Groeten uit Israël – Goede woorden of slechte taal

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

In het dubbele Torah-gedeelte voor deze week, genaamd ‘Tazriah’ / ‘Metzorah’ (‘zij draagt zaad’ / ‘de besmette’), lezen we uitgebreide verhandelingen over een ongewone melaatsheid:

‘De Heere sprak tot Mozes en tot Aäron: Wanneer er op de huid van het lichaam van een mens een zwelling of zweer of witte vlek verschijnt, die op de huid van zijn lichaam tot de ziekte van de melaatsheid kan leiden, dan moet hij naar de priester Aäron of naar een van zijn zonen, de priesters, gebracht worden. Daarop moet de priester de aangetaste plek op de huid van het lichaam bezien. Als het haar op de aangetaste plek wit geworden is, en de aangetaste plek zichtbaar dieper ligt dan de huid van zijn lichaam, dan is het de ziekte van de melaatsheid. Als de priester hem bezien heeft, dan moet hij hem onrein verklaren.’ (Leviticus 13 : 1-3 HSV).

Er volgen lange uiteenzettingen over hoe met deze plaag moet worden omgegaan, een plaag die wij vandaag de dag helemaal niet meer kennen. Het komt voor op de huid, op de kleding en zelfs op de huizen, en het is alleen de mondelinge overlevering van de Joodse traditie die enig licht werpt op dit vreemde verschijnsel. De wijze rabbijnen van de Talmoed leggen uit dat ‘tza’arat’, zoals melaatsheid in de Bijbel wordt genoemd, een gevolg is van ‘kwaad spreken’ (in het Hebreeuws ‘laschon hara’, slechte taal). Een Israëliet die kwaad sprak van een medemens, werd getroffen door deze melaatsheid, die op hemzelf zichtbaar werd, maar ook op zijn zijn kleding, of op zijn huis, afhankelijk van de ernst van zijn overtreding. Het is niet bekend wanneer de melaatsheid weer verdween, maar we weten wel dat de oorzaak, kwaadsprekerij, nog veel voorkomt.

In de Knesset vinden vaak luide discussies plaats met weinig vleiende woorden. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

In het Jodendom is het vermijden van kwaadsprekerij een belangrijk onderwerp, waarover vele boeken zijn geschreven, maar met name het boek ‘Chafetz Chaim’ van Rabbi Israel Me’ir Kagan, waarin de geboden en verboden omtrent het spreken worden uitgelegd, en dat vandaag de dag nog steeds door Joden over de hele wereld wordt onderwezen. Een chassi­dische over­levering illustreert misschien het beste de schade die kwaadsprekerij kan aanrichten:

Een man bezocht de rabbi van zijn stad en bekende hem dat hij er altijd van had genoten slecht over andere mensen te spreken, maar dat het hem speet en dat hij het niet meer wilde doen. ‘Hoe kan ik mijn zonden goedmaken?” vroeg de man aan de rabbi.


‘Ga vannacht om middernacht het bos in en neem een kussen mee. Als je midden in het bos bent, snijd je het kussen open en gooi je de veren in de lucht. Kom dan de volgende dag bij me terug,’ antwoordde de rabbi.


De man was nogal verbaasd over dit vreemde bevel, maar als de heilige rabbi het zegt, moet het gedaan worden. Dus ging hij ‘s nachts het bos in met een oud kussen en wachtte tot het middernacht was. Toen sneed de man het kussen open en gooide de veren in de wind.


De volgende dag bevond de zondaar zich weer in het huis van de Rabbi. ‘Heilige Rabbi, ik heb het kussen doorgesneden en de veren in de lucht gegooid, wat moet ik nog meer doen om mijn kwaadsprekerij weer goed te maken?’ De Rabbi antwoordde: ‘Ga nu terug naar het bos en raap alle veren weer op.’


Het weer voor vandaag in Israël
Helder tot half bewolkt en nog steeds wat warmer dan gemiddeld voor deze tijd. Vooral in het binnenland en in de bergen is het te warm voor de tijd van het jaar.
De volgende maximum temperaturen worden voor vandaag verwacht: Jeruzalem 28 graden, Tel Aviv 26 graden, Haifa 24 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 35 graden, aan de Dode Zee 36 graden, Be’er Sheva 32 graden, Eilat aan de Rode Zee 35 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is onveranderd gebleven op 209,10 meter beneden de zeespiegel, dat is 30 centimeter onder de bovengrens.

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een prettig weekeinde en een gezegende Shabbat. Het ga u goed.

Shabbat Shalom uit Bet Shemesh!

Michael