Groepen toeristen welkom zonder Corona boostershot

Vanaf vandaag zijn groepen toeristen, die twee vaccinaties hebben gekregen, onder voor­waarden welkom in Israël. Bij voorbeeld om de oude Kruis­vaar­ders­stad Akko te bekijken, erkend als Wereld­erf­goed en vol historie en archeo­logische ont­dek­kingen.

Door Redactie Israel Today |

Als onderdeel van de heropening van het toerisme naar Israël heeft het Corona kabinet zondagavond in een telefonisch referendum de richtlijn voor groepstoerisme goedgekeurd, die werd geïnitieerd door de minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz en de minister van Toerisme Yoel Razvozov.

Volgens de nieuwe richtlijn die vandaag (9 november) van kracht wordt, mogen groepen toeristen met twee vaccinaties Israël binnenkomen, zelfs als er meer dan zes maanden zijn verstreken sinds de datum van het ontvangen van de tweede prik, als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Toestemming tot binnenkomst werd ontvangen van het Ministerie van Toerisme vóór de aankomst van de groep in Israël.
  • Alle leden van de groep werden gevaccineerd met vaccins die door de Wereld­gezond­heids­organisatie zijn goedgekeurd (ook indien meer dan zes maanden zijn verstreken sinds de vaccinatie).
  • Alle leden van de groep komen uit ‘groene’ en ‘gele’ landen volgens de classificatie van het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid.
  • De groep zal als een ‘capsule’ reizen, met beperkingen op de verplaa­t­singen op plaatsen met een verhoogd besmettings­risico.
  • De groep zal tussen 5 en 40 toeristen tellen.
  • Gedurende de eerste zeven dagen van hun verblijf moeten niet-beschermde toeristen te allen tijde in het bezit zijn van hetzij een negatieve PCR-test die in de vooraf­gaande 72 uur is afgenomen, hetzij een negatieve antigeentest die in de voorafgaande 24 uur is afgenomen.
  • De groepsleider brengt zo nodig verslag uit aan het Israëlische ministerie van Toerisme over de uitvoering van de testen en verstrekt zo nodig informatie over het gedrag van de groep, contacten, plaatsen en bezoek­uren aan de epide­mio­logische onder­zoeker voor het geval dat iemand van de groep positief wordt getest op Covid.

Minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz: ‘In over­een­stemming met ons voortdurende beleid, ook met het toerisme, zullen we met corona blijven leven. Wij nemen alle voor­zorgs­maat­regelen en toezicht om de volks­gezond­heid te behouden en nieuwe varianten snel op te sporen. Daarnaast houden we de Israëlische economie, het onderwijs, de cultuur, het toerisme en de dagelijkse routine in Israël in stand.’

Minister van Toerisme Yoel Razvozov: ‘Een week geleden zijn we begonnen en nu gaan we al een versnelling hoger, we verminderen de beperkingen en laten meer toeristen Israël binnen. We hebben nog een lange weg te gaan om het toerisme te herstellen, daarom moeten we snel maar zeker handelen, om het aantal binnen­komende toeristen te vergroten. De Israëlische economie heeft het toerisme nodig en dat geldt uiteraard ook voor de werk­nemers in de toeris­tische sector. Na de goed­keuring van het ontwerp door de regering moet het nog worden goedgekeurd door de Commissie voor Grondwet, Recht en Justitie, waarna het onmiddellijk in werking zal treden’.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.