Groeten uit Israël – De eerste ‘Neurenberger wetten’

בוקר טוב, Boker Tov, goede morgen, beste lezers,

Door Michael Selutin |

Deze week beginnen we met het lezen van het Bijbelboek Exodus, dat de uittocht van het volk Israël uit Egypte beschrijft. Jacob en zijn twaalf zonen waren gestorven en nu begint de geschiedenis van de stammen, die uit de twaalf zonen voortkwamen. Hoewel de natie Israël nog in de kinderschoenen stond, is het het verhaal van de eerste ballingschap, die al een sterke gelijkenis vertoont met ons leven in ballingschap vandaag de dag.

‘Toen Jozef gestorven was, en ook al zijn broers, en heel die generatie, werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd.
Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: Zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden en, mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken’.
(Exodus 1:6-10 HSV)

Hoewel Jozef Egypte had gered van de ondergang, werd het volk Israël door de nieuwe heerser als een bedreiging gezien. Is het in onze tijd niet hetzelfde? Hebben de Joden in elk land ook niet veel goeds tot stand gebracht, maar zijn ze desondanks niet vaak als een bedreiging gezien? Te talrijk, te krachtig, controle over de banken, de media, enz. Een wijs staatshoofd zou de Joden toch zeker inzetten om het algemeen maatschappelijk welzijn te verbeteren, niet om ze tot slaaf te maken, te verdrijven of te doden.

Maar deze farao vreest dat de Joden te talrijk zullen worden en zich mogelijk in een oorlog zullen aansluiten bij een vijand. Dit klinkt in eerste instantie logisch, maar het zou net zo logisch zijn om de vele Joden aan zijn zijde te krijgen, en zo een voorsprong te hebben in een eventuele oorlog. Immers, nadat Jozef het land al eens had gered, was het duidelijk dat er geen vijandschap was met Egypte.

Jeruzalem in lockdown. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90).

Maar wat besloot de farao?
‘En zij stelden daarom opzichters van heren­diensten over het volk aan om het door zijn dwang­arbeid te onder­drukken. Het bouwde voor de farao voor­raad­steden: Pitom en Raämses. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Zij maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen, en door allerlei werk op het veld: al hun werk, waarmee zij hen moesten dienen, met harde hand’. (Exodus 1:11-14 HSV).

Het is verbazingwekkend hoe de geschiedenis zich herhaalt en hoe de Bijbel op de gebeur­tenissen anticipeert. Wie de Bijbel en de Joodse geschiedenis kent, hoeft zich niet te verbazen over antisemitisme, het is immers het aloude verhaal in een nieuw jasje.

Israëli’s genieten van zonnig winterweer in Tel Aviv. (Foto: Miriam Alster/Flash90).

Het weer voor vandaag in Israël
Gedeeltelijk bewolkt tot helder met hogere temperaturen voor de tijd van het jaar. Voor vandaag worden de volgende maximum temperaturen verwacht: Jeruzalem 18 graden, Tel Aviv 25 graden, Haifa 21 graden, Tiberias aan het Meer van Galilea 24 graden, aan de Dode Zee 25 graden, Be’er Sheva 25 graden, Eilat aan de Rode Zee 28 graden.
Het waterpeil van het Meer van Galilea ligt onveranderd op 209.935 meter beneden de zeespiegel, dat is 113,5 centimeter onder de bovengrens.

Namens de gehele redactie van Israel Today wens ik u een prettig weekeinde en een gezegende Shabbat. Het ga u goed.

Shabbat shalom uit Bet Shemesh,

Michael