Groeten uit Israël – Het gebod voor de Shabbatsrust

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Charles Gardner |

Nu steeds meer mensen zich afvragen of het wel nodig is de lockdown te verlengen, omdat ze beweren dat de risico’s van Corona waarmee we te maken hebben sterk overdreven worden, is het de moeite waard om herinnerd te worden aan één van de grootste voordelen van deze lockdown – de mogelijk­heid om alles om ons heen uit te schakelen.

Voor mijn vrouw en ik was het een tijd van rust, routine, gezonde lichaams­beweging en de mogelijkheid om te ont-stressen van ons dagelijkse drukke bestaan. We weten dat het gezinsleven hiervan heeft geprofiteerd, maar tegelijkertijd begrijpen we ook hoe moeilijk de lockdown kan zijn voor eenzame mensen en voor degenen die in moeilijke omstandigheden of negatieve relaties moeten leven, en voor degenen die met ontslag worden bedreigd.

Het vierde gebod
Nadat we al zó lang het vierde gebod van God (om de Shabbat te houden) praktisch genegeerd hebben ten gunste van een cultuur waarin alles 24 uur per dag geopend is, worden we nu allen gedwongen om te rusten. Misschien is dit om ons eraan te herinneren dat God de wereld in zes dagen geschapen heeft en op de zevende dag rustte. En Hij geeft ons bevel om dit patroon te volgen, om de Shabbat ‘heilig’ (d.w.z. speciaal en Hem toegewijd) te houden. Als God al moest rusten, dan moet zijn schepping dat toch zeker doen.

Jezus sprak veel over de geboden die aan Mozes zijn gegeven (inclusief die over de Shabbat), en dat wordt door velen geïnter­preteerd als een negatieve toelichting op deze geboden. Maar hij maakte duidelijk dat hij niet kwam om de wet af te schaffen, maar om deze te vervullen. (Matt. 5:17)

Ten aanzien van de Shabbat zagen de toenmalige religieuze leiders dit als een kans om er streng op toe te zien, dat de door de mens toege­voegde voor­schriften werden nageleefd, en daarmee legde Jezus hun hypocrisie bloot door te zeggen: ‘De Shabbat is gemaakt voor de mens, maar de mens niet voor de Shabbat’. (Markus 2:27)

Met andere woorden, de Shabbat was bedoeld als een zegen voor ons, hoewel Jezus zelf het ultieme gezag heeft in deze zaak, omdat Hij Zichzelf tot tot ‘Heer van de Shabbat’ verklaarde, om daarmee deze voorschriften te verheffen, in plaats van de Shabbat te vernederen. Het is een dag ‘om goed te doen’ en ‘om levens te redden’ (Lukas 6:9). De Shabbat mag in zichzelf niet de belangrijkste plek innemen, maar ook geen excuus worden, om geen goede daden te verrichten. Dus als uw auto vastzit aan de kant van de weg of als uw kind erg ziek is, belt u dan in elk geval voor hulp. Maar nergens doet Jezus de suggestie om roekeloos te rijden op de Shabbat.

Het was juist om een zieke man op de Shabbat te genezen (Markus 3:4). Maar de religieuze leiders waren zo boos op het handelen van Jezus, dat ze van plan waren hem te doden (Markus 3:6). Ze bekommerden zich meer om religieuze regels en voorschriften, dan om mensen. Ze vonden het een prettige gedachte, te laten zien dat hun passiviteit hun heiligheid bewees, die toonde echter alleen maar harten van mensen die ver van God af stonden.

Dus of je nu honger hebt of behoefte hebt aan genezing, de Shabbat verbiedt je niet om aan je behoeften te voldoen. Jezus schokte zijn critici door te zeggen dat zelfs het gewijde brood in de Tempel van God niet als heilig te beschouwen is. Het is de Shabbat die heilig is, niet het voedsel dat gebruikt wordt bij de aanbidding. (Matt 12:1-8)

Niet alleen dat, de Shabbat brengt ons ook de ‘Shabbatsrust’ (Hebreeën 4:1-11), die voor onze rusteloze zielen vrede, genezing, verlossing en herstel brengt.

