Groeten uit Israël – Leven vanuit het hart

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Anat Schneider |

Een week geleden werd ons in Israël een volgende landelijke lockdown opgelegd, net zoals in veel andere landen in de wereld. Ook in het Torah-gedeelte voor deze week (Parasha Shemot, ‘Namen’), in Exodus 1, werd de kinderen van Israël een soort van lockdown opgelegd .

Het was een lockdown voor gezinnen met kinderen. Het betekende dat ze als groep werden afgezonderd binnen de maatschappij, maar het betekende ook een geestelijke afzondering. Echter, het resulteerde er in dat daardoor het Volk Israël ontstond, want door de farao zelf werd dit volk benoemd als de ‘Kinderen van Israël’. Het volk werd een aparte groep, met een eigen identiteit. En tienduizenden mensen die samenleven met een gemeen­schappelijke identiteit zouden een bedreiging kunnen vormen, zo dacht de farao.

Voor de kinderen van Israël betekende dit afgezonderd worden ook dat dit nieuwe kansen bood: een gelegen­heid om hun kracht en hun unieke sterkte te ontdekken. Een kans om hun erfgoed te ontdekken. Een unieke kans om God te heront­dekken, die tijdens de vele moeilijke dagen van de slavernij in vergetelheid was geraakt. Deze gelegenheid die de afzondering bood, leidde tot de bevrijding van de kinderen van Israël uit de wrede slavernij.

Bij het lezen van het Torah-gedeelte voor deze week kunnen we de kracht voelen die het volk voortbrengt en in stand houdt. Deze kracht komt van de Israëlische vrouwen – een ‘dierlijke kracht’ (het woord ‘Chayot’, חיות, wordt in Exodus 1:19 (volgens Strong) feitelijk beter vertaald als levendig of krachtig). Een andere vorm van dit woord betekent ‘levende wezens’.

Vrouwen spelen hier een centrale rol in het maken van het verschil:

  • De Hebreeuwse vroedvrouwen Puah en Shifrah trotseren het bevel van de Farao om de Hebreeuwse mannelijke baby’s te doden;
  • Jochebed baart een zoon (Mozes). Ondanks het bevel om alle mannelijke baby’s in de Nijl te gooien, verstopt ze hem in haar huis. Als ze gedwongen wordt hem in de rivier te gooien, doet ze dat, maar dan wel in een kleine drijvende ark, het biezen mandje;
  • Miriam, zijn zus, bewaakt hem vanaf de rivieroever en riskeert haar eigen leven;
  • Dan redt Farao’s dochter Mozes’ leven. Ze geeft hem een naam en een thuis in het paleis en voedt hem op;
  • Later voegt Tzipporah, de vrouw van Mozes, zich bij hem, geeft hem een nieuw huis in Midian, en baart hem zonen.

Bij het verder lezen stellen we met verbazing vast, dat de vrouwen in dit gedeelte van de Torah zorgen voor de mogelijk­heden van leven, van een thuis. een veilige plek voor groei en ontwikkeling. We kunnen alle respect opbrengen voor de wetten, verorde­ningen en beper­kingen, die toentertijd en eigenlijk ook in onze dagen nog, door mannen werden uitgevaardigd. Maar in dit Torah-gedeelte zijn het de vrouwen die de verant­woor­de­lijkheid nemen om binnen de kaders van deze wetten de ‘ruimte’ te creëren, die leven mogelijk maakt.

Israëlische politieagentes handhaven corona-maatregelen in Jeruzalem. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90).

We zijn er getuige van hoe de vrouwen een beslissing nemen door naar hun hart te luisteren en naar hun gevoel te handelen. En door ruimte te geven aan dit gevoel, zijn ze zelfs bereid hun leven te riskeren.

In het Torah-gedeelte ‘Shemot’ kunnen we zien en leren, dat beslissingen die door ons hart worden genomen, en door naar ons gevoel te luisteren, ons uiteindelijk leiden naar een situatie waar gezondheid, rust en leven aanwezig zijn; een situatie waar ons geloof kan groeien.

Ik bid dat we zullen luisteren naar de innerlijke stem in een ieder van ons, en dat onze wereldleiders ook zullen leren om naar die stem te luisteren. Laten we hieruit proberen te leren dat de stem van de logica niet de enige stem is. Vaak zijn het de tegenstemmen die ons naar betere plaatsen kunnen brengen. Ik bid, dat zelfs op de momenten waarop het lijkt alsof de wereld gek geworden is, en het leven dat we kenden is veranderd – dat we zelfs dan nog zullen luisteren naar de stem van ons hart en de stem van het geloof, en dat we aan deze stemmen ruimte zullen geven bij onze beslissingen. Misschien vinden we dan een weg uit ons isolement, uit onze lockdown en quarantaine, die ons al bijna een jaar lang wordt opgelegd. Misschien moeten we nu de gelegenheid aangrijpen om te leren van dit Torah-gedeelte en van de vrouwen die toen de leiding overnamen:

Naar welke van onze innerlijke stemmen moeten we nu luisteren? Van welke stem moeten we het volume harder zetten?

Aan het strand van Tel Aviv, gisteren. (Foto: Miriam Alster/Flash90).

Het weer voor vandaag in Israël
Helder tot gedeeltelijk bewolkt met ongewoon hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 20 graden, Tel Aviv 27 graden, Haifa 23 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 26 graden, aan de Dode Zee 24 graden, Be’er Sheva 24 graden, Eilat aan de Rode Zee 29 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is nog een halve centimeter gedaald en ligt nu op 209,955 meter beneden de zeespiegel. Dat is 115,5 centimeter onder de bovengrens.

De redactie van Israel Today wenst al haar lezers een prettige dinsdag. Het ga u goed.

Shalom uit Jeruzalem,

Anat