Groeten uit Israël – Subjectieve nieuwsberichten

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

Het is niet alleen belangrijk hoe het nieuws geschreven wordt, of het alle feiten vermeldt en deze feiten accuraat weergeeft. Welke nieuwsberichten een persbureau publiceert en welke niet, is ook een manier om meningen te uiten. Israel Today huldigt al vele jaren het motto: ‘Wij brengen het nieuws dat andere persbureau’s niet brengen’. Het zijn vooral de vele positieve feiten uit Israël die door veel media niet worden gebracht. De hulpverlening van Israël aan andere landen, de hulpverlening binnen Israël onder de Joden, moslims en alle andere bevolkingsgroepen, de liefde van het Volk voor hun land en vooral de Bijbelse achtergronden worden zelden genoemd in de reguliere media.

Dit is misschien wel de belangrijkste bijdrage die Israel Today levert aan de mediawereld, we proberen objectief te zijn en zelfkritiek vinden we erg belangrijk, maar we proberen vooral de berichtgeving over Israël in balans te houden. Voor mij persoonlijk zijn de Bijbelse aspecten erg spannend. We zien hoe de Bijbelse profetieën voor onze ogen in vervulling gaan, en kunnen ook de Bijbel gebruiken om onze houding en ons gedrag in het Land te analyseren en aan te passen. Dit was vóór de oprichting van de Staat in 1948 nauwelijks mogelijk. Vergelijkingen tussen Netanyahu en Mozes, dan wel Koning David of Korach, zijn alleen mogelijk sinds de stichting van het moderne, maar tevens historische Israël.

Overigens is het zoeken naar overeenkomsten tussen Bijbelse en hedendaagse persoonlijkheden binnen Israël één van de favoriete onderwerpen binnen onze redactie, en het is een heel vruchtbare bezigheid. De besluiten van de Bijbelse leiders van het volk Israël hebben consequenties, corruptie leidt tot verval en rechtvaardigheid leidt tot bloei. Israëlische politici zouden ook een dergelijke morele analyse moeten ondergaan, het maakt deel uit van de gedragscultuur van Israël en ook van de redactie van Israel Today. Het is moeilijk voor te stellen dat Europese politici in de pers vergeleken zouden worden met Bijbelse personen, dit is alleen mogelijk in Israël.

Netanyahu met bijbelse figuren op de achtergrond. (Foto: Alex Kolomoisky/POOL)

In het Torah-gedeelte van deze week, ‘Re’eh’ (Zie!), lezen we zelfs over de formule die voor Israël tot zegen leidt, en die Bibi Netanyahu alleen maar zou hoeven toe te passen om zegeningen over Israël te brengen:

‘Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de geboden van de Heere, uw God, die ik u heden gebied; de vloek, als u niet luistert naar de geboden van de Heere, uw God, en van de weg die ik u heden gebied, afwijkt.
Want u zult de Jordaan oversteken om het land dat de Heere, uw God, u geeft, in te gaan en het in bezit te nemen; u zult het in bezit nemen en erin wonen.
Neem dan alle verordeningen en bepalingen die ik u heden voorhoud, nauwlettend in acht.’

(Deuteronomium 11:26-28 en 31-32 HSV)

Orthodoxe Joden maken een uitstapje in het Hayarkon Park in Tel Aviv. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Dat klinkt heel eenvoudig, Joden moeten in Israël leven en voldoen aan de wetten en voorschriften van de Bijbel, zowel persoonlijk, maar ook als samen­leving. In de volgende verzen wordt een van de voorschriften nader toegelicht, en we kunnen begrijpen dat dit politiek gezien niet zo eenvoudig is:

‘Dit zijn de verordeningen en de bepalingen die u nauwlettend in acht moet nemen, in het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u gegeven heeft om het in bezit te hebben, al de dagen dat u op de aardbodem leeft:
U moet al de plaatsen waar de volken van wie u het land in bezit neemt, hun goden gediend hebben, volledig vernielen, op de hoge bergen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen met vuur verbranden en de beelden van hun goden omhakken; en u moet hun naam uit die plaats doen verdwijnen.’
(Deuteronomium 12:1-3 HSV)

In Bijbelse tijden was zo’n maatregel misschien nog wel mogelijk, maar kunnen we ons voorstellen dat Bibi vandaag de dag alle plaatsen van afgoderij in Israël zou vernietigen? Misschien zijn de parallellen met de Bijbel in dit geval te vérgaand, maar misschien moeten we ook niet te veel van Bibi verwachten. Een religieuze premier zou mogelijk proberen om deze voorschriften ook in het huidige Israël tot stand te brengen, en afgoderij in welke vorm dan ook te verbieden. Dit zou echter wel tot gevolg hebben, dat Israël in zijn eigen land zou mogen leven: ‘Dit zijn de verordeningen en de bepalingen die u nauwlettend in acht moet nemen, in het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u gegeven heeft om het in bezit te hebben, al de dagen dat u op de aardbodem leeft’.
Dus wat is de weg die Israël zou moeten gaan? De Bijbel, óf een realistische politiek, of een mengeling van deze twee? Dit is een spanningsveld op veel terreinen van de Israëlische politiek, die hooguit binnen de redactie van Israel Today wordt herkend.

En nu komen we bij het weer voor vandaag in Israël:
Gedeeltelijk bewolkt tot helder met temperaturen die normaal zijn voor de tijd van het jaar, dus het zal weer erg warm worden. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 30 graden, Tel Aviv 31 graden, Haifa 28 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 36 graden, aan de Dode Zee 38 graden, Be’er Sheva 35 graden, Eilat aan de Rode Zee 40 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is nog een halve centimeter gedaald en ligt nu op 209.455 m beneden de zeespiegel, 65,5 centimeter onder de bovengrens!

Verfrissing langs de Yarkon rivier bij Tel Aviv. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Meer over de Bijbel en de politiek kunt u hier zondag weer lezen, en voor nu wens ik u Shabbat Shalom toe, en vergeet niet uw telefoon op de rustdag ook eens uit te zetten!

Shabbat Shalom uit Bet Shemesh!

Michael