Geheimen van de Knesset-Menorah

De Menorah, de zevenarmige kandelaar, brengt ons terug naar de tijd dat het volk Israël, dat bevrijd was van de slavernij, tot een natie werd gevormd, toen het gedurende een hele generatie door de woestijn zwierf.

Door David Lazarus |

Een belangrijk element bij het verenigen van het Joodse volk tot ‘één natie onder God’ was de Mishkan, de tabernakel in de woestijn, met de gouden zevenarmige kandelaar die de omgeving verlichtte (Exod. 25:31-39). Eeuwen later werd de Menorah het symbool van de heilige Tempel in Jeruzalem, waar deze samen met het reukofferaltaar en de tafel voor de toonbroden in het Heilige stond. Elke avond werd de Menorah door een van de Levieten aangestoken.

In de tijd van de Makkabeeën (1e tot 2e eeuw voor Christus) werd de Menorah het symbool van de nationale inspanningen van het Joodse volk. Toen de Tweede Tempel in 70 na Christus door de Romeinen werd verwoest, gebruikten de overwinnaars de Menorah om hun verovering over het Joodse volk te tonen, door deze op de Boog van Titus voor het Colosseum in Rome af te beelden. De vernietiging van de tempel en het buitmaken van de Menorah maakten een einde aan de Joodse autonomie in het land Israël, en leidden tot 1900 jaren van ballingschap.

Toen 2000 jaar later de moderne Staat Israël werd geboren, werd de Menorah gekozen als het embleem van de natie, omdat deze het voortbestaan van het eeuwige Joodse volk, vanaf het kleinste begin door de geschiedenis heen, symboliseerde. Sommigen geloven zelfs dat er geen volledig herstel zal zijn zolang de Tempel niet is herbouwd, en de Menorah niet samen met heel Israël onder Gods gezag in het Heilige zal staan. Er is zeker nog een lange weg te gaan, maar we kunnen ook stellen dat de bouw van het moderne Israël en de indrukwekkende Knesset-Menorah, die de wedergeboorte van een natie in haar oude vaderland symboliseert, ‘het begin van onze verlossing’ is.

De Knesset-Menorah

Menorah voor de Knesset, een geschenk van het Britse parlement. (Creative Commons)

De Knesset-Menora, 4,30 meter hoog, staat recht tegenover de hoofdingang van de Knesset, de regerings­zetel van Israël. De negenentwintig gravures op de takken van de Menora verbeelden de geestelijke strijd van het Joodse volk en de belangrijkste gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis, van Abraham tot de geboorte van het moderne Israël.

De linker tak van de Menorah beeldt de adem van de Joodse geschiedenis uit, van Jesaja’s profetie over het einde der tijden tot aan rabbijn Yochanan ben Zakkai, die in Javneh de mondelinge overleveringen van de Torah vastlegde, welke de basisgebruiken van het Jodendom vormden na de vernietiging van de Tweede Tempel, de Gouden Eeuw van het Spaanse Jodendom en de Babylonische ballingschap. Andere takken verbeelden koning David, die het afgehakte hoofd van Goliath triomfantelijk laat zien, Ezechiël’s visioen van de dorre doodsbeenderen, Jakob die worstelt met de engel, Jeremia die weeklaagt over de vernietiging van de Eerste Tempel en de geheime immigratie van Joden naar Israël tijdens het Britse Mandaat.

Aäron en Hur houden de armen van Mozes omhoog tijdens zijn voorbede (Creative Commons).

Een van de belangrijkste delen in de Menorah, gegraveerd in het onderste deel van de onderste takken, is het Bijbelvers ‘Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heer der heerscharen’ (Zacharia 4:6).

Heerscharen, in het Hebreeuws Zebaoth (Tzeva’ot), betekent ‘leger­machten’. Met andere woorden: de profeet waarschuwt Israël om niet alleen op de kracht van zijn leger te vertrouwen, maar op Adonai Zebaoth, de ‘Heer van de legermachten’.

Dit vers hoort bij het visioen van de profeet van een Menorah met olijftakken aan elke kant, die de vrede in de natie Israël symboliseert (Zacharia 4:2-3).

Ezechiël’s visioen van de dorre doodsbeenderen (Creative Commons)

Volgens onderzoekers van Neot Kedumim, de Bijbelse Landschapstuin in Israël, zijn de afbeeldingen van de stammen, twijgen, bloemen en takken van de Menorah afkomstig van de Salvia Palaestina, een veel voorkomende plant die in de Negev en de Sinaïwoestijn groeit. De vorm van deze eenvoudige wilde plant diende waarschijnlijk als model