Gezocht: volgzame, niet-zionistische “Joden”

De Palestijnen lijken hun ambitie om de Joden uit het Heilige Land te verwijderen, op te geven. In plaats daarvan worden zij nu vervangen door een meer inschikkelijke, niet-zionistische versie.

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: Jeruzalem, Palestijnen, Joden
Een Samaritaanse priester heft een Thora-rol op bij de berg Gerizim in Samaria. Dit zijn de "goede Joden" die de Palestijnen zonder probleem in het Beloofde Land laten blijven. Foto: Nasser Ishtayeh / Flash90

Dit jaar vielen Pesach, Pasen en de islamitische heilige maand Ramadan samen. De regerende partij in de Palestijnse politiek, de Fatah van Mahmoud Abbas, maakte van de gelegenheid gebruik om zich te profileren als een voorvechter van alle drie de godsdiensten.

Een karikatuur die op de sociale media-kanalen van Fatah is geplaatst, toont een christen, een moslim en wat een Jood lijkt, die arm in arm door de straten van Jeruzalem marcheren. Met de Palestijnse vlag in de hand wordt een barrière van de politie (“zionistische bezetters”) omver geworpen.

De man links draagt een Davidster, waardoor hij op een Jood lijkt. Maar wat voor een grappige hoed heeft hij op zijn hoofd?

Dit is een afbeelding van een Samaritaan. Deze bevolkingsgroep is vooral bekend uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in Lukas 10:25-37. Of uit Jezus’ ontmoeting met een Samaritaanse vrouw in het Evangelie van Johannes (hoofdstuk 4).

Ja, ze bestaan nog steeds. En net als in Jezus’ tijd worden zij door de Joden niet als Joden beschouwd, ook al belijden zij de oude godsdienst van Israël.

Evenmin zou je een Samaritaan betrappen met een Davidsster, het gebruikelijke symbool van het Joodse volk. Zoals we kunnen lezen in deze gedeelten uit het Nieuwe Testament, kunnen Joden en Samaritanen historisch gezien niet goed met elkaar opschieten.

Dit doet de vraag rijzen: Waarom heeft Fatah een Samaritaan die zich als Jood identificeert ingevoegd in een politieke karikatuur die suggereert dat de Palestijnse Autoriteit religieus pluralisme bevordert?

Het antwoord is dat ze de geschiedenis van dit land willen veranderen. En aangezien de overvloed aan geschreven en archeologisch bewijsmateriaal niet volstaat om de Joden helemaal uit het beeld te verwijderen, moeten zij een geschikt substituut vinden voor de “Israëlische Jood”.

Zij hebben er niet noodzakelijkerwijs een probleem mee dat pseudo-Joden die de Thora volgen, blijven en hun godsdienst beoefenen. De Palestijnen hebben wel een probleem met zionistische Joden, dat wil zeggen, zij die geloven in de Bijbelse beloften betreffende Israëls plaats in dit land en deze in praktijk brengen. Dat is althans de boodschap die deze cartoon uitdraagt. Wat de Palestijnse Arabieren, vooral de moslims, werkelijk denken van de Samaritanen is waarschijnlijk iets minder vriendschappelijk.

Een lichtpuntje aan de horizon

Ondanks de duidelijke anti-Israël boodschap van de karikatuur, is het toch een kleine stap in de goede richting.

Van oudsher ontkent het Palestijnse leiderschap elke historische Joodse band met het Heilige Land. Dus om een “Jood” toe te voegen aan de religies die hier thuishoren, betekent dat ze beginnen te accepteren dat ze die specifieke leugen niet kunnen verkopen.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox