Groeten uit Israël – Een heel bijzondere week

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door David Lazarus |

De inwoners van Israël ervaren het leven soms alsof we in een achtbaan zitten. We worden er duizelig van als we proberen uit te zoeken, wie de verkiezingen van vorige maand nu feitelijk heeft gewonnen. Was het nu de vierde stemronde of al de vijfde? En wat is er met Benny Gantz gebeurd? Werd hij niet verondersteld premier te worden nadat hij Netanyahu versloeg bij de laatste verkiezingen?

Hoe dan ook, nadat we de vaat van alle Pesach-maaltijden hadden weggewerkt, en na het huis te hebben bevoor­raad met Chametz (gerezen) brood, na de viering van onze uittocht uit de handen van de Farao met ongerezen matses, staan er alweer Holocaust-gedenksdiensten op het programma, ter herdenking van de vernietiging van meer dan een derde deel van ons gehele volk, door de handen van Hitler. En daarna houden we onze Gedenkdag-bijeenkomsten, ter herinnering aan de tragedie van alle geliefden die we hebben verloren, bijna 24.000 soldaten na gedurende 73 jaar van oorlogen, en vervolgens vieren we onze Onafhankelijkheidsdag, herdenkend dat we na 2000 jaar ballingschap naar ons thuisland terugkeerden. Tot overmaat van ramp horen we nu dat we een nieuwe aanval van Iran kunnen verwachten. Dat is dus voor ons erg veel tegelijkertijd om te verwerken.

We mogen al deze gebeurtenissen ook nooit vergeten. Evenmin zullen wij ooit volledig getroost worden in het verdriet om onze geliefden, die niet meer bij ons zijn. We mogen ook niet vergeten dat we op wonderbaarlijke wijze als overwinnaars uit dit alles tevoorschijn zijn gekomen. Al mogen onze vijanden ons dan ook steeds opnieuw willen vernietigen, zij zullen nooit in staat zijn het door God aan de kinderen van Abraham gegeven geloof, en hun veerkracht te overwinnen.

Israëlische vrouwelijke soldaten bidden bij de Westelijke Muur na de herden­kings­plechtig­heid voor Israëls gevallen soldaten en de slachtoffers van terreur. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

In onze korte moderne geschiedenis hebben we vijftien oorlogen en ontelbare terreur­aanslagen doorstaan, en onze soldaten zijn nog steeds sterk aanwezig. Met hun bloed en opoffering, en met Gods hulp, hebben wij ons oude vaderland herbouwd, een prestatie die in de wereld­geschie­denis zijns gelijke niet kent.

Een woord voor vandaag
Het Torah-gedeelte voor deze week, Shemini (‘Achtste’), vertelt het verhaal van de mysterieuze dood van Aäron’s zonen Nadav en Avihoe. Toen dit verlies aan Aäron werd gemeld, was hij stil. וַיִּדֹּם אַהֲרֹן ‘Vayidom Aharon’, zegt het vers in het Hebreeuws. Hij was sprakeloos, zonder emotie. De meesten nemen aan dat Aäron werd getroffen door een groot verdriet, te diep om uit te drukken.

Rabbi Moshe Feinstein, een heel bekende rabbijnse geleerde uit de 20e eeuw, schrijft dat Aäron misschien om een andere reden zweeg. Hij had zijn zonen verloren, die bereid waren geweest zijn dienst in de tabernakel voort te zetten. Maar Aäron wist ook dat zijn zonen recht­vaardig waren en verwachtte dat zij zouden worden opgenomen in de Tegen­woordigheid (van God), een Woning die bestemd is voor hen die eervol hebben geleefd en gediend.

Soldaten en familieleden rouwen bij de graven van de gevallenen. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Moest hij wenen over zijn verlies, of juist juichen om hun bevordering tot Heerlijkheid in Gods Heiligdom? Aäron stond daar in stilte, precies zoals de rouwende families van Israël deze week ook deden, evenals wij allen, die deze natie zo liefhebben. Met gebroken harten staan wij vol ontzag en dankbaarheid stil voor onze kinderen, voor onze moeders en vaders, en voor de generaties die teruggaan tot Abraham, voor hun geloof, hun hoop, hun liefde en de offers die zij hebben gebracht om ons het voorrecht te geven in deze buitengewone en geliefde natie te leven.

Moge God Israël zegenen in deze dagen, en moge de God van Israël allen zegenen die de natie Israël lief­hebben en steunen!


Het weer voor vandaag in Israël
Helder tot half bewolkt en merkbaar warmer. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 22 graden, Tel Aviv 22 graden, Haifa 17 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 26 graden, aan de Dode Zee 27 graden, Be’er Sheva 27 graden, Eilat aan de Rode Zee 29 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is weer een halve centimeter gestegen en staat nu op 209,1 meter beneden de zeespiegel. Dat is 30 centimeter onder de bovengrens.

Alle artikelen op onze Engelse website en onze Duitse website zijn tot zaterdagavond gratis toegankelijk, ons geschenk aan u ter gelegenheid van de 73ste verjaardag van de Staat Israël.
En aanstaande zondag zullen we onze Israel Today Onafhankelijkheidsdag Bijbelquiz houden, waarbij we u graag welkom heten, als deelnemer of als stille toeschouwer.

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u allen een prettige Gedenkdag en een fijne Onafhankelijkheidsdag. Het ga u goed.

Shalom uit Jeruzalem,

David