Geletterdheid blijkt algemeen in tijd Eerste Tempel

In het oude Koninkrijk van Juda blijken veel meer mensen geletterd te zijn dan eerst werd gedacht, zo blijkt uit een onderzoek van een forensische hand­schrift­kundige van de politie en archeo­logen van de Univer­siteit van Tel Aviv aan teksten op aardewerk scherven.

Door Redactie Israeltoday.nl |

Afbeelding: Artefacten met oud Hebreeuws schrift. (Foto: Michael Cordonsky/IAA/Tel Aviv Universiteit)

Het lijkt de eerste keer te zijn dat de moderne politie en onderzoekers, die de bijbelse periode rond 600 BCE onderzoeken, hebben samengewerkt. Hun resultaten tonen aan dat geletterdheid niet het exclusieve domein was van een handvol koninklijke schrijvers.

Deskundigen van de politie werden ingeschakeld om met inkt geschreven teksten op aardewerk scherven te onderzoeken. Die kwamen van een opgraving in de jaren 1960 van de militaire post Tel Arad aan de zuidelijke grens van het koninkrijk van Juda, waar 20 tot 30 soldaten van het koninkrijk waren gehuisvest. De archeologische opgraving is een bekende historische plaats met de overblijfselen van een versterkte stad die dateert uit de vroege Bronstijd.

Onderzoekers vergeleken de algoritmische methoden met forensische resultaten en brachten forensisch specialist Yana Gerber mee, die 27 jaar bij de politie-eenheid voor vervalste documenten heeft gewerkt, om de aardewerk fragmenten te lezen, die op de site van Tel Arad waren ontdekt. Gerber ontdekte dat de 18 handschriften door 12 verschillende mensen werden geschreven, met wisselende mate van zekerheid.

‘Deze studie was erg spannend, misschien wel de meest opwindende in mijn professionele carrière,’ zei Gerber, die toevallig een graad in klassieke archeologie en oud-Grieks heeft. ‘Dit zijn oude Hebreeuwse inscripties (…) die een alfabet gebruiken dat mij voorheen onbekend was.’

‘Ik verdiepte me in de microscopische details van deze inscripties, geschreven door mensen uit de periode van de Eerste Tempel, van routinekwesties zoals orders betreffende de verplaatsing van soldaten en de levering van wijn, olie en meel, via correspondentie met naburige forten, tot orders die de vesting Tel Arad bereikten vanuit de hoge rangen van het Joodse militaire systeem. Ik had het gevoel dat de tijd stilstond en dat er geen kloof van 2600 jaar was tussen de schrijvers (…) en onszelf,’ zei ze.

Gerber legde uit dat ‘schrijfpatronen uniek zijn voor elke persoon en dat geen twee mensen precies hetzelfde schrijven.’ Ze onderzocht de microscopische details van elke inscriptie tot aan de afstand tussen elke letter.

‘We verwachtten een grote verrassing: Yana identifi­ceerde meer auteurs dan onze algoritmen,’ zei dr. Arie Shaus. De bevindingen werpen een nieuw licht op de Joodse samenleving aan de vooravond van de vernietiging van de Eerste Tempel – en op de achtergrond van de samenstelling van de Bijbelse teksten.

‘We kunnen concluderen dat er een hoog niveau van geletterdheid was in het hele koninkrijk,’ zei Shaus, en wees erop, dat het feit dat zoveel soldaten geletterd waren wijst op ‘het bestaan van een doelmatig onderwijs­systeem in Judea aan het einde van de Eerste Tempelperiode’.

‘Als er op een afgelegen plek als Tel Arad in korte periode minimaal 12 schrijvers van 18 inscripties waren, uit de bevolking van Juda die naar schatting niet meer dan 120.000 mensen telde, betekent dit dat gelet­terd­heid niet het exclusieve domein was van een handvol koninklijke schrijvers in Jeruzalem,’ zei de archeoloog prof. Israel Finkelstein.

Bron: UwI

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.