Groeten uit Israël – Klein maar fijn

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

In het Torah gedeelte voor deze week, Wa’etchanan (‘en Ik smeekte’), staat een klein vers dat heel gemakkelijk over het hoofd kan worden gezien, maar dat van groot belang is:
‘Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitge­kozen, want u was het kleinste van al de volken.’ (Deute­ro­no­mium 7:7 HSV)

‘Het kleinste van al de volken’ kan verwijzen naar het aantal inwoners van het volk, maar ook naar de positie van het volk, dat in de loop van de geschie­denis door andere volkeren vaak als minder­waardig werd beschouwd. Maar het kan ook te maken hebben met de eigen instelling van het volk, dat zichzelf niet bijzonder hoog acht. Deze historische waar­heden worden beschreven in slechts één klein vers in de Bijbel.

Dat het Joodse volk zo klein in aantal is, is vandaag misschien wel het duidelijkst te zien. Er wonen ongeveer 7 miljoen Joden in Israël en ongeveer 15 miljoen wereld­wijd. Het leven van de Joden is in de afgelopen 2000 jaar niet bepaald gemakkelijk geweest, en pogroms, kruis­tochten, holocausts en de algemene onderdrukking van de Joden in de landen waar zij wonen, hebben de omvang van het volk klein gehouden.

Ik las onlangs een uittreksel van een boek geschreven door Israel Joseph Benjamin, waarin het leven van de Joden in het Midden-Oosten in het midden van de 19e eeuw wordt beschreven. In dit fragment beschrijft hij een scène in Erbil, het Koerdische gedeelte van het land dat nu Irak is:


Kort voor mijn aankomst gooide een joods meisje wat vuil water op straat en spatte het per ongeluk op een moslimman die toevallig voorbijliep. Onmiddellijk verzamelde zich een menigte voor het huis, brak de deur open, greep het meisje en overlaadde haar met allerlei beledigingen; zij vroegen haar hoe zij, de dochter van een vervloekt ras, het kon wagen een ware gelovige te beledigen. Het meisje verdedigde zich zo goed als zij kon, maar de leider van het oproer riep haar toe: ‘Er is maar één manier voor je redding, aanvaard ons geloof en je zult trouwen met een van onze mensen die jong, knap, rijk en van goede familie is.’ Maar het meisje weigerde en antwoordde: ‘Ik ben een Jodin, zo ben ik geboren en zo zal ik sterven; nooit zal ik mijn God, mijn volk en mijn geloof verloochenen. Als je me doodt, zal God mijn bloed van je eisen, en de Heer zal me wreken.’ Daarop grepen zij haar vast en doodden haar voor de ogen van haar ouders, staken haar met hun messen en scheurden haar in stukken. De gemeenschap wilde eerst een klacht indienen bij de pasja van Bagdad en vervolgens in Constantinopel, maar zag daarvan af uit vrees voor verdere vervolging en een algemene slachting.

De Joden leefden dus niet alleen in Europa in voortdurend levens­gevaar, zij werden ook in de moslim­landen ernstig onderdrukt. Vandaag de dag zou men echter verwachten dat het Joodse volk in Israël en vanwege het relatief veilige leven in de diaspora flink in aantal zou toenemen, maar op de een of andere manier is dit niet het geval, waarschijnlijk als gevolg van de hoge graad van assimilatie in de VS, waar 5,7 miljoen Joden wonen. Het lijkt een goddelijk decreet te zijn dat het Joodse volk klein blijft.

Het bovengenoemde vers in Deuteronomium 7 vertelt ons echter dat dit niet zo erg is, we zijn klein, maar God staat aan onze zijde en zelfs ons succes in de wereld lijkt niet af te hangen van het aantal inwoners, zoals Israël keer op keer laat zien.

Onze toekomst – Israëlische studenten aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Israëls economische, technologische, medische (en sportieve) successen zijn eigenlijk wonder­baarlijk, in vergelijking met de numeriek veel grotere landen, en misschien zal dit ons op een dag in staat stellen ook een grote natie te worden, in plaats van een gering volk. Helaas lever ik met mijn vier kinderen slechts een kleine bijdrage aan de bevolkings­groei van Israël, maar ik ben er al overbelast mee. Overigens duurt het nog 5 weken, 4 dagen en 13 uur voordat de vakantie voorbij is en de kinderen eindelijk weer naar school en de kleuter­school gaan.


Het weer voor vandaag in Israël
Gedeeltelijk bewolkt en nauwelijks verandering in temperatuur. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 27 graden, Tel Aviv 29 graden, Haifa 29 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 36 graden, aan de Dode Zee 38 graden, Be’er Sheva 33 graden, Eilat aan de Rode Zee 39 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is onveranderd gebleven op 209,75 m beneden de zeespiegel, dat is 95 centimeter onder de bovengrens.

Namens de gehele redactie van Israel Today, wens ik u een prettig weekeinde en een gezegende Shabbat.

Shabbat Shalom vanuit Bet Shemesh!

Michael