Groeten uit Israël – Hoe trouw je een leuk Joods meisje?

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

In het Torah-gedeelte voor deze week, ‘Chaye Sarah’ (het leven van Sarah), lezen we dat Abraham een vrouw voor zijn zoon Izak wil zoeken, en daartoe stuurt hij zijn knecht Eliëzer naar zijn vroegere thuisland, omdat Izak niet met een Kanaänitische vrouw mag trouwen.

‘Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had, beheerde: Leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaänieten te midden van wie ik woon, maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Izak een vrouw te nemen.’ (Genesis 24:2-4 HSV)

Dus Eliëzer vertrok met tien kamelen, beladen met geschenken, en kwam bij een bron buiten de stad.

‘Toen zei hij: Heere, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs Abraham, mijn heer, Uw goedertierenheid. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg: Laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken, en dat zal zeggen: Drink, en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat U voor Uw dienaar Izak bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat U mijn heer goedertierenheid bewezen hebt.’ (Genesis 24:12-14 HSV)

De dienaar, die in het huis van Abraham woonde en daar een hoge positie bekleedde, had geleerd dat de belangrijkste kwaliteiten voor een mede­bewoner van Abrahams huis liefde, vriendelijkheid en goedheid zijn. In het Hebreeuws heet dit ‘Chessed’, en deze eigen­schappen zouden het bijzondere karakter van Abraham hebben getekend. Eliëzer testte dit door af te wachten totdat een meisje hem en zijn kamelen water zou brengen. Het zou gebruikelijk zijn om een vreem­deling zelf iets te drinken aan te bieden, maar hij zou dan wel zelf voor de tien kamelen moeten zorgen. Voor het huis van Abraham echter moest het meisje zó vol van ‘Chessed’ zijn, dat ze ook de kamelen zou willen verzorgen.

‘En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat, zie, Rebekka de stad uit kwam, die bij Bethuel geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham; zij had haar kruik op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien, een maagd: geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven.


Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg: “Laat mij toch wat water uit uw kruik drinken”. Zij zei: “Drink, mijn heer”; en zij haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken’.


Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij: “Ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben”. Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had, of niet.’
(Genesis 24:15-21 HSV)

Regen in Jeruzalem, gisteren. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Rebekka slaagde voor deze test, die allesbehalve gemakkelijk was. Hoeveel water moet je niet uit een waterput put omhooghalen, totdat tien kamelen genoeg gedronken hebben? Voor een jong meisje was het zeker heel hard werken en daarom was Eliëzer blij met het resultaat van zijn specifieke en zware test.

‘Toen knielde die man en boog zich voor de Heere neer. Hij zei: “Geloofd zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, Die mijn heer Zijn goedertierenheid en Zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn heer”.’ (Genesis 24:26-27 HSV).

Het liefdesverhaal tussen Rebekka en Isaak heeft een gelukkig einde, want hoewel ze elkaar niet kenden, werden ze verliefd op elkaar:
‘Toen bracht Izak haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebekka en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief.’ (Genesis 24:67 HSV)

We kunnen uit dit verhaal veel leren, maar de twee belangrijkste inzichten zijn waarschijnlijk ten eerste dat je Gods hulp nodig hebt. Eliezer bad aan het begin van zijn missie voor succes en dankte God voor het goede einde van zijn reis. En ten tweede is de belangrijkste kwaliteit van een goede vrouw blijkbaar ‘Chessed’, een goed hart.

Nog meer regen, gisteren in Jeruzalem. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90).

Het weer voor vandaag in Israël
Helder tot gedeeltelijk bewolkt met een lichte stijging van temperatuur. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 21 graden, Tel Aviv 26 graden, Haifa 24 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 27 graden, aan de Dode Zee 28 graden, Be’er Sheva 27 graden, Eilat aan de Rode Zee 31 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is onveranderd en wordt aangegeven op 209.995 m beneden de zeespiegel. Dat is 119,5 centimeter onder de bovengrens!

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een prettig weekeinde en een gezegende Shabbat. Het ga u goed.

Shabbat shalom uit Bet Shemesh,

Michael