Groeten uit Israël – Een boodschap aan onze lezers

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door David Lazarus |

Al meer dan 40 jaar brengt Israel Today nieuws­berichten en reportages rechtstreeks uit Jeruzalem, voor christelijke lezers in meer dan 80 landen en onder­tussen in 5 talen. Mijn werk als journalist en redacteur voor dit in Jeruzalem gevestigde nieuws­agent­schap is zowel opwindend als uitdagend, omdat wij proberen een stem te geven aan mensen, aandacht te geven aan actuele kwesties, maar ook aan het drama van de Joodse terugkeer naar haar oude Vaderland, als vervulling van de Heilige Schriften.

Op dit moment, vier decennia later, bestaan er talrijke en diverse persbureau’s en diensten, die nieuws brengen over Israël. Daarom hebben wij in het afgelopen jaar de tijd genomen om ons te beraden over de doelstellingen en de visie van Israel Today, en hoe wij onze lezers kunnen blijven bedienen met unieke, authentieke en exclusieve berichtgeving.

Wij kwamen tot de volgende missie-verklaring, die weergeeft wie wij zijn en wat ons uniek maakt, in hetgeen wij de wereld willen brengen op het gebied van Israëlische journalistiek in deze tijd:

‘Israel Today is een in Jeruzalem gevestigd zionistisch persbureau, dat in 1978 werd opgericht om een Bijbelse dimensie te geven aan de journalistiek omtrent Israël, het Midden-Oosten en de Joodse wereld’.

Laat me proberen uit te leggen wat dit voor ons betekent. Wij zijn in Jeruzalem gevestigd, niet alleen omdat onze kantoren zich in het centrum van de hoofdstad bevinden, maar ook omdat dit uitdrukking geeft aan onze onvoor­waarde­lijke toewijding, om hier in het hart van alles wat in Israël gebeurt, te verblijven en ons volk bij te staan, koste wat het kost. Wij zijn een team van Israëlische journa­listen en verslag­gevers, die in steden en dorpen verspreid over het hele land wonen.

Onze journalisten hebben uiteenlopende achter­gronden, waaronder orthodoxe Joden, seculiere Israëli’s, Messias­belijdende Joden en plaatselijke christelijke schrijvers, maar ook een Arabisch-christelijke corres­pondent in Jordanië. Veel van onze journalisten hebben in het Israëlische leger gediend, ook als officier en comman­dant. Wij werken met Pales­tijnse bronnen in Judea en Samaria, Arabische Israëli’s, en verslag­gevers die in de Knesset werken. Dit alles is zó opgezet dat ons team, met tientallen jaren ervaring op het gebied van Israël, u uitgebreide en brede perspec­tieven kan bieden op al datgene wat er werkelijk in dit land gebeurt – en dat zonder compro­missen.

Het enige dat ons allen bindt is, dat Israel Today een breed georiënteerd, in Jeruzalem gevestigd zionistische persbureau is. Wij allen, Jood of Arabier, religieus of seculier, houden van de natie Israël, die wij samen met onze gezinnen dienen. Wij hopen dat dit tot uiting komt in onze berichtgeving, vooral wanneer wij kritisch zijn over Israël, of niet bang zijn om ook verslag uit te brengen over de problemen en uitdagingen waarmee deze bijzondere natie wordt geconfronteerd.

‘Zionistisch’ betekent voor ons ook, dat we alles doen wat in ons vermogen ligt om Israël te steunen en te verdedigen, in de media en in de maatschappij. Daarom bieden wij u, beste lezers, talrijke projecten aan, waaraan u actief kunt deelnemen, met het doel de ondersteuning van Israël. Zie Steun Israël voor meer informatie over hoe u hieraan mee kunt werken.

Het is u misschien opgevallen dat wij geen reclame toelaten op onze wesite, uitgezonderd bevriende organisaties. Dat is onze keuze, omdat het ons doel is om hard te werken, en uw respect en aandacht te verdienen met onze informatieve en doordachte verslaggeving, en ons commentaar op wat er gebeurt in Israël, zonder afhankelijk te zijn van externe financiering. Wat ons onderscheidt van andere ‘op geloof gebaseerde’ persburea’s is, dat we niet gebonden zijn aan een denominatie of bediening, behalve natuurlijk u, onze Israel Today leden.

