Groeten uit Israël – Geen shekel er bij voor soldaten

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Dov Eilon |

Voordat onze oudste zoon zijn dienstplicht ging vervul­len, had hij het geluk dat hij een paar maanden een baantje kon vinden, en wat extra geld kon ver­dienen. Hij was nog geen 18 toen hij klaar was met school, dus had hij iets meer tijd voordat hij in dienst ging, in vergelijking met sommige van zijn klas­genoten die ouder waren dan hij. Hij kon een paar maanden werken in een café in ons winkel­centrum hier in Modi’in, terwijl zijn vrienden al met hun diensttijd waren begonnen, die toen drie jaar duurde (tegenwoordig is het ‘slechts’ 2 jaar en 8 maanden).

In het café verdiende hij het minimum­loon, bijna 30 shekel per uur. Dat klinkt als niet veel, maar na een paar maanden, tot kort voor het begin van zijn dienstplicht, slaagde hij er in om een paar duizend shekel opzij te leggen. Dat was best belangrijk, want als dienst­plichtige verdiende je toentertijd, in 2013, niet veel. De soldaten kregen 350 shekel per maand uitbetaald. Men dacht dat de dienst­plichtige soldaat niet meer nodig zou hebben, het leger zorgde immers voor alles, kleding, onder­dak en voedsel. Tientallen jaren lang was de beloning van de soldaten erg laag. Het was toen zo dat de ouders voor de verdere behoeften van hun kinderen moesten zorgen. Ik weet nog heel goed hoe ik onze oudste zoon aan het begin van de nieuwe week telkens 50 shekel meegaf, waarmee hij bij de kiosk op de legerbasis wat kleine spulletjes kon kopen. En zo nu en dan gaven we hem honderd shekel voor het weekeinde.

Na drie jaar dienstplicht was de tijd van schaarste voorbij, onze zoon bleef nog anderhalf jaar als beroeps­militair in zijn eenheid, en verdiende toen een behoorlijk salaris.

Onze jonge soldaten kunnen best wat meer shekels gebruiken. (Foto: Tomer Neuberg/Flash90)

Toen onze dochter in dienst ging, was alles anders. Het soldij van de soldaten was toen meer dan verdub­beld. Opeens leek iemand te begrijpen dat je met 350 shekel per maand niet veel kunt doen. Onze dochter ontving toen maar liefst 850 shekel per maand. Dat is natuurlijk nog steeds niet te vergelijken met het minimum­loon, dat nu 5300 shekel per maand bedraagt, maar het verschil met onze oudste zoon met zijn karige 350 shekel was al een duidelijke vooruit­gang. Overi­gens werden gevechts­soldaten aanzienlijk beter betaald, ongeveer 1.600 shekel per maand.

En onze jongste zoon, die momenteel halver­wege zijn diensttijd is, ‘verdient’ iets meer dan 1000 shekel per maand. Hij krijgt iets meer dan de gemid­delde soldij van 850 shekel, omdat hij in de zoge­naamde ‘gebieden’ dient, dat wil zeggen in Judea en Samaria. Ook hij had gedurende een paar maanden een baantje voordat hij in het leger ging, en begon zijn dienst met een kleine financiële buffer die hij voor zichzelf daarmee had opge­bouwd. 1000 shekel is best aardig, maar in een duur land zoals Israël kun je er nog weinig mee doen. En ja, papa kan hem ook af en toe iets toestoppen.

Waarom vertel ik u dit eigenlijk allemaal? Onze nieuwe ‘regering van verandering’ heeft namelijk tijdens haar over­leggen over de nieuwe staats­begroting aange­geven dat het loon van de dienst­plichtige soldaten met 50 procent zou worden verhoogd. Dat zou het ministerie van Defensie zo’n 800.000 shekel hebben gekost. Maar uiteindelijk is deze post uit de begrotings­voor­stellen geschrapt. In plaats daarvan is nu besloten om de pensioen­uitkeringen voor beroeps­militairen te verhogen. Hiervoor is nu 1,1 miljoen shekel gereserveerd. Dit voor­nemen werd door velen fel bekritiseerd. De voormalige beroeps­militairen krijgen al vanaf hun 45e een heel goed pensioen, omdat beroeps­militairen normaal gesproken al op deze leeftijd hun actieve dienst beëindigen.

Een goede motivatie is erg belangrijk in het leger. (Foto: Michael Giladi/Flash90)

Onze jonge dienst­plichtigen verdienen het absoluut om wat meer soldij te ontvangen, want de gepensio­neerde beroeps­militairen kunnen heel goed rond­komen met hun huidige salaris, ook zonder verhoging van de pensioe­nen. Het laatste woord is hier echter nog niet over gesproken, want er zou ook een juridisch probleem zijn, omdat een verhoging van het pensioen feitelijk alleen in bijzondere gevallen kan plaats­vinden en voor elke voor­malige beroeps­militair zou moeten worden goedge­keurd. Echter is nu binnen defensie besloten deze voor­ge­nomen verhoging met een alge­meen besluit goed te keuren voor alle voor­malige beroeps­militairen.

Nu het Hooggerechtshof zich over deze zaak moet buigen, ben ik benieuwd hoe dit verder zal gaan. Ik denk dat men zich meer zou moeten bekom­meren om het welzijn van de jonge soldaten. Dat zou ook bijdragen aan een goede motivatie van de jonge dienst­plichtigen. En het zou ook een opluchting zijn voor de ouders. Want het leven in Israël wordt momenteel steeds maar duurder.

Maar nu heb ik genoeg geklaagd, het is nu tijd voor het weer.

Het weer van vandaag in Israël
Gedeeltelijk bewolkt tot helder met een lichte daling van temperatuur. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 29 graden, Tel Aviv 31 graden, Haifa 28 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 37 graden, aan de Dode Zee 37 graden, Be’er Sheva 33 graden, Eilat aan de Rode Zee 39 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is verder gedaald en ligt nu op 210,005 m beneden zeeniveau, dat is 1,205 meter onder de bovengrens.

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een fijne maandag en een goede nieuwe week. Het ga u goed.

Shalom uit Modi’in,

Dov