Groeten uit Israël – We zijn bevrijd

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

Op het Herdenkingsfeest van de Bevrijding van het Joodse Volk, beleefden wij daadwerkelijk de bevrijding waarop wij zo lang hadden gewacht. Niet alleen is alles nu weer geopend, het zijn vooral de kleuterscholen en normaal functionerende scholen die de vermoeide ouders vrijheid hebben gebracht.

Ik weet dat ik graag klaag over mijn lieve kinderen, die eigenlijk heel lief zijn, maar ze zijn zóóó vermoeiend! Het Torah-gedeelte voor deze week, Sh’mini (Achtste), herinnerde me eraan dat ik helemaal niet mag klagen, want we lezen daar over de dood van Aäron’s twee zonen:

‘De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat Hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere, en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei tegen Aäron: ‘Dit is wat de Heere gesproken heeft: In hen die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor de ogen van heel het volk zal Ik geëerd worden.’ Maar Aäron zweeg.’ (Leviticus 10:1-3 HSV).

Een grote tragedie voor de hogepriester Aäron. Het is niet eens helemaal duidelijk wat zijn zoons fout deden. Vreemd vuur dat hij hen niet had opgedragen? Is dat werkelijk zo erg?

Joodse commentatoren hebben verschillende verkla­ringen, Rabbi Sacks vergelijkt het met atoom­energie, die zo krachtig is dat het verkeerd hanteren ervan fataal kan zijn. Anderen zeggen dat de broers dronken waren, weer anderen verklaren uit andere passages die over Nadab en Abihu gaan, dat zij hoog­moedig waren en dachten dat zij beter waren dan anderen, en dat zij daarom ook nooit getrouwd waren.

Voor mij in mijn huidige situatie betekenen deze verzen, dat de kindertijd snel voorbij gaat, en dat ik van mijn kleine schatjes moet genieten nu ze nog geen tieners zijn. In sommige commentaren op mijn vorige klachten­artikelen werd mij aangeraden dit te doen, maar niemand was zo direct als de Torah, die in feite tegen mij zegt: ‘stel je eens voor dat ze dood zijn!’

De Israëli’s genieten van hun vrijheid, alles is weer open. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Ik heb nu tijdens de komende Shabbat een goede gelegenheid om de vrije tijd met mijn kinderen op een positieve manier in te vullen, en me niet te ergeren. Maar voor het zover is, moet ik wel:

 • Inkopen doen
 • Schoonmaken
 • Eten koken
 • De kinderen douchen
 • De nagels van de vingers en de voeten van de kinderen knippen (ongelooflijk hoe snel ze groeien)
 • De kinderen kleden in hun mooie Shabbat-kleren
 • Weer koken
 • Weer schoonmaken
 • De tafel dekken
 • Salades voorbereiden
 • Naar de synagoge gaan

Ik kan maar beter snel aan het werk gaan.

Maar eerst nog even het weer voor vandaag in Israël
Gedeeltelijk bewolkt en aanzienlijk koeler dan de laatste paar dagen. In het noorden en aan de kust kan er zelfs wat regen vallen. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 18 graden, Tel Aviv 20 graden, Haifa 17 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 24 graden, aan de Dode Zee 25 graden, Be’er Sheva 23 graden, Eilat aan de Rode Zee 27 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is een halve centimeter gestegen en staat nu op 209,10 m beneden de zeespiegel. Dat is slechts 30 centimeter onder de bovengrens.

Bloeiende klaprozen nabij Yokne’am. (Foto: Anat Hermony/Flash90)

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een prettig weekeinde en een gezegende Shabbat. Het ga u goed.

Shabbat shalom vanuit Bet Shemesh,

Michael