Groeten uit Israël – Hoe durft Hij!

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door David Shishkoff |

‘Dat is niet eerlijk! Hij heeft meer dan ik!’

Heb je ooit kinderen jaloers zien vechten over wie het grootste of lekkerste stuk taart krijgt? Het is uit het oogpunt van volwassenen belachelijk, maar als we heel eerlijk zijn, kennen we allemaal wel ons persoonlijke recht­vaar­dig­heids­gevoel, waar we soms mee worstelen.

In het Torah-gedeelte voor deze week lezen we over enkele Levieten, aangevoerd door Korach, die zich er aan ergeren dat hun neven Mozes en Aäron de hoogste leiding­gevende posities hebben gekregen. Had Korach misschien moeite met zijn onaan­zienlijke taak, die bestond uit het opscheppen van as en mest, die overbleef na het offeren van dieren in de voorhof van de tabernakel.? Of was hij misschien jaloers op de stukken offervlees die aan Aäron waren toebedeeld? Of misschien was er een veel diepere reden?

‘Zij kwamen vanwege Mozes en vanwege Aäron bijeen, en zeiden tegen hen: U trekt te veel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn zij heilig, en de HEERE is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de HEERE?’ (Numeri 16:3 HSV).

Mozes antwoordde Korach dat zijn klacht dieper ging dan alleen ontevredenheid over Mozes en Aäron als leiders. Korach beschuldigde hiermee ook God. Mozes antwoordde hem: ‘Daarom u, en uw hele aanhang, u spant samen tegen de Heere. Immers, Aäron, wat is hij dat u tegen hem mort?’(Numeri 16:11 HSV).

Toen Mozes nog twee ‘ontevreden volksgenoten’ opriep -Dathan en Abiram uit de stam van Ruben- werd dit bevestigd. In plaats van inhoudelijke vragen te stellen over een pluralistische democratie, beschul­digden zij Mozes er plotseling van hen naar de woestijn te hebben gebracht en Gods vermeende beloften (nog) niet te hebben vervuld, alsof dit allemaal de schuld van Mozes zou zijn .

‘Is het niet genoeg dat u ons geleid hebt uit een land dat overvloeit van melk en honing, om ons te laten sterven in de woestijn, dat u zich ook zo nodig tot heerser over ons moet verheffen? Bovendien hebt u ons niet gebracht naar een land dat overvloeit van melk en honing, evenmin hebt u ons akkers en wijngaarden gegeven als erfelijk bezit. Wilt u de ogen van deze mannen uitsteken?’ (Numeri 16:13-14 HSV).

In ons eigen leven hebben we vaak de neiging te kijken naar degenen die meer geluk hebben dan wij, in plaats van aandacht te schenken aan degenen die minder geluk hebben, en dankbaar te zijn voor wat we wel hebben. Irriteert het ons niet, dat iemand die we kennen een hoger salaris of een duurder huis heeft? Zijn we wel op de juiste basis gemotiveerd om ‘vooruit te komen’? Is het onze inzet om te zorgen voor ons gezin en bij te dragen aan anderen? Of worden we geleid door gedachten dat iemand anders meer eer en succes heeft dan wij?

Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, waarschuwt Mozes voor de onder­lig­gende wortels van wrok tegen God. Een wrok omdat we in een periode in ons leven zijn aange­komen die onge­mak­ke­lijk voor ons is, alsof we ons in een soort ‘woestijn’ bevinden.

Nationale/etnische jaloezie en anti-Zionisme

Deze ‘innemende’ facetten van de menselijke natuur kunnen zich ook op nationaal niveau uiten. Tenslotte worden veel oorlogen uitgevochten omdat men het land en de economische bronnen van een andere natie begeert.

Zou dit iets te maken kunnen hebben met het feit dat mensen boos zijn op Israël? Voor sommigen lijkt het oneerlijk, dat Israël de moderne militaire macht heeft om zichzelf te verde­digen. Voor sommigen, die de demo­cratische idealen van gelijk­heid aanhangen, lijkt het oneerlijk dat er een kleine natie in het Midden-Oosten bestaat, waarin de Joodse meerder­heid Israël als een Joodse Staat beschouwt.

Maar misschien zit het nog dieper.

Psalm 2:1-6 vermeldt dat de naties woeden van wrok tegen God en zijn Gezalfde, die vanuit Jeruzalem over de aarde zullen heersen.

Misschien kijken de volken naar Israël en Jeruzalem zoals Korach naar Mozes en Aäron keek, jaloers en vol van wrok, zoals Zacharia beschreef in hoofdstuk12.

Misschien lijdt Israël in haar strijd om de publieke opinie vandaag de dag onder een dubbele ‘kaakslag’, dat wil zeggen dat zij naast de ‘gewone’ natio­nalistische/etnische jaloezie tegen het land, ook nog te maken heeft met een extra dosis wrok, die de gevallen mens koestert tegen God, alsof zij onbe­wust weten dat Hij van plan is vanuit Sion te zullen gaan regeren?

Ik raad je ten zeerste aan dit Torah-week­gedeelte, Numeri 16 en 17, zelf te lezen. Het bevat het verhaal van de staf van Aäron, waaraan op wonderbaarlijke wijze vreemde witte en roze amandel­bloesem gaat bloeien, om te bewijzen dat God hem als priester heeft uitver­koren. En het verhaal speelt zich met letterlijk wereld­schok­kende dramatiek af.

Amandelbloesem in Galilea. (Foto: David Shishkoff)

Het weer voor vandaag in Israël
Helder tot gedeeltelijk bewolkt. Het wordt warm. De verwachte maximum temperaturen voor vandaag zijn als volgt: Jeruzalem 30 graden, Tel Aviv 29 graden, Haifa 27 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 35 graden, aan de Dode Zee 38 graden, Be’er Sheva 34 graden, Eilat aan de Rode Zee 42 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is verder gedaald, en staat nu op 209,425 meter beneden de zeespiegel, dat is 62,5 centimeter onder de bovengrens.

De redactie van Israel Today wenst alle lezers een prettige donderdag. Het ga u goed.

Shalom uit Jeruzalem,

David