Groeten uit Israël – Gehoorzame kinderen

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

De Torah-weeklezingen over de uittocht uit Egypte zitten vol met belangrijke momenten uit de wereld­geschie­denis, en in de Torahlezing voor deze week ‘Mishpatiem’ (‘voorschriften’) is dat niet anders. Het volk van Israël werd voor God’s aangezicht apart gezet, toen het volk Zijn Torah aanvaardde aan de voet van de berg Sinaï.

Een Joodse traditie vertelt, dat God (in figuurlijke zin) eerst naar andere volkeren ging en aan hen Zijn Torah aanbood. De andere volkeren vroegen wat er in deze Torah stond, en nadat zij in de Torah wetten hadden gevonden die hen niet erg bevielen, wezen zij de Torah af. Maar toen Hij voor het volk Israël verscheen, antwoordde het volk: ‘Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen’ (Ex. 24:7 HSV)

De Israëlieten noemden eerst het woord ‘doen’ en daarna het woord ‘gehoorzamen’, zij aanvaardden niet alleen de wetten van God, zij beloofden ook zich eraan te zullen houden, voordat zij wisten wat hun te wachten stond. Dit vertrouwen in God wordt hen tot gerechtigheid gerekend. De Hebreeuwse woorden נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע ‘Na’ase wenishma’ – ‘wij zullen doen en wij zullen gehoorzamen’, is dé hoeksteen van het Joodse geloof geworden.

De wijze rabbijnen van de Talmoed leggen uit, dat het absolute vertrouwen van de Joden in God hier duidelijk naar voren komt, want wie ondertekent nu een contract voordat hij de inhoud ervan kent? Vandaag de dag tekenen we echter voortdurend contracten zonder de inhoud ervan te kennen, omdat we bij allerlei apps op ‘aanvaarden’ klikken wanneer ons de ‘Algemene Voorwaarden’ worden voorgehouden. Maar dit onder­streept de uitspraak van de rabbijnen, want wij accepteren de Algemene Voorwaarden alleen maar ongelezen omdat wij erop vertrouwen dat Apple & Co er geen ongewenste dingen in hebben geschreven.

Maar het Hebreeuwse werkwoord שׁמע shama, waarvan nishma een vorm is, betekent niet alleen horen, het kan ook begrijpen betekenen. Het Joodse volk zei bij de berg Sinaï dus tegelijkertijd ‘wij zullen doen en wij zullen begrijpen’, ze zeiden dus feitelijk ‘wij zullen doen voordat wij begrijpen’. Dit vertrouwen weerspiegelt zich op allerlei gebied in het Jodendom, omdat we de redenen waarom van veel Bijbelse wetten helemaal niet kennen. Wat is het probleem met het eten van varkensvlees? Waarom mag ik geen linnen en wol mengen in mijn kleding? We begrijpen het niet, maar we houden ons er desondanks aan.

Niet iedereen begrijpt waarom we een mondkapje moeten dragen. (Foto: Miriam Alster/Flash90).

Ieder die kinderen heeft weet precies hoe belangrijk deze houding is. Kinderen worden verondersteld te gehoorzamen, je kunt hen niet elke keer weer de reden van hetgeen je hen verbied uitleggen. Hoe ouder ze worden, hoe meer je kunt uitleggen, maar aan mijn driejarige dochter uitleggen waarom ze in de Israëlische zomerse hitte haar rubberlaarzen niet moet aantrekken, zou me alleen maar grijze haren bezorgen, als ik die nog had.

Vaccinatie tegen het Coronavirus
Het wordt nog duidelijker, wanneer zowel kinderen als volwassenen een injectie moeten krijgen. We weten niet precies hoe het medicijn werkt, maar we vertrouwen erop dat de dokter het goed met ons voor heeft. Na’ase wenishma – we doen het gewoon, en als we de moeite zouden nemen, kunnen we achterhalen en begrijpen wat er precies in die injectie-spuit zit.

Netanyahu krijgt zijn eerste injectie toegediend. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Over de injectiespuit gesproken, de reden waarom veel mensen in Israël nog steeds aarzelen om de Pfizer-injectie te nemen, is gelegen in een gebrek aan vertrouwen in de regering en in de farmaceutische bedrijven. Netanyahu mag dan als eerste Israëli publiekelijk een injectie hebben gekregen, wij vertrouwen hem niet, misschien zat er wel whisky in. Pfizer zegt dat zijn vaccin veilig is en beschermt, maar waarom zouden we een farmaceutisch bedrijf vertrouwen dat miljarden verdient aan die vaccins? Vertrouwen in ouders en in de God van Israël is echter iets heel anders, uit ervaring weten wij dat wij hen kunnen vertrouwen, en daarom gehoorzamen wij zonder precies te begrijpen waarom. En nu het weer.

Het weer voor vandaag in Israël
Gedeeltelijk bewolkt tot helder. In het binnenland en in de bergen wat koeler. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 17 graden, Tel Aviv 19 graden, Haifa 17 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 24 graden, aan de Dode Zee 23 graden, Be’er Sheva 18 graden, Eilat aan de Rode Zee 24 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is weer een halve centimeter gestegen en staat nu op 209,58 meter beneden de zeespiegel. Dat is slechts 78 centimeter onder de bovengrens!

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een heerlijk weekeinde en een gezegende Shabbat. Het ga u goed.

Shabbat Shalom vanuit Bet Shemesh,

Michael