejuichte, alsook uit de felicitaties van gewapende Syrische groepen, naast de reactionaire uitspraken van enthousiaste commen­tatoren, en de lijst kan nog wel even doorgaan.

‘De berichtgeving van Al-Jazeera over Afghanistan, waarin de nadruk ligt op de gerust­stellende bood­schap­pen in plaats van op de alar­merende realiteit, is een schande’, aldus Diana Moukalled. ‘Deze zender van de revoluties [van de Arabische Lente] negeert al diegenen die momenteel in angst leven in Afghanistan, en negeert de vrouwen en minder­heden die deze goddeloze macht vrezen. Ze moeten de Taliban op zijn minst behan­delen zoals ze [de Egyptische president] Al-Sisi behan­delen, en verslag uitbrengen over alles wat ze doen.’

De voormalige Israëlische minister Ayoob Kara benadrukte, vanwege het feit dat de Taliban binnenkort wellicht met Hamas zullen samen­werken, dat ‘de VS een zeer grote fout hebben gemaakt toen zij zich terug­trokken uit Afghanistan. Hetzelfde is met Irak gebeurd. De VS moeten nu begrijpen dat de meeste Staten hier de handen ineen zullen slaan en elkaar zullen helpen en niet op de VS zullen wachten indien deze hun beleid in het Midden-Oosten niet wijzigen.
Ik heb gehoord dat alle soennitische Staten, inclusief Turkije, volgende maand een conferentie in Bagdad zullen bijwonen. Zij zullen hun beleid tussen de Staten veranderen. Ze zullen samen­werken. De Russen zullen een ontmoeting hebben met Erdogan, Sisi zal een ontmoeting hebben met Erdogan en dit betekent dat de moslim­wereld het beleid van de VS niet heeft aanvaard. Zij zijn bang voor de Moslim­broederschap, Hamas en de Taliban, en zij zijn bang voor de hoofd­stad van de terreur, Iran. Ze vinden allemaal dat de VS niet het juiste beleid heeft gevolgd.’

Dr. Yitzchak Ben Gad, die diende als Israëls Consul Generaal in Miami en Chicago, sloot hierbij aan: ‘Ik denk dat de president en de VS een grote fout hebben gemaakt toen we deze chaos zagen nadat ze Afgha­nistan hadden verlaten. Je kunt zien dat duizen­den mensen hun vertrouwen in Amerika hebben verloren. Dit is een grote mislukking voor het imago van de VS als de enige super­macht. Wie kan de Ameri­kanen nog vertrou­wen als ze zich zo gedragen, als ze zich op een verne­de­rende manier terug­trekken? Wie kan de Amerikanen nog vertrou­wen? Het imago van de VS daalt steeds verder. Het begon met Obama. Hij vond dat de VS Irak, Syrië en Afgha­nistan moesten verlaten en deze mensen hun eigen zaken moesten laten regelen. Dat was de fout van Obama, die werd over­genomen door Trump, en nu wordt dat beleid voortgezet door Joe Biden.’

Dat heeft volgens Ben Gad grote gevolgen voor Israël: ‘Israël heeft nooit geëist dat de VS ons zouden verde­digen, maar wij hebben Amerika beschouwd als een vriend die begrip had voor onze behoeften en onze veiligheid. Iran is op weg naar kern­wapens en Amerika ligt eruit, en het ziet er niet naar uit dat er een akkoord komt over Iraanse kern­wapens. Deze situatie zou een zeer groot probleem zijn voor de Israëlische regering.’


‘Ik denk dat Bennett en Biden over deze kwestie zullen praten als ze elkaar deze week ontmoeten,’
conclu­deerde Ben Gad. ‘Iran is op weg naar de bom, en Israël zal een kernbom niet tolereren. Naar mijn mening is de situatie kritiek. Als u mij vraagt of we nu al een nood­regering hebben, denk ik dat Bennett, als hij terugkomt van zijn bezoek aan Biden, zal moeten over­wegen wat hij moet doen. Er moet onmid­dellijk iets gedaan worden. Het zou me niet verbazen als we onder vuur komen te liggen van Hezbollah, Hamas, Syrië en natuurlijk rechtstreeks van Iran. Deze oorlog zou er heel anders uitzien dan de oorlogen die we in het verleden hebben gevoerd. Raketten zullen recht­streeks op burgers worden afgevuurd’.
Hij liet doorschemeren dat de terugtrekking van de VS uit Afghanistan Hamas en andere trawanten van Iran zal aanmoedigen om Israël meer aan te vallen.

Naar het eerste deel van het artikel.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.