De lockdown als Gods onderwijzing?
Is de lockdown mogelijk Gods manier om ons te vragen, na te denken over onze positie ten opzichte van Hem op dit gebied? Ik geloof dat onze 24-uurs maatschappij een belediging van God is. We vullen ons leven met ononderbroken activiteiten en hebben nauwelijks tijd om na te denken over de diepere zin van het leven vanwege ons gestreste bestaan.
Uit bijzonder trieste statistieken die ik onlangs heb gevonden, blijkt dat vorig jaar in Groot-Brittannië, waar ik woon, gemiddeld 109 mensen per week zelfmoord hebben gepleegd – dat is meer dan het aantal Covid-doden in de laatste week van augustus. Maar ook is het duidelijk dat de huidige lockdown, ondanks alle voordelen, de geestelijke gezond­heids­problemen heeft verergerd.

Het openstellen van winkels op zondag in ons land, dwingt mensen om te werken wanneer ze thuis zouden moeten zijn bij hun gezin. En het levert sowieso niets op, gezien de extra personeels- en onderhoudskosten, terwijl de koopkracht van de mensen beperkt blijft.

Intussen blijft Israël in dit opzicht een helder licht van gezond verstand verspreiden, dat geworteld is in het houden van de Shabbat (dat wil zeggen, op het gebied van het naleven van de voorschriften van de Heer). Op de Shabbat komt in Israël (althans in Jeruzalem) alles tot stilstand, inclusief bussen en treinen en Joodse winkels. Het is een zalige ervaring om op een vrijdagavond, wanneer de Shabbat begint, over een verlaten hoofdstraat in Jeruzalem te lopen.


Shabbat (Foto: Nati Shohat/Flash90)

En toch behoort deze natie, die zes dagen per week leeft, nu tot één van de meest productieve van allemaal op diverse gebieden, waaronder high tech, de wapen­industrie en de landbouw. Dit bewijst dat God degenen zegent die zich aan Zijn geboden houden en weten hoe ze moeten rusten van hun werk om nieuwe energie en gedachten voor de komende week te ontvangen.

Ik ben me ervan bewust dat de zondag nooit bedoeld was om een Shabbat te worden; er komen in het Nieuwe Testament geen verzen voor die dat expliciet voorschrijven. Deze keuze heeft meer te maken met het afsnijden van de Hebreeuwse wortels, meer dan wat dan ook. Maar ik ga desondanks op zondag naar de kerk (echter niet tijdens de lockdown) omdat ik in een westerse maatschappij leef, waar dit de norm is geworden, en het is ook praktischer.

Ik houd van de tekst op een poster die ik in een kerk in Frankrijk zag, waarop staat: ‘Wanneer u deze kerk binnenkomt, is het mogelijk dat u ‘de oproep van God’ hoort. Het is echter onwaarschijnlijk dat Hij u op uw mobiele telefoon zal bellen. Bedankt voor het uitzetten van uw telefoon. Als u met God wilt praten – ga dan naar binnen, kies een rustige plek en praat met Hem. Als u Hem wilt ontmoeten, stuur Hem dan een sms terwijl u rijdt.’

Is het nu geen tijd geworden om tot rust te komen, zodat we de zachte Stem van God kunnen horen temidden van al het lawaai en de herrie in onze rusteloze wereld?

Charles Gardner is de auteur van de boeken: ‘Israel the Chosen’, ‘Peace in Jerusalem’ en ‘A Nation Reborn’.


Het weer voor vandaag in Israël

Zonsondergang in Jeruzalem (Foto: Aharon Krohn/Flash90)

Regen- en onweersbuien in het noorden tot in de noordelijke Negev. Aanzienlijk koeler. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 17 graden, Tel Aviv 23 graden, Haifa 20 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 22 graden, aan de Dode Zee 25 graden, Be’er Sheva 21 graden, Eilat aan de Rode Zee 27 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is onveranderd en wordt aangegeven op 209.995 m beneden de zeespiegel. Dat is 119,5 centimeter onder de bovengrens!

De redactie van Israel Today wenst alle lezers een prettige zondag. Het ga u goed.

Shalom uit Jeruzalem.