Groeten uit Israël – Een natie van profeten

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

In het Torah gedeelte voor deze week, ‘Yithro’ (Jetro), vindt de belangrijkste gebeurtenis in de wereld­geschie­denis plaats: het volk Israël ontmoet God op de berg Sinaï en ontvangt van Hem Zijn wetten. Deze gebeur­tenis is van het grootste belang voor de Joden. Voor ons Joden is deze ontmoeting met God de grondslag van ons geloof in Hem en in zijn Torah. Later vat Mozes deze pijler van ons geloof als volgt samen:

‘Heeft ooit een volk de stem van God horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals ú gehoord hebt, en daarbij het leven behouden? Of heeft God ooit getracht om voor Zich een volk uit het midden van een ander volk weg te halen, met beproevingen, met tekenen, met wonderen en met strijd, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met grote ontzagwekkende daden, zoals de HEERE, uw God, dat alles met u in Egypte voor uw ogen gedaan heeft?


Aan ú is dat getoond, opdat u zou weten dat de HEERE God is, niemand anders dan Hij alleen! Vanuit de hemel heeft Hij u Zijn stem laten horen om u gehoorzaamheid bij te brengen, en op de aarde heeft Hij u Zijn grote vuur laten zien, en u hebt Zijn woorden gehoord vanuit het midden van het vuur. Omdat Hij uw vaderen liefhad en hun nageslacht na hen verkozen had, heeft Hij u Zelf met Zijn grote kracht uit Egypte geleid, om volken die groter en machtiger zijn dan u, van voor uw ogen uit hun bezit te verdrijven, om u in hun land te brengen en het u als erfelijk bezit te geven, zoals het op deze dag is.


Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de HEERE God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand anders! En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle dagen’.

(Deuteronomium 4:33 – 40 HSV).

Alle wonderen en daden van God voor het volk Israël hadden tot doel om aan het volk Zijn bestaan en Zijn wil te tonen. Het gehele volk stond oog in oog met God bij de Sinaï, en het gehele volk kon later tegenover hun nageslacht ervan getuigen wat zij hadden gezien, en hen ervan overtuigen dat niemand een legende heeft verzonnen met het doel om goedgelovige mensen onder de controle van rabbi’s te brengen. Wanneer iemand uit het volk Israël daarna gevraagd zou worden waarom hij in deze God gelooft en niet in een andere god, of waarom hij überhaupt in een God gelooft, kon hij zeggen dat hij God persoonlijk had ontmoet bij de berg Sinaï. Zijn kinderen zouden ook op deze God kunnen vertrouwen en zijn kleinkinderen ook.

Deze keten van overlevering kan vandaag de dag niet voor 100 procent worden getraceerd, maar zelfs in deze tijd kunnen we ervan getuigen dat de voorouders van de Joden een directe ervaring met God hebben gehad, die in de Torah is vastgelegd, en deze ervaring is de kern van onze godsdienst geworden.

Dit is misschien niet vergelijkbaar met de herinneringen aan de Holocaust, maar het concept van de overlevering is wel vergelijkbaar: er zijn vandaag de dag mensen die beweren dat de Holocaust een legende is, maar de overlevenden weten heel precies wat er toen met hen is gebeurd. Hun kinderen en kleinkinderen zijn opgegroeid met de verhalen over de Holocaust, niemand zal hen ervan kunnen overtuigen dat die nooit heeft plaats­gevonden, maar voor de komende generaties zal het al moeilijker worden om te bewijzen dat er daadwerkelijk een Holocaust heeft plaatsgevonden.

Eén keer per jaar herdenkt Israël de Holocaust, dan staat het hele land stil. (Foto: Tomer Neuberg/Flash90).

In Joodse families zal het bewustzijn omtrent de Holocaust langer blijven bestaan dan bij mensen die er niets mee te maken hebben gehad, omdat we herdenkings­dagen en vieringen hebben, die ons steeds weer aan de Shoah herinneren. Als over honderd jaar iemand, zonder de archieven te raadplegen, aan een Jood zal vragen naar bewijzen omtrent de Holocaust, zal hij mogelijk niets kunnen vertellen dat 100 procent overtuigend is, behalve dan het feit dat zijn familie en het volk van Israël zich deze gebeurtenis tot op de dag van vandaag herinnert. Het is zowel het vertrouwen, als ook het geloof in de traditie die de historische feiten in zekere zin ‘bewijzen’.

En nu het weer voor vandaag in Israël
Verspreid voorkomende buien met onweer in het midden en zuiden van het land. In het noorden kunnen in de ochtend hier en daar ook buien voorkomen. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 14 graden, Tel Aviv 19 graden, Haifa 17 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 21 graden, aan de Dode Zee 19 graden, Be’er Sheva 18 graden, Eilat aan de Rode Zee 19 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is weer anderhalve centimeter gestegen en staat nu op 209,62 meter beneden de zeespiegel. Dat is slechts 82 centimeter onder de bovengrens!

Het regende gisteren in Jeruzalem. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90).

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een heel prettig weekeinde en een gezegende Shabbat. Het ga u goed.

Shabbat Shalom uit Bet Shemesh,

Michael