Groeten uit Israël – De grenzen van ons land

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

De reis van 40 jaar door de woestijn is bijna voorbij, het volk Israël kan de Jordaan al bijna zien. Op dit punt beveelt God hen nog eens expliciet wat ze nu moeten doen:

‘En de HEERE sprak tot Mozes in de vlakten van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer u de Jordaan oversteekt naar het land Kanaän, dan moet u alle inwoners van het land van vóór uw ogen verdrijven, en al hun beeld­houw­werken vernielen; ook moet u al hun gegoten beelden vernielen en al hun hoogten wegvagen. En u moet het land in bezit nemen en daarin wonen, want Ik heb u dat land gegeven om het in bezit te nemen.
En u moet het land in erfelijk bezit nemen door het lot, overeenkomstig uw geslachten: voor hen die met velen zijn, moet u hun erfelijk bezit groot maken, en voor hen die met weinigen zijn, moet u hun erfelijk bezit minder groot maken. Waarop voor iemand het lot valt, dat zal hij hebben; overeenkomstig de stammen van uw vaderen zult u het land in erfbezit nemen’.
(Numeri 33: 50 – 54)

Hier staat heel duidelijk, zwart op wit geschreven, dat de God van de Bijbel de Joden hun land heeft gegeven. Iedereen die in de Bijbel gelooft, maar ons de aanspraak op Israël ontzegt, moet het misschien nog eens goed lezen. Ook het volgende vers is erg interessant en actueel:

‘Maar als u de inwoners van het land niet van voor uw ogen verdrijft, dan zal het gebeuren dat zij die u van hen liet overblijven, als dorens zullen worden in uw ogen en tot prikkels in uw zijden; zij zullen u benauwen in het land waar u woont.’ (Numeri 33:55)

Het vandaag de dag direct toepassen van dit vers, is waarschijnlijk niet bepaald politiek correct, maar het zou ons in Israël voor veel rampspoed en bloedvergieten hebben bewaard. Hoofdstuk 34 geeft dan de exacte grenzen van het land aan. Veel van de daar genoemde plaatsen zijn vandaag de dag onbekend, maar we kunnen ons een ruw beeld voorstellen van het land Israël:

‘De zuidzijde zal voor u vanaf de woestijn Zin langs Edom lopen en de zuidgrens zal voor u aan de oostkant vanaf het einde van de Zoutzee lopen.’ (Numeri 34:3)

Blik op de Dode Zee (Foto: Hadas Parush/Flash90)

Het lijkt erop dat de huidige zuidelijke grens van Israël verder naar het zuiden ligt dan hier in de Bijbel is aangegeven, want in dit vers ligt de grens aan het einde van de Zoutzee, de huidige Dode Zee.

‘Wat betreft de westgrens, dat zal voor u de Grote Zee zijn; dat zal voor u de westgrens zijn.’ (Numeri 34:6)

De grens in het noorden zou ver in het huidige Syrië en Libanon liggen:

‘En dit zal voor u de noordgrens zijn: vanaf de Grote Zee moet u voor uzelf een lijn tekenen naar de berg Hor; van de berg Hor moet u een lijn tekenen naar Lebo-Hamath; de uitlopers van deze grens zullen naar Zedad lopen.’ (Numeri 34:7-8)

Terwijl de oostelijke grens vrijwel gelijk loopt met de huidige grens:

‘…vervolgens zal de grens verder naar beneden lopen en langs de oever van het Kinnerethmeer in oostelijke richting lopen. Daarna zal de grens nog verder, langs de Jordaan, naar beneden lopen en haar uitlopers zullen naar de Zoutzee lopen…’ (Numeri 34: 11,12)

In de hoofdstukken 35 en 36 van Numeri worden nu verschillende wetten besproken die de Israëlieten moeten naleven als ze in hun land wonen, het weekgedeelte wordt afgesloten met het volgende vers:

‘Dit zijn de geboden en de bepalingen die de HEERE de Israëlieten door de dienst van Mozes geboden heeft, in de vlakten van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho.’ (Numeri 36:13)

Want dit is de opdracht aan de Israëlieten: om in hun eigen land te leven en de geboden en voorschriften te vervullen die God aan ons heeft gegeven.

Uitzicht op de Dode Zee (Foto: Yaniv Nadav/Flash90)

En nu het weer voor vandaag in Israël:
Gedeeltelijk bewolkt tot helder. In het binnenland en in de bergen een lichte daling van temperatuur. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 29 graden, Tel Aviv 29 graden, Haifa 27 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 35 graden, aan de Dode Zee 36 graden, Be’er Sheva 32 graden, Eilat aan de Rode Zee 39 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea is nog een centimeter gedaald en ligt nu op 209,25 m beneden de zeespiegel, 45 centimeter onder de bovengrens!

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een prettig weekend en een gezegende Shabbat toe. Het ga u goed.

Shabbat Shalom uit Bet Shemesh,

Michael