Groeten uit Israël – Worden onze gebeden verhoord?

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

We bevinden ons midden in de tijd van de Hoge Feesten en dit is een periode waarin men veel tijd in de synagoge doorbrengt. Heel eenvoudig: je gaat naar de synagoge, bidt veel, luistert naar de inspirerende toespraken van rabbijnen, neemt de tijd voor persoonlijk gebed en je bevindt je in principe meer in de geestelijke dan in de fysieke wereld.

Maar dit jaar is alles anders. Door de Corona-crisis ben ik er al aan gewend geraakt, de drie vaste dagelijkse gebeden alleen thuis uit te spreken, maar ondanks dat was het toch onwennig voor mij, om de gebeden voor Rosh Hashanah ook thuis uit te spreken. Heb ik alles goed gebeden? Heb ik misschien belangrijke gebeden overgeslagen? Werden mijn gebeden überhaupt verhoord?

Het is ook niet zo, dat al mijn gebeden de afgelopen jaren zijn verhoord, toen ik ze op de voorgeschreven wijze aan het bidden was in de synagoge. De miljoenen waar ik voor gebeden heb staan bijvoorbeeld nog steeds niet op mijn bankrekening, maar ik was er wel zeker van dat ik de formaliteiten tenminste correct had afge­handeld.

De formele Joodse gebeden zijn onder andere opgesteld door de laatste profeten van Israël, en daarom kun je ze niet afdoen als poëzie of soortgelijk mensenwerk. Een profeet was in staat om de geestelijke wereld om ons heen te herkennen, een wereld die voor gewone mensen ontoegankelijk is. Daarmee kon hij ons wegen wijzen om deze voor ons onbekende dimensie te begrijpen en te beïnvloeden.

Ik vergelijk dit graag met een computerspel. Er zijn spellen, waarin je een personage creëert, waarmee je door een virtuele wereld loopt, draken verslaat en andere avonturen beleeft. God is de Programmeur van deze wereld en het programma dat Hij schrijft zorgt ervoor dat de wereld functioneert. Hij kan het programma op elk moment veranderen, op elke manier die Hij wil, door gewoon iets te veranderen in een code van Zijn programma. Zo kan Hij gemakkelijk een enorme zee splijten, een sprink­hanen­plaag veroorzaken, en verder alles doen wat Hij wil. De speler ziet echter niets van het programma, hij ziet alleen de wereld die voor hem is gecreëerd, waar hij te maken heeft met monsters en andere uitdagingen.

Alles is anders dit jaar. Bidden in de open lucht (Foto: David Cohen/Flash90).

In deze vergelijking is de Torah de handleiding voor de spelers om hen te helpen beter door deze virtuele wereld te kunnen navigeren. Bijvoorbeeld, in plaats van zeven dagen lang op monsters te jagen, kun je in het spel veel meer succes behalen als je één dag lang niets doet. De software is zo geschreven dat spelers, die op de zevende dag rusten, een bonus krijgen. De spelregels voor die zevende dag mag je echter niet zelf bedenken, je moet de regels van de handleiding precies volgen, anders reageert het programma niet.

Ik stel me voor dat de profeten mensen waren die, net als Neo in de Matrix, het programma konden zien dat de wereld bestuurt, waarin we leven. Dus gebeden en voorschriften die door hen zijn geformuleerd, geven ons gewone stervelingen aanwijzingen om dingen volgens het programma te doen, en mogelijk zelfs het programma een klein beetje te herschrijven, zodat het volgende monster dat ons aanvalt misschien wat gemakkelijker kan worden verslagen.

In die zin zijn de formele Joodse gebeden erg belangrijk, ze zijn de sleutel tot de onbekende geestelijke wereld die ons omringt. Naast de formele gebeden worden we ook aangemoedigd om onze eigen informele gebeden tot God te richten, in onze eigen woorden met onze individuele verzoeken en zorgen. Dit kan misschien worden vergeleken met een directe boodschap aan de Programmeur, waarin we Hem bijvoorbeeld vragen om ons een weg te wijzen hoe wij uit de grot kunnen komen, waarin we terecht zijn gekomen en waar we zelf niet meer uit kunnen komen.

Worden onze gebeden verhoord? (Foto: Yonatan Sindel/Flash90).

Dit jaar ontbreken veel van de formele gebeden tijdens de Hoge Feestdagen, want het zijn gemeenschappelijke gebeden, en grote delen vallen weg als je ze alleen bidt. We zijn bijna bang om gedood te worden door enorme monsters, als we de voorgeschreven gebeden voor het nieuwe jaar niet op de juiste manier uitspreken, en we klampen ons, ondanks Corona, vast aan de voorge­schreven gemeen­schappe­lijke gebeden.

Voor zover we nu weten, lijkt het erop dat de synagoges maandag, de vastendag van Jom Kippoer, slechts in beperkte mate open zullen zijn. Het lijkt erop dat we het dit jaar zonder gemeenschappelijke gebeden zullen moeten stellen. Gelukkig hebben we nog steeds de mogelijkheid om de Programmeur te overspoelen met onze verzoeken en op die manier te bidden voor een voorspoedig nieuw jaar.

Het weer voor vandaag in Israël
Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 28 graden, Tel Aviv 28 graden, Haifa 27 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 33 graden, aan de Dode Zee 34 graden, Be’er Sheva 31 graden, Eilat aan de Rode Zee 36 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is nog een centimeter gedaald en ligt nu op 209,69 m beneden de zeespiegel, 89 centimeter onder de bovengrens!

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een prettig weekend, een gezegende Shabbat en nu al ‘Gmar Chatima Tova’ (‘moge uw naam in het Boek des Levens worden verzegeld’) voor Jom Kippoer, Grote Verzoendag, die zondagavond zal beginnen.

Shabbat Shalom vanuit Bet Shemesh!

Michael