Groeten uit Israël – Leren van het verleden

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door David Lazarus |

Ik kan me voorstellen dat het u net zo vergaat als mij. We worden op dit moment duizelig vanwege het enorme aantal nieuws- en ‘breaking news’-berichten, dat ons dagelijks bereikt met betrekking tot de huidige politiek, verkiezingen, vaccinaties en nieuwe schandalen.

Misschien is het goed om eens een moment stil te staan, en te bezien of we niet een beter en breder beeld kunnen krijgen op wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt. Een soort van ‘nadenken over de dingen waarover we nadenken’.

Stelt u zich eens samen met mij voor, dat we in de 15e eeuw zouden leven en dat iemand ons zou vragen: ‘Wat is de belangrijkste gebeurtenis of persoon in onze tijd?’
We zouden dan verschillende voor de hand liggende antwoorden hebben. We zouden kunnen wijzen op de Honderdjarige Oorlog, een lange en bloedige strijd die, samen met een pestepidemie, de helft van de bevolking van Frankrijk, driekwart van Normandië en een derde deel van Engeland uitroeide. Of we zouden kunnen zeggen dat Jeanne d’Arc, de jonge vrouw die het tij van de oorlog keerde, de belangrijkste persoon van die tijd zou zijn.

En wat denkt u van de val van Constantinopel in 1453, die het einde betekende van duizend jaar heerschappij van het Oost Romeinse/Byzantijnse Rijk? Of misschien de ontdekking van Amerika door Columbus, of de Inquisitie, beide in het jaar 1492?

Elk van deze gebeurtenissen had een grote invloed op de wereldgeschiedenis en veranderde die geschiedenis, maar geen van deze antwoorden zou het juiste antwoord zijn. Het blijkt namelijk dat de belangrijkste gebeurtenis van die eeuw het werk was van een vrij onbekende uitvinder, Johannes Gutenberg, die de uitwisselbare letters uitvond en de drukpers introduceerde. Zonder deze uitvinding zou er geen Renaissance, Reformatie, Verlichting of iPhone zijn geweest.

Dus terwijl wij kijken naar de gebeurtenissen rond het Witte Huis en luisteren naar de discussies over een pandemie-vaccin, of klagen over een nieuwe lockdown in verband met Corona, kan enige relativering erg nuttig zijn. Een blik op de grote lijnen van onze geschiedenis herinnert ons eraan, dat hetgeen vandaag de dag groots opdoemt, mettertijd mogelijk weer gemakkelijk kan vervagen.

Muzikanten protesteren tegen Corona-beperkingen. (Foto: Tomer Neuberg/Flash90).

Naar mijn mening is het te kortzichtig om tweets als tragedies of triomfen te zien. Gezien de snelheid waarmee ons leven alleen al door de digitale revolutie verandert, zou een tiener op dit moment in New Delhi, Tel Aviv of Kiev aan een idee kunnen werken, dat van grotere betekenis zal blijken te zijn dan welke verkozen politicus of welk regeringsbeleid dan ook.

Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat we niet moeten deelnemen aan de politieke, sociale of religieuze strijd die in onze gemeenschappen en landen wordt gevoerd. In feite is het ons doel om als redactie van Israel Today u te helpen de Bijbel te lezen in de ene hand en het nieuws in de andere – om deze tijden te verstaan, geïnspireerd te worden, en betrokken te raken.

Ik stel u voor dat we proberen te leren van de lessen uit het verleden, zelfs van lessen uit het verre verleden. Duizenden jaren geleden in het oude Egypte, was er geen dagbladpers en geen internet. Twitter werd ‘papyrus’ genoemd. De daden van de Farao en zijn hof vonden weerklank in de hele samenleving, vooral in het Israëlitische kamp, en de gemiddelde Egyptenaar verheugde zich of beefde, afhankelijk van datgene wat de heerser besloot. Slechts weinigen konden zich voorstellen wat de nabije toekomst hen brengen zou.

De meesten zullen toentertijd zeker verondersteld hebben dat de wetten en verordeningen van de Farao door de gangen van de geschiedenis zouden galmen, wat ook daadwerkelijk gebeurde, maar dat gebeurde slechts omdat omdat er in een klein biezen mandje in het riet van de Nijl een baby lag die Mozes zou worden genoemd.

Wie had dat kunnen denken!

Israëli’s genieten van de winterzon in Tel Aviv. (Foto: Miriam Alster/Flash 90).

Het weer voor vandaag in Israël
Zonnig met een lichte stijging van temperatuur, maar nog steeds te koel voor de tijd van het jaar. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 10 graden, Tel Aviv 18 graden, Haifa 14 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 17 graden, aan de Dode Zee 19 graden, Be’er Sheva 16 graden, Eilat aan de Rode Zee 23 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea ligt onveranderd op 209,745 meter beneden de zeespiegel, 94,5 centimeter onder de bovengrens!

De redactie van Israel Today wenst alle lezers een prettig weekeinde en een gezegende Shabbat.

Shabbat Shalom vanuit Jeruzalem!

David