Geiten tegen bosbranden, uilen tegen muizenplaag

Soms vragen complexe problemen om creatieve oplossingen. Israëlische steden voorkomen branden met de hulp van enkele ongewone brandweermannen: geiten. En kerkuilen helpen de oogst beschermen tegen vraatzuchtige muizen

Door Redactie Israeltoday.nl |

De groep in kwestie bestaat uit ongeveer 160 geiten, schapen, koeien en kamelen. Hoe vreemd het ook klinkt, begrazing – vooral door geiten – is in veel studies een effectieve, milieuvriendelijke manier gebleken om het risico op grote branden te verminderen.

Nu onderzoekt een nieuwe Israëlische studie hoe we het grazen van geiten in Israël kunnen uitbreiden en aanmoedigen, bericht Israel21c

Geiten dragen bij aan brandpreventie door de overtollige vegetatie op te eten in gebieden waar de plantengroei dicht en struikachtig is (zoals bossen), waardoor het moeilijker wordt om branden te verspreiden.
Koeien en schapen helpen ook bij het uitdunnen van de vegetatie, maar ze voeden zich meestal met gras, terwijl geiten liever struiken en lage takken van bomen eten – en soms zelfs op hun achterpoten staan om ze te bereiken.

Als de struiken en de onderste boomtakken dunner zijn, is het moeilijker voor een brand die op de grond ontbrandt om naar boven te klimmen. Dat helpt voorkomen dat de vlammen de boomtoppen bereiken en het vuur zich van boomtop naar boomtop begint te verspreiden, waardoor een kleine plaatselijke brand een gevaarlijke ongecontroleerde bosbrand wordt die al snel vele hectaren bos in beslag neemt.

In het verleden graasden er veel geiten in Israël. Dit aantal verminderde sterk door de in 1950 uitgevaardigde Planten­beschermings­wet, algemeen bekend als de ‘Zwarte Geitenwet’, genoemd naar een veelvoorkomend ras onder de bedoeïenen in Israël. Sinds de wet op grote schaal wordt toegepast, daalde het aantal geiten, vooral in het Karmelgebergte, van 15.000 in 1970 tot slechts 2.000 in 2013.

Nadat het in de loop der jaren zinvol bleek, bosbranden te voorkomen door begrazing, werd de wet is in 2018 ingetrokken. Maar de omvang van de begrazing in Israël is nog steeds beperkt. Volgens een nieuwe studie heeft begrazing wel degelijk voordelen voor de boeren, zoals het verstrekken van gratis voedsel voor de dieren. De dieren blijken wel minder melk te geven dan wanneer ze zich voeden met gras, Europese geiten blijken minder goed tegen het hete klimaat te kunnen dan inheemse geiten, er zijn te plaatse stallen nodig, en bij het begrazen van open ruimte is een herder nodig is om de kudde naar de weide te begeleiden

Kerkuilen beschermen de oogst tegen ongedierte
Kerkuilen houden van de nachtelijke jacht op muizen en vangen er duizenden per jaar als ze de kans krijgen. Met dat feit in gedachten hebben ingenieuze Israëlische boeren en wetenschappers een manier bedacht om uilen te gebruiken om de muizen te vangen die hun gewassen opeten.

Rond de kibboets Eliyahu in noordelijk Israël, nabij de Westbank, zijn een aantal jaren geleden ongeveer 15 nestkasten voor de uilen geplaatst. De jongen die daar geboren worden zorgen voor uitbreiding van de uilenpopulatie in de streek.

Opmerkelijk genoeg houden de uilen de velden vrij van ongedierte zonder dat er pesticiden nodig zijn. De uilen zijn niet bekend met op de kaart getrokken grenzen, en jagen ook op de Westbank en in Jordanië. Zo houden de gevederde vrienden van de Israëlische boeren niet alleen de velden vrij van knaagdieren, ze hebben ook geholpen om bruggen te bouwen met Palestijnse en Jordaanse buren, aldus


Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël?
Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.