Groeten uit Israël – We zijn een verdeeld volk

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Dov Eilon |

Zoals u op deze foto van kunt zien, begin ik deze dag niet erg optimistisch, ook al probeer ik u altijd op te vrolijken en positief vooruit te kijken. De crisis rond Corona, waarin wij ons allemaal nog steeds bevinden, maakt op een bijna brute wijze duidelijk hoe verdeeld wij in Israël zijn. Wat ik bedoel is de scheiding tussen een bijzonder extreme groep van het orthodoxe Jodendom en de rest van het Joodse volk.

Dat we het over veel zaken oneens zijn, is iedereen bekend. Ik heb u meermaals verslag gedaan over de protesten en de wegversperringen van een bepaalde groep orthodoxe Joden. Die protesten gingen vooral over de kwestie van de dienstplicht. Daaraan zijn we helaas aan gewend geraakt, wat misschien een vergissing is. We zijn gewend geraakt aan de beelden van orthodoxe Joden die straten blokkeren en vervolgens met water­kanonnen en bereden politie worden verjaagd.

De Corona-crisis heeft deze interne kloof nog verder verdiept. Het gaat nu over de naleving van de beperkingen van de lockdown en het daarmee samen­hangende bevel om alle scholen te sluiten. De meerder­heid binnen het orthodoxe Jodendom volgt de instructies deze keer op, ook al is het erg moeilijk voor hen. Daarbij moeten we begrijpen dat het eerste gebod de Joden gebiedt om Torah te bestuderen. Dit gaat boven alles. En wanneer dit wordt verboden is dat voor velen onaanvaardbaar.

Ook tijdens de laatste twee lockdowns hebben we kunnen zien dat sommige Torah-scholen deze orders negeerden en open bleven. De politie kneep toen vaak een oogje toe, wat door anderen weer sterk werd bekritiseerd. Gelijke rechten voor iedereen werd er toen gezegd. Deze keer, tijdens de derde lockdown, en in verband met de Corona-mutaties die het aantal besmettingen doen stijgen, wordt er nu harder opgetreden tegen het niet naleven van de beperkingen. Het open stellen van de Torah-scholen door sommige groepen orthodoxe Joden, werd door de politie met harde hand verhinderd, en dat werd als een provocatie opgevat.

De politie verhindert het open stellen van een Torah-school in Ashdod. (Foto: Flash90)

Het verzet werd steeds gewelddadiger. De politie­agenten werden niet alleen voor ‘nazi’s’ uitgemaakt, ze werden ook bekogeld met eieren en later met stenen. In Ashdod kwam het enkele dagen geleden tot een straatgevecht voor een Torah-school. Na urenlange confrontaties tussen de politie en orthodoxe leerlingen van de school, gingen de lessen gewoon door. Het hoofd van de school waarschuwde de politie zelfs, om niet opnieuw te proberen de Torah-studies te verhinderen.

En daarna vond er een incident plaats in de orthodoxe stad Bnei Brak, wat een lont in het kruidvat betekende. Orthodoxe Joden ontdekten politieagenten in burger in een particuliere auto. Een regelrechte lynchpoging was het gevolg.

De auto van politieagenten werd met stokken bewerkt en de ramen werden ingeslagen.

Na dit incident werd een groot contingent politieagenten naar de stad Bnei Brak gestuurd om er de orde te handhaven. Elke dag zijn er nu botsingen. Er worden onprettige beelden getoond, politieagenten tegen de orthodoxe Joden. De bereidheid tot geweld lijkt toe te nemen, vuilcontainers worden in brand gestoken en er wordt met stenen gegooid. Gisteren werd er een hele bus in brand gestoken.

De beelden van de laatste dagen vanuit Bnei Brak deden me denken aan rellen in de Arabische dorpen.

Toen ik deze beelden op de televisie zag, kwam het in mij op dat het politie-optreden misschien iets te maken kan hebben met de nieuw benoemde politiechef. Daarvoor was hij commandant van de grenspolitie, dus hij weet hoe hij met rellen als deze om moet gaan.

Het absolute hoogtepunt was een politieagent die in de lucht schoot bij een protesterende menigte van orthodoxe Joden. De politieman zou zich bedreigd gevoeld hebben, en daarom zou hij een schot in de lucht hebben afgevuurd.

Algemene protesten van de charedim

Vanmorgen is er op de radio bijna alleen maar gesproken over de rellen en onze betrekkingen met het orthodoxe Jodendom. Israël is een land van twee volken, werd daar gezegd. Ik heb geen idee hoe we deze kloof kunnen dichten. Hadden we de orthodoxe gemeen­schappen met rust moeten laten, die gewoon moeten afsluiten en ze laten doen wat ze willen? Of moeten we ook de extreem orthodoxe Joden verplichten zich aan de burgerlijke wetten te houden?

We hebben ook na Corona nog veel werk te doen. Corona toont aan hoe diep de verdeeldheid onder ons volk werkelijk is. Uiteindelijk wil ik benadrukken dat dit slechts over een klein deel van het orthodoxe Jodendom gaat. Het grootste deel leeft vreedzaam met anderen samen en laat zien dat samenleven mogelijk is. Deze verdeeldheid is dus ook binnen het orthodoxe Jodendom aanwezig, of misschien beter gezegd, juist daar aanwezig.

Ik zal proberen optimistisch te blijven en houd me nu liever met het weer bezig.

Het weer voor vandaag in Israël
Ook vandaag zal het overwegend zonnig zijn, en ‘s nachts zal het opnieuw erg koud worden. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 15 graden, Tel Aviv 17 graden, Haifa 16 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 20 graden, aan de Dode Zee 19 graden, Be’er Sheva 16 graden, Eilat aan de Rode Zee 21 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is weer een centimeter gestegen en staat nu op 209,715 meter beneden de zeespiegel, dat is slechts 91,5 centimeter onder de bovengrens!

Het bijna lege strand van Tel Aviv, gisteren. (Foto: Miriam Alster/Flash90).

En nu wens ik u namens de gehele redactie van Israel Today, in de hoop op betere tijden, een prettige maandag toe. Het ga u goed en blijf gezond.

Shalom uit Modi’in,

Dov