Groeten uit Israël – De situatie juist inschatten

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

Een belangrijke reden waardoor de Torah en het Jodendom voor mij zo geloof­waardig geworden zijn, is de diepe wijsheid die in deze geschriften te vinden is. Nog wonder­baar­lijker is het feit dat sommige mysteries pas in onze tijd worden opgelost, hoewel Joodse genieën deze boeken al millennia lang analyseren. Eén zo’n mysterie is het verhaal van de verkenners, ofwel de spionnen, in de Torah­gedeelte voor deze week, Shelach Lecha (‘Zend uit voor uzelf’).

In opdracht van God stuurt Mozes twaalf stamhoofden naar het land Kanaän om het te gaan verkennen. Tien van hen keren terug met een ontmoedigend verslag aan de kinderen van Israël, het volk gelooft hen en reageert niet zoals men zou hebben verwacht van een volk, dat zoveel wonderen met eigen ogen heeft gezien:

‘Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aäron. Heel de gemeenschap zei tegen hen: Waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven! Waren wij maar gestorven! Waarom brengt de Heere ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen, en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En zij zeiden tegen elkaar: Laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren!’ (Numeri 14:1-4 HSV)

Dit bijbelgedeelte is werkelijk heel merk­waardig en wordt gewoonlijk zó geïnterpreteerd dat deze tien pessi­mis­tische stam­hoofden niet genoeg vertrouwen in God hadden, en dat het volk er ook niet zeker van was dat God hen zou helpen, om over­winningen te behalen op de reuzen en de versterkte steden in Kanaän.

Het had echter allemaal niet zo ver hoeven komen als de tien verspieders hun taak goed hadden begrepen. Rabbi Lord Jonathan Sacks wijst er in een essay op, dat de groep die naar Kanaän werd gestuurd, bepaald geen opdracht tot spioneren hadden. Er zijn twee woorden voor ‘verkenners’ of ‘spionnen’ in het Hebreeuws, maar ze komen in dit hele verhaal niet één keer voor. In plaats daarvan wordt het werkwoord ‘latoer’ voor hen gebruikt. Dit woord wordt in deze passage precies twaalf keer gebruikt en daaruit blijkt dat deze delegatie ‘latoer’ moest maken. De betekenis van dit woord is feitelijk ‘maak een rondreis’. In het moderne Hebreeuws is het tegen­woordig bekende woord ‘tayar’ – toerist, gevormd uit deze woordstam.

Toeristen in Jeruzalem. (Archieffoto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Dus deze twaalf mannen waren geen verkenners, maar toeristen! Als toeristen moesten zij het land bezoeken en de beziens­waardig­heden gaan bekijken, maar niet de verster­kingen en de zwakke punten van de legers. God had het machtige Egyptische leger al verslagen, zouden een paar Kanaäni­tische stammen dan een probleem voor Hem zijn? Deze missie had geen militaire doel­stel­lingen, maar was bedoeld om de mensen een diavoor­stelling te laten mee­maken, zodat ze de schoon­heid van hun toekom­stige thuis zouden zien. Mozes had hun een land van melk en honing beloofd, maar hij heeft het zelf nooit gezien, en op Google Maps was het land alleen maar heel wazig te zien.

Rabbi Sacks stelt dat de tien negatief gezinde verkenners gewoon niet begrepen hebben in welke context zij zich bevonden, terwijl de andere twee zich reali­seerden wat hun missie werkelijk was. Hij wijst op het boek Political Tribes van Amy Chua, waarin zij de ver­rik­ke­lijke misluk­kingen van het Amerikaanse buiten­lands beleid in Vietnam, Afghanistan en Irak toeschrijft aan dezelfde fout, namelijk het verkeerd inschatten van een situatie, die tot ernstige beleids­fouten leidde. In het geval van Irak bijvoorbeeld, is gebleken dat je niet zomaar een democratie kunt invoeren in een land, waar de cultuur helemaal niet geschikt is voor een dergelijke regerings­vorm.

De politiek leider van Hamas, Yahya Sinwar viert de ’overwinning’ op Israël. (Foto: Majdi Fathi/TPS)

Ditzelfde geldt voor het conflict rondom Israël. Wie niet beseft dat de Pales­tijnse politici, of dat nu in Ramallah of in Gaza is, slechts de vernietiging van Israël voor ogen hebben, kan met hen geen zinnig politiek beleid tot stand brengen. Wie het anti­semitisme binnen deze groep tot louter econo­mische factoren reduceert, heeft de situatie niet begrepen en moet Israël geen goedbedoelde raad geven. En nu naar het weer.

Het weer voor vandaag in Israël
Gedeeltelijk bewolkt tot helder met nauwelijks verandering in temperatuur. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 25 graden, Tel Aviv 25 graden, Haifa 24 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 30 graden, aan de Dode Zee 31 graden, Be’er Sheva 30 graden, Eilat aan de Rode Zee 34 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is twee centimeter gedaald en staat nu op 209,365 meter beneden de zeespiegel, dat is 56,5 centimeter onder de bovengrens.

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een heel prettig weekeinde, en een gezegende Shabbat. Het ga u goed.

Shabbat Shalom uit Bet Shemesh,

Michael