Hamas en Taliban plannen moslim machtsovername – 1

De gebeurtenissen in Afghanistan hebben grote gevolgen voor de machts­ver­hou­dingen in het Midden Oosten. De Taliban is nu een bron van inspi­ratie voor veel omrin­gende regiems. Deze situatie lijkt een ernstig probleem te veroorzaken voor de regering van Israël.

Door Rachel Avraham |

Toen de Taliban de controle over Afghanistan overnam, bracht Hamas een bericht naar buiten, waarin het ‘islami­tische Afghaanse volk’ werd gefelici­teerd met ‘de verdrijving van de Ameri­kaanse bezetting uit alle Afghaanse landen’ en ook werd ‘de Taliban-beweging en haar moedige leiderschap’ gefeliciteerd met ‘de overwinning, die het juweel in de kroon vormt van de onvermoeibare jihad, die het de afgelopen 20 jaar heeft gevoerd’, zo berichtte MEMRI.

De verklaring wenste ‘het islamitische Afghaanse volk en zijn leiders’ eenheid, stabiliteit en welvaart toe in het land, en benadrukte dat ‘de verdrijving van de bezetting van de Ameri­kanen en hun bond­genoten bewijst, dat het verzet van de [onder­drukte] volkeren – allereerst en vooral voor ons strijdende Pales­tijnse volk – zal eindigen in een over­winning en in het bereiken van haar doelen’.

MEMRI merkte op dat de terreur­organisatie Hamas al meer dan een jaar banden heeft met de Taliban. Gazaanse journalisten hebben onlangs foto’s getweet van een ontmoeting tussen Hamas en de Taliban in Doha. Een hoog­geplaatste Hamas-terrorist deelde ook aan Al Akhbar mee, dat de Talibanleiders aan de Hamasleider Ismail Haniyah, tijdens hun ontmoeting ongeveer een jaar geleden, mede­delingen hebben gedaan over het plan van de VS om zich terug te trekken uit Afghanistan, en hun plan om het land te heroveren, terwijl ze daarbij benadrukten, dat ze de fouten uit het verleden niet opnieuw zouden maken.

Volgens het bericht prees Haniyah de Taliban voor het dwingen van de VS om zich terug te trekken, en de Taliban vertelde Haniyah op zijn beurt: ‘Wat wij hebben bereikt, kunnen jullie ook bereiken. Ook jullie kunnen Israël dwingen zich terug te trekken uit Palestina’. De Taliban-terrorist benadrukte dat de jihad voor de bevrijding van Palestina de plicht is van iedere moslim, en zij beloofden Hamas daarbij behulpzaam te zijn.

Parallellen en verschillen tussen Hamas en de Taliban

In een recent interview met Israel Today benadrukte dr. Yitzchak Ben Gad, die diende als Israëls Consul Generaal in Miami en Chicago, het volgende: ‘Zowel Hamas als de Taliban hebben een overeenkomstige filosofie. Beiden komen voort uit de Moslim­broeder­schap. Ze geloven allemaal dat vrouwen geen sociale rechten hebben, dat homo­seksu­elen geen rechten hebben, dat de Koran de grondwet moet zijn, en dat de westerse beschaving een vijand is van de Islam’.

Voormalig minister Ayoob Kara sloot zich in een exclusief interview met Israel Today hierbij aan: ‘Beide organisaties geloven dat islamisering de oplossing is voor de hele wereld, en dit betekent dat beide organisaties elkaar zullen helpen’.

Er moet echter worden benadrukt dat er enkele subtiele verschillen zijn tussen beide groepen. In het verleden bood de Taliban onderdak aan Osama Bin Laden, die de terreur­aanslagen van 11 september leidde, en ernaar streefde de hele wereld te over­heersen.
Daar­en­tegen – zoals ik opmerkte in mijn boek ‘Women and Jihad’ – rechtvaardigt Hamas, net als de islamistische denker Muhammed Abduh, zijn oorlog tegen Israël als ‘een oorlog tegen een buiten­landse agressor die islamitisch grond­gebied binnen­dringt’, omdat zij geloven dat elk grond­gebied dat in het ver­leden islamitisch was, altijd islamitisch moet blijven. Zij hebben echter niet de expan­sio­nistische ideologie van de Moslim­broederschap overgenomen.