Dit betekent dat wij het nieuws niet overdrijven of opblazen met het oog op bepaalde politieke, religieuze of financiële belangen. Ons doel is om u het zuivere nieuws te brengen, hard, recht voor zijn raap, zonder compromissen, en zonder een zoetig sausje. Wij denken dat dat belangrijk is voor onze lezers. Natuurlijk brengen we ook veel minder diepgaand nieuws, over de Israëlische cultuur, het toerisme, het leger, onze high tech, onze inspirerende geschriften, evenals onze ‘Alleen in Israël’-reportages, omdat we zo trots zijn op onze natie, die de hele wereld blijft verrassen en verbazen. Wij zijn hier om u te vertellen over wat er werkelijk gebeurt, wanneer het gebeurt, en dat vanuit een Israëlisch perspectief.

Dit betekent ook dat onze verslaggeving een afspie­geling is van wat Israëli’s zeggen, dus Joden, Arabieren – maar ook andere inwoners binnen het gehele Midden-Oosten. Ons doel is om hun stemmen, hoop en dromen vast te leggen, maar ook de pijn en problemen van mensen hier in ons land.

Het Israel Today Team

Het feit dat Israel Today als nieuwsagentschap, opgericht in 1978, al meer dan 43 jaar overleeft, betekent dat we het goed doen, wanneer we onze lezers nieuws en inzicht bieden over Israël en de Joodse wereld, die uniek, exclusief en breed georiënteerd zijn qua perspectieven en meningen.

En tenslotte, maar misschien is dit wel het aller­belang­rijkste van alles, geven wij een Bijbelse dimensie aan onze journalistiek over Israël, over de Joodse wereld en over het Midden-Oosten. Na langdurige discussies hebben wij gekozen voor de term ‘Bijbelse dimensie‘. Oorspronkelijk gebruikten wij de term ‘geloof-georiën­teerde journalistiek’, maar wij ontdekten dat veel van onze lezers deze term beoordeelden als een ‘christelijke publicatie’. Wij hebben grote liefde en waardering voor christenen, vooral voor hen die Israël zo toegewijd steunen. Maar we willen uiteindelijk niet worden beschouwd als een christelijke media-onder­neming, althans niet in de traditionele zin van het woord, aangezien ons team van verslag­gevers en mede­werkers een afspiegeling vormt van het totale en brede spectrum van mensen die in Israël wonen.

Wij hebben gekozen voor de term ‘Bijbelse dimensie’, omdat wij alles wat dagelijks in Israël gebeurt zien door de lens van de Bijbel, zowel vanuit het Oude als vanuit het Nieuwe Testament. Wij beschouwen ons perspectief niet als dogmatisch of onbuigzaam, maar proberen een ‘Bijbelse dimensie’ toe te voegen aan het dagelijkse nieuws en aan de gebeur­tenissen in Israël, samen met perspec­tieven die gericht zijn op de historische terugkeer van het Joodse volk naar hun Vaderland, als vervulling van de door God gegeven Belofte.

Ik wil u bedanken voor uw aandacht. Wij verheugen ons erop van u te horen en te vernemen, hoe wij u beter van dienst kunnen zijn bij ons gemeenschappelijk doel, dat gericht is op het geven van steun aan het volk van Israël.


Het weer voor vandaag in Israël
Het is zomers warm. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 33 graden, Tel Aviv 30 graden, Haifa 29 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 39 graden, aan de Dode Zee 39 graden, Be’er Sheva 37 graden, Eilat aan de Rode Zee 40 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is onveranderd gebleven op 209,58 meter beneden de zeespiegel, 78 centimeter onder de bovengrens.

De redactie van Israel Today wenst alle lezers een prettige donderdag. Het ga u goed.

Shalom uit Jeruzalem,

David Lazarus