Generaals en christen-zionisten oneens over benoeming

Drie belangrijke Israëlische generaals steunen de benoeming van Colin Kahl tot Amerikaans onder­minister van Defensie, terwijl de Christen-Zionisten rond John Hagee (foto) hem een bedreiging voor de Joodse Staat noemen. Wie heeft werkelijk het beste met Israël voor?

Door Ryan Jones |

Christelijke zionisten waarderen Israëls pragmatisme niet altijd. Zijn Israëls seculiere politieke en militaire leiders soms verblind door pragmatisme, terwijl ze de geestelijke dimensie van het voortbestaan van hun natie negeren?

Dit zijn vragen die soms opkomen, wanneer Israëlische leiders en de vurige christelijke aanhangers van hun natie het niet eens zijn over wat het beste is voor de Joodse Staat.

U herinnert zich ongetwijfeld, dat een groot deel van de christelijke zionistische gemeenschap in oproer was over het besluit van oud-premier Ariel Sharon om zich ‘terug te trekken’ uit de Gazastrook? Iets soortgelijks is nu aan de hand, waarbij een groot aantal christenen die oprecht van Israël houden en voor het land zorgen, hun frustratie, teleurstelling en zelfs leedvermaak uiten over de haast van de Joodse Staat om het eerste land te worden dat volledig is ingeënt tegen COVID-19. (Zie: ‘Met God en Pfizer terug naar het normale leven).

In de VS legt een minder belangrijk incident op dezelfde manier deze vaak ongemakkelijke dynamiek bloot. President Joe Biden wil Colin Kahl benoemen tot zijn nieuwe onder­minister van Defensie. Israëlische veiligheids­experts zijn blij met de stap, terwijl Ameri­kaanse christen-zionistische groepe­ringen het als uiterst gevaarlijk beschouwen.

Kahl was een hoge defensie-functionaris in de regering-Obama en had naar verluidt een rol bij het formuleren van de Iraanse nucleaire deal van 2015, die zo fel werd bestreden door Israël. Voor pastor John Hagee’s Christians United for Israel (CUFI) is dat alles wat een Bijbel­getrouwe christelijke aanhanger van Israël hoeft te weten om zich te verzetten tegen de benoeming van Kahl.

Het ziet er naar uit dat voor de benoeming van Kahl in de verdeelde Senaat één enkele stem de doorslag zal geven, die van senator Joe Manchin, een gematigde Democraat uit West Virginia. In een poging om Manchin te overtuigen heeft CUFI een advertentiecampagne gelanceerd in West Virginia om de publieke opinie tegen de benoeming te mobiliseren.

De benoeming van Kahl wordt gesteund door:

  • Gadi Shamni, Israël’s militair attaché in Washington van 2009 tot 2013;
  • Amos Gilad, voormalig directeur van beleid en politiek-militaire zaken bij het Israëlische ministerie van Defensie van 2013 tot 2017;
  • Amos Yadlin, voormalig hoofd van de militaire inlichtingen­dienst van 2006 tot eind 2010.

Alle drie zijn hooggeplaatste gepensioneerde generaals met een insider-kennis van Israëls veiligheids­problemen. En alle drie waren ze tegen de nucleaire deal met Iran van 2015, en ze zijn zich bewust van Kahl’s betrokken­heid daarbij.

Alle drie beschreven ze Kahl echter ook als een van de weinige Obama-functio­narissen die sympathiek stond tegenover de Israëlische bezorgd­heid over de deal en er ontvankelijk voor was. Zij geloven dat hij een soortgelijk tegenwicht kan bieden aan de meer onsympathieke of zelfs vijandige stemmen in de regering-Biden.

Afgezien van Kahl’s betrokkenheid bij de Iran-deal, menen de drie generaals dat je de betrokkenheid van Kahl bij de veiligheid van Israël niet kunt ontkennen, en in het bijzonder bij Israëls kwalitatieve militaire voorsprong (QME) in het Midden-Oosten.

‘Colin Kahl aanvallen omdat hij geen vriend van Israël zou zijn, is het verkeerde doelwit aanvallen,’ vertelde Shamni aan het Jewish Telegraphic Agency. ‘Ik heb met Colin samengewerkt tijdens mijn ambtstermijn in Washington. Hij sprak zijn sterke steun uit voor Israël en het Israëlische standpunt, voor de verdediging van Israël, voor de bescherming van Israël’s QME, dat iets is dat verankerd is in de Amerikaanse wetgeving, maar zonder de juiste mensen zal het niet goed worden gerealiseerd.’

Yadlin zei over Kahl dat hij ‘het niet altijd met hem eens was, maar ik twijfel er niet aan dat zijn motieven positief waren en dat hij geeft om de veiligheid en de belangen van Israël.’

Gilad merkte op dat zelfs onder Obama de QME van Israël nooit werd geschaad, dankzij ambtenaren zoals Kahl, terwijl het Israëls grote vriend Donald Trump was die uiteindelijk het machts­evenwicht verstoorde door F-35’s in het vooruitzicht te stellen als een beloning voor vrede tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten.

Israël is de Joodse Staat. Het is een natie die is gebouwd op een fundament van de Schrift en Joodse waarden. God en de Bijbel zijn terug te vinden in elk aspect van het leven in dit land. Maar Israël is ook een grotendeels seculiere Staat, die er trots op is, pragma­tisch te zijn. En dat valt niet altijd in goede aarde bij Israëls christelijke vrienden.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.