Toch zijn er ook een aantal belangrijke overeenkomsten tussen Hamas en de Taliban. De Taliban verwoestte op schandalige wijze de grote boeddhistische beelden van Bamiyan, en onderdrukte alle minder­heden in Afghanistan, als gevolg waarvan de meeste Hindoes en Sikhs het land moesten verlaten.
En op schandalige wijze verwoestte Hamas de restanten van een 1500 jaar oude opgegraven Byzantijnse kerk, en onderdrukte de christenen in de kuststrook van Gaza, waardoor veel christenen Gaza moesten ontvluchten.
In de Gazastrook staat op homoseksualiteit 10 jaar gevangenis­straf, terwijl onder het bewind van de Taliban daarop de doodstraf staat.

Hoewel de Taliban extremistischer is dan Hamas, werken beide groepen toch met elkaar samen en spreken positief over elkaar.

Kritische analyses

Het is echter van belang er op te wijzen, dat er sommigen binnen de moslim­wereld dapper genoeg zijn om zowel de Taliban als Hamas te bekritiseren.
Zoals de Egyptische liberale journalist Khaled Al-Montaser tweette: ‘De ramp van de moslims is, dat ze blijven applau­disseren voor de over­winning van de baarden, mantels en niqabs, zelfs als deze over­winning gepaard gaat met armoede en achter­lijk­heid, en zelfs als deze mensen bloed­baden aanrichten, gijzelaars verhan­delen en hun landen terug­brengen naar het stenen tijdperk… [En ondanks dit alles beschouwen de moslims] de overwinning van de Taliban nog steeds als een glorieuze over­winning voor de islam, en als een straf (…) voor de seculieren!’

In een andere tweet schreef hij: ‘Ik heb een eenvoudige oplossing voor degenen die juichen en zich verheugen over de over­winning van de Taliban: Bestel morgen een [vlieg]ticket, pak je koffers en ga naar Afghanistan. Daar zul je de islamitische heer­schappij vinden waar je je hele leven al van droomt. (…) En stop nu met [emigreren naar] Zweden, Frankrijk, Duitsland en al die andere vermoeide oude landen’.

Montaser vervolgde: ‘De Taliban heeft gewonnen en wacht op de komst van de Egypte­naren die [maar blijven] roepen om de terug­keer van het kalifaat. Ik dring er bij hen op aan zich te haasten en [naar Afghanistan] te emigreren, om het welzijn te ervaren dat wordt geboden door deze nieuwe islamitische Staat waar zij van dromen’.

De Bahreinse analist Amjad Taha voegde daar nog aan toe: ‘De terroristen van Palestina ontmoetten in Qatar de misdadigers van Afghanistan. Hamas is rijk, terwijl het volk van Gaza arm is. De Taliban is [ook] rijk als gevolg van de fondsen [die zij ontvangt] van Doha en door het geld dat zij [verdient] met de drugshandel, terwijl de mensen in Kaboel arm zijn. Ja, dat is het beleid van het regime van [de Qatarese Emir] Tamim [Al Thani] en zijn vader [de voormalige emir]: ze laten bendes de regering overnemen en laten het volk verarmen, ze huren de Moslimbroederschap in, in Koeweit, Jemen en Libië om [deze bendes] op te hemelen’.

De Libanese journaliste Diana Moukalled sloot zich daarbij aan: ‘Het gif van de politieke islam begon op verschillende plaatsen op te duiken in de vorm van applaus voor de verdorven ideologie van de Taliban. [Dit was duidelijk te zien op] Al-Jazeera, dat [de nieuwe ontwikkelingen] verwelkomde, en in felicitatie-bood­schappen van gewapende Syrische groepe­ringen, naast reactionaire opmer­kingen van enthousiaste [commen­tatoren], en deze lijst wordt steeds langer’.


