Groeten uit Israël – Het huwelijk is een wonder

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

In het Torah-gedeelte voor deze week, ‘Beshalach’ (‘Bij het zenden’) lezen we over het splijten van de Rietzee, en hoe het volk Israël aan hun Egyptische achtervolgers ontsnapt door te vluchten door de drooggevallen zee.

De Joodse wijzen beweren dat het vinden van je echtgenoot net zo moeilijk is als het splijten van de Rietzee, daarom is het een wonder dat je je juiste partner vindt. Maar wie van ons kan wonderen verrichten? Kan ik de vrouw van mijn dromen tevoor­schijn toveren, die achter een gordijn staat dat op wonderbaarlijke wijze opengaat?

Volgens de Joodse traditie begon de Rietzee pas droog te vallen toen een Israëliet al tot aan zijn neus het water in gelopen was. Pas na dit getuigenis van vertrouwen in God, scheidde de zee zich. Dit is ook hoe we een poten­tieel huwelijk moeten benaderen. Wie een geschikte partner heeft gevonden, moet vol vertrouwen de stap naar het huwelijk zetten, en erop vertrouwen dat God dan de zee zal splijten, d.w.z. dat Hij dan zal helpen om het huwelijk tot een goed huwelijk te maken.

Natuurlijk zullen er moeilijkheden optreden, zoals de doortocht door de Rietzee ook voor het volk Israël zeker zwaar moet zijn geweest. Het water torende zich links en rechts hoog op, misschien zwommen er haaien en andere zeemonsters naast de angstige Joden. Maar met vertrouwen in God kunnen alle angsten overwonnen worden.

Wat houdt dit vertrouwen in God nu precies in binnen een huwelijk? Een ander geschrift van de Wijzen spreekt erover dat God al heeft bepaald met wie iemand zal gaan trouwen, zelfs al voordat hij geboren is. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, en soms is een echtscheiding nodig, maar normaal gesproken moet je ervan uitgaan dat je getrouwd bent met de partner die voor jou voorbestemd was om mee te trouwen.

Deze gedachtengang helpt ons een groot probleem van deze tijd te overwinnen, want vaak hoor je zeggen dat iemand ‘niet met de juiste getrouwd is’. Als er in een huwelijk problemen ontstaan, zegt men al snel dat je met de verkeerde getrouwd bent, in plaats van eraan te werken om de problemen op te lossen. Echtscheidingen kunnen in deze tijd, in vergelijking met historische maatstaven, relatief eenvoudig voltrokken worden, en misschien is de volgende partner wel de juiste keuze.

Is je partner voorbestemd? Een echtpaar op de Machane Yehoeda markt in Jeruzalem. (Foto: Nati Shohat/Flash90).

De Torah verwerpt deze houding. Zij die in de God van Israël geloven, Hem vertrouwen en getrouwd zijn, moeten zichzelf er steeds weer van overtuigen dat zij hun voorbestemde partner hebben gevonden en met hem of haar door dik en dun verder zullen gaan, zelfs door de Rietzee. Dit geldt natuurlijk alleen in algemene zin, een ieder die in zijn huwelijk wordt mishandeld, of andere onoplosbare problemen heeft, moet alle hulp zoeken die hij krijgen kan, inclusief therapeuten, advocaten, of de politie.

Vooral in deze tijden van Corona, wanneer men zoveel thuis is in het gezin, kunt je het gevoel krijgen dat je tot aan je neus in het water bent gekomen en dat je bijna stikt in je gezinsproblemen. Tenminste, zo voel ik me vaak, maar omdat ik ten volle vertrouw op God, zet ik geen vraagtekens bij mijn huwelijk.

En wat onze kinderen betreft? Heeft God mij ook dit vermoeiende nageslacht toegewezen? Ik heb geen verzen uit de Torah nodig om die vraag bevestigend te kunnen beantwoorden. En dus hebben we geen andere keuze dan vol vertrouwen verder door de Rietzee te lopen. Je kunt niet naar links en je kunt niet naar rechts, je kunt alleen maar rechtdoor, en uiteindelijk (als de kinderen zelf getrouwd zullen zijn en het huis uit zijn) zal dat een grote verlossing voor ons zijn.

Jeruzalem, gisteren in de regen. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90).

Het weer voor vandaag in Israël
Van het noorden tot in de noordelijke Negev zal het vandaag hier en daar regenen, wat gepaard kan gaan met onweersbuien en harde wind. Het wordt kouder. Er wordt meer sneeuw verwacht op de berg Hermon. Er kan op de Golan Hoogvlakte ook wat sneeuw vallen.
Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 9 graden, Tel Aviv 15 graden, Haifa 12 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 16 graden, aan de Dode Zee 21 graden, Be’er Sheva 14 graden, Eilat aan de Rode Zee 19 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is weer anderhalve centimeter gestegen en staat nu op 209,685 meter beneden de zeespiegel. Dat is slechts 88,5 centimeter onder de bovengrens!

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een prettig weekeinde en een gezegende Shabbat. Het ga u goed.

Shabbat shalom vanuit Bet Shemesh,

Michael