LedenGRATIS! Deze zondag is de rondleiding door het Bijbelse Israël gratis voor alle lezers!

De mensen uit bijbelse tijden die in de natuur leefden en als landbouwers werkten, kenden de plaatselijke bomen, bloemen en wilde dieren heel goed.

Door | | Onderwerpen: natuur
De Israëlische natuur is fascinerend. Foto: Naor Kinsbursky/Flash90

Op veler verzoek presenteert Israel Today een live virtuele studiereis in het Engels door de flora en fauna van de Hebreeuwse Bijbel met onze gastvrouw Sharona Liman.

Israel Today organiseert voor haar leden regelmatig virtuele studiereizen door het moderne Israël en het bijbelse landschap. We willen dat jullie allemaal genieten en hopen dat jullie de deze keer met ons meedoen!

Doe mee op zondag 27 november, 20.00 uur Israëlische tijd (19.00 uur Nederlandse tijd).

Normaal zijn deze virutele rondleidingen alleen gratis toegankelijk voor leden van Israel Today. We bieden deze tour echter gratis aan voor al onze lezers!

Klik hier om u aan te melden.

“En God zei: Laat er gras op de aarde zijn, en kruid dat zaad geeft, en boom die vrucht geeft naar zijn soort.” (Genesis 1:11)

De mensen uit bijbelse tijden die in de natuur leefden en als landbouwers werkten, kenden alle bomen, struiken, bloemen en kruiden van dichtbij. Zij kenden hun eigendommen en hun eisen. Toen de duif met een olijftak terugkeerde naar de ark van Noach, wisten de mensen dat het water zich had teruggetrokken, omdat ze wisten dat olijfbomen nooit erg hoog worden. En toen dezelfde boom door Jeremia werd genoemd, wisten ze hoe mooi de olijfboom is. Alleen al door het noemen van een bekende boom in een profetie of verhaal heeft de spreker veel meer betekenis en diepgang toegevoegd dan hij met woorden had kunnen uitleggen.

In de Hebreeuwse Bijbel worden meer dan honderd boomsoorten genoemd. Van de genoemde planten kunnen de meest voorkomende soorten met zekerheid of grote waarschijnlijkheid worden geïdentificeerd.

De eigenschappen van planten zijn fundamenteel voor het begrijpen van veel bijbelse verhalen, en nog meer zijn gerelateerd aan rituelen en de tempelcultus. Planten worden het vaakst genoemd in parabels of als allegorieën.

Beginnend bij de Grieken, hebben eeuwenlange vertalingen en interpretaties van de bijbelse tekst veel vertroebeld. Wanneer een vertaler een plantnaam tegenkwam die hij niet kende, kende hij misschien een bekende naam toe aan de bijbelse passage, maar niet noodzakelijk die van een plant uit Egypte of Israël. Dit heeft tot verwarring geleid. Onderzoekers die terugkeren naar het originele bijbelse Hebreeuws staan voor de taak lang vergeten namen te ontcijferen.

Tijdens onze rondreis door Israël zullen we enkele van de bekendste planten onderzoeken, zoals de zeven soorten, maar ook minder bekende. We zullen uitvouwen welk boek de meeste plantennamen bevat en welk boek de meeste unieke namen bevat. Dan zullen we proberen betekenis en symboliek te begrijpen. Wat verstonden de mensen in bijbelse tijden toen ze deze of gene plantennaam tegenkwamen?

Bovenal zullen we genieten van wat ons verenigt, namelijk de liefde voor het land van de Bijbel en zijn natuur.

Klik hier om u aan te melden.