‘De berichtgeving door Al-Jazeera over Afghanistan, die kennelijk liever gerust­stellende berichten brengt dan de alarmerende realiteit, is een schande’,
merkte ze op. ‘Deze zender die bekend werd met de revoluties [tijdens de Arabische Lente] negeert al diegenen die momenteel in angst leven in Afghanistan, en negeert de vrouwen en minder­heden die bang zijn voor deze organisatie met benepen denk­beelden. Ze zouden de Taliban op zijn minst moeten behandelen zoals ze [de Egyptische president] Al-Sisi behandelen, en alles wat ze doen in de doofpot stoppen’.

Ayoob Kara benadrukte, vanwege het feit dat de Taliban misschien binnenkort met Hamas gaan samen­werken: ‘De VS hebben een zeer grote fout gemaakt, door zich terug te trekken uit Afghanistan. Hetzelfde gebeurde met Irak. De VS moeten vandaag begrijpen dat als zij hun beleid in het Midden-Oosten niet veranderen, de meeste Staten hier de handen ineenslaan en elkaar zullen helpen, en niet meer op de VS zullen wachten.


Wat ik nu hoor is dat alle Soennitische Staten, inclusief Turkije, volgende maand gaan deel­nemen aan een conferentie in Bagdad. Ze gaan hun onderlinge beleid aanpassen. Ze zullen gaan samen­werken. De Russen gaan Erdogan ontmoeten, Sisi gaat bij Erdogan op bezoek, en dat betekent dat de moslim­wereld het beleid van de VS niet heeft aanvaard. De mensen zijn bang voor de Moslim­broederschap, Hamas en de Taliban, en ze zijn bang voor de hoofdrol­speler binnen de terreur, Iran. Iedereen vindt dat de VS niet het juiste beleid heeft gevoerd’.


‘Ik denk dat de president en de VS een grote fout hebben gemaakt, nu we de chaos zien, nadat ze Afghanistan hebben verlaten’,
voegde dr. Yitzchak Ben Gad eraan toe. ‘Je kunt zien dat duizenden mensen het vertrouwen in Amerika hebben verloren. Dit is een grote mislukking voor het imago van de VS, dat de enige supermacht is. Wie kan de Amerikanen nu nog vertrouwen als ze zich zo gedragen, als ze op een vernederende manier vertrekken? Het imago van Amerika gaat steeds verder naar beneden. Het begon met Obama. Hij vond dat de VS Irak, Syrië en Afghanistan moesten verlaten, en deze mensen hun eigen zaken moesten laten oplossen. Dat was de fout van Obama, die werd voortgezet door Trump en nu wordt dit beleid gevolgd door Joe Biden’.

Volgens Ben Gad heeft dit grote gevolgen voor Israël: ‘Israël heeft nooit geëist dat de VS ons zou verdedigen, maar wij zagen Amerika als een vriend, die onze behoeften en veilig­heid begreep. Iran gaat over kern­wapens beschikken, de rol van Amerika is uitge­speeld, en het ziet er niet naar uit dat er een akkoord zal komen over de Iraanse kern­wapens. Deze situatie zou een zeer ernstig probleem kunnen veroor­zaken voor de regering van Israël’.


‘Ik vermoed dat tijdens de ontmoeting tussen Bennett en Biden deze week, zij deze kwestie gaan bespreken’,
concludeerde Ben Gad. ‘Iran heeft haast om de bom gereed te maken, en Israël zal een kernbom niet tolereren. Naar mijn mening is de situatie kritiek. Als u het mij vraagt, hebben we nu al een nood­regering nodig. Als Bennett terugkomt van zijn bezoek aan Biden, zal hij moeten nadenken wat te doen. Er moet onmid­dellijk iets gedaan worden. Het zal me niet verbazen als we onder vuur komen te liggen van Hezbollah, Hamas, Syrië en natuurlijk rechtstreeks van Iran. Deze oorlog zal er heel anders uit gaan zien dan de oorlogen die we in het verleden hadden. Raketten zullen rechtstreeks op burgers worden afgevuurd’. Hij sprak zijn vermoeden uit dat de terugtrekking van de VS uit Afghanistan, Hamas en de andere vazallen van Iran zal aanmoedigen om Israël krachtiger aan te vallen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.