Groeten uit Israël – De stammen van Israël

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

Als iemand die niet-religieus is opgevoed, en pas later tot het geloof van zijn voorvaderen is gekomen, heb ik altijd de neiging om mijn geloof te recht­vaardigen. Gelukkig is dat niet zo moeilijk, want de Bijbel staat vol met historische details en wonderlijke ‘toevallig­heden’, die een weldenkend mens aan het denken kunnen zetten.

Dat is ook het geval met het Torah-gedeelte voor deze week, ‘Bamidbar’ (in de woestijn), waarmee het vierde boek van Mozes, het boek Numeri, begint. Het bijbel­boek begint met een volkstelling waarin de afstam­ming van de stam­hoofden wordt vernoemd. Op andere plaatsen in de Bijbel worden de geslachts­registers nog gedetailleerder beschreven, en het is deze concrete informatie die de Bijbel in zijn geheel heel geloof­waardig maakt.

De generatie die in de woestijn moest zwerven, kon hun eigen namen in de Bijbel lezen, en de navolgende generaties vonden daar tevens een verslag van hun familie­geschiedenis. Waarom zou een fictief boek zo gedetailleerd zijn? Vooral wanneer die gegevens door iedereen kunnen worden geverifieerd. Het stamhoofd van Juda bijvoorbeeld heette Nachshon, de zoon van Aminadab. Deze Nachshon kwam waarschijnlijk met Jozua het land Kanaän binnen en kreeg kinderen en kleinkinderen. Als een bijbel­criticus tegen een van zijn kleinzoons zou zeggen dat de bijbel een verzameling legenden is, en door de rabbijnen is verzonnen, om controle over het volk te houden, zou deze antwoorden: ‘Vraag het maar na bij opa Nachshon, hij heeft het allemaal zelf gezien. Of vraag het aan je eigen opa, of een andere ooggetuige die nog leeft.’

En er waren vele ooggetuigen, want bij de volkstelling in de woestijn bleek het aantal voor gevechten geschikte mannen 603.550 te bedragen:
‘Dit waren degenen die Mozes telde, samen met Aäron en de leiders van Israël, twaalf mannen waren er, één man namens zijn familie. Allen van de Israëlieten die geteld waren, allen die met het leger uittrokken in Israël, naar hun familie, van twintig jaar oud en daarboven;
allen die geteld waren, waren zeshonderd­drieduizend vijfhonderd­vijftig man.’
(Numeri 1:44-46 HSV).

Dat zijn alleen de mannen met een leeftijd boven de 20, de rest van hun familie wordt niet meegeteld. Van oudsher wordt gedacht dat de totale omvang van het volk in die tijd ongeveer 2 miljoen bedroeg. Het helpt veel om de bijbel te begrijpen als je de verhalen visua­liseert. Zo is het ook met de mars- en de kamporde van de Israëlieten. Deze 2 miljoen mensen marcheerden en plaatsten hun tenten op een vast_gestelde wijze rond de tabernakel.

Israëli’s wandelen op de top van de berg Shahoret in de Arava. (Foto: Nati Shohat/Flash90)

Het moet een indrukwekkend schouwspel zijn geweest, zoals de stammen ordelijk marcheerden onder hun banier. Of zoals het volk rond de tabernakel kampeerde, terwijl de Wolk van God er overdag boven hing en ‘s nachts licht gaf als een vuur:
‘Op de dag dat de tabernakel werd opgebouwd, bedekte de wolk de taber­nakel, de tent van de getuigenis; en ‘s avonds was hij op de taber­nakel als een verschijning van vuur, tot de volgende morgen. Zo was het voortdurend: de wolk bedekte hem en ‘s nachts was hij als een verschijning van vuur. Maar als de wolk opgeheven werd van boven de tent, braken de Israëlieten daarna op; en op de plaats waar de wolk bleef rusten, daar sloegen de Israëlieten hun kamp op. Op het bevel van de Heere braken de Israëlieten op, en op het bevel van de Heere sloegen zij hun kamp op. Alle dagen waarop de wolk op de tabernakel bleef rusten, bleven zij in hun kamp.’(Numeri 9:15-18 HSV).

Degenen die niet geloven dat dit werkelijk het geval was, kunnen geen heden­daagse getuigen meer vragen, vrees ik, maar zelfs Bileam, die Israël wilde vervloeken, moest toegeven dat het een prachtig gezicht was om het kampement van het volk te zien:
‘Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! uw woningen, Israël!
Als beekdalen strekken ze zich uit, als tuinen aan een rivier; de Heere plantte ze als aloë’s, als ceders aan het water’.
(Numeri 24:5-6 HSV)

En nu naar het weer:

Het weer voor vandaag in Israël
Gedeeltelijk bewolkt tot helder. Een beetje warmer in het binnenland en in de bergen. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 25 graden, Tel Aviv 24 graden, Haifa 23 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 32 graden, aan de Dode Zee 32 graden, Be’er Sheva 31 graden, Eilat aan de Rode Zee 35 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is verder gedaald en staat nu op 209,21 meter beneden de zeespiegel. Dat is 41 centimeter onder de bovengrens.

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een prettig weekeinde en een gezegende Shabbat. Het ga u goed.

Shabbat shalom uit Bet Shemesh,

Michael