Groeten uit Israël – Een volk heeft eeuwige wetten nodig

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

Het woord ‘Torah’ betekent ‘handleiding’, en de Bijbel is bedoeld om door middel van concrete wetten en morele voorbeeld-verhalen richting te geven aan een correct gemeenschapsleven. Het volk Israël werd uit Egypte bevrijd om het Heilige Land in bezit te nemen en daar een rechtvaardige samenleving op te bouwen, die als voorbeeld zou dienen voor de andere volkeren. Het gehele vijfde boek van Mozes, het boek Deutero­nomium, bevat instructies voor het Volk, dat op het punt staat de Jordaan over te steken en hun land in bezit te nemen. In het Torah-gedeelte van deze week (Deuteronomium 7:12 – 11:25) vinden we deze betekenisvolle verzen:

‘Wees op uw hoede dat u de Heere, uw God, niet vergeet, en daardoor Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt, talrijk wordt, pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de Heere, uw God, vergeet, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft (…) en dat u dan niet in uw hart zegt: mijn eigen kracht en de macht van míjn hand heeft dit vermogen voor mij verworven.


Maar u moet de Heere, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.


Als het echter gebeurt dat u de Heere, uw God, helemaal vergeet, achter andere goden aan gaat, hen dient en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen. Zoals de heidenen die de Heere van voor uw ogen uitgeroeid heeft, zo zult u dan ook zelf omkomen, omdat u de stem van de Heere, uw God, niet gehoorzaam bent geweest’.
(Deuteronomium 8:11-20)

Het dagelijks leven op de Machane Jehuda Markt in Jeruzalem (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Het Volk van Israël wordt hier gewaarschuwd dat het in grote problemen zal komen als het God en zijn geboden vergeet. Dit gebeurt als ze denken dat ze hun succes aan zichzelf te danken hebben. Een samenleving zonder God heeft geen onschendbare wetten. Alles is vandaag de dag mogelijk, en als het tegenwoordig modern is of nuttig lijkt, worden er immorele wetten uitgevaardigd, zoals zo vaak het geval is geweest in de geschiedenis. Rabbijn Jonathan Sacks beschrijft dit proces als volgt:

‘De ongelijkheden zullen toenemen. De rijken zullen zelfgenoegzaam worden. De armen zullen zich buiten­gesloten voelen. Er zal sprake zijn van sociale verdeeld­heid, wrok en onrecht­vaardig­heid. De samenleving zal niet meer eensgezind zijn. Mensen zullen zich niet langer gebonden voelen door een band van collectieve verantwoordelijkheid. Het individualisme zal zegevieren. Het vertrouwen zal afnemen. Het sociaal kapitaal zal verdwijnen.

Dit heeft zich vroeger of later in alle beschavingen voorgedaan, hoe groot zij ook waren.’

Het lijkt erop dat we ons vandaag de dag in deze fase van de beschavings­cyclus bevinden. Het tegengif tegen het verval van een beschaving is beschreven in de boven aangehaalde Bijbelteksten. Rabbijn Sacks vat het nog een keer treffend samen:

Alleen het geloof in God kan ons ertoe brengen de noden van anderen en die van onszelf te respecteren. Alleen het geloof in God kan ons motiveren om te handelen ter wille van een toekomst, die wij zelf niet zullen meemaken. Alleen het geloof in God kan ons ervan weerhouden onrecht­vaardig te handelen, als we weten dat geen enkele andere persoon er ooit achter zal komen. Alleen het geloof in God kan ons die nederigheid bezorgen die de kracht in zich heeft om de arrogantie van succes en zelfverheerlijking te verslaan die uiteindelijk tot verval zal leiden’.

En daarmee naar het weerbericht:

Het weer voor vandaag in Israël
Gedeeltelijk bewolkt tot helder en vooral in het binnenland en in de bergen iets warmer dan gisteren. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 32 graden, Tel Aviv 31 graden, Haifa 29 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 38 graden, aan de Dode Zee 40 graden, Be’er Sheva 35 graden, Eilat aan de Rode Zee 42 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is onveranderd en ligt op 209,42 m onder de zeespiegel, 62 centimeter onder de bovengrens!

Het Meer van Galilea (Foto: Mila Aviv/Flash90)

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een prettig weekend en een gezegende Shabbat. Het ga u goed.

Shabbat Shalom uit Bet Shemesh!

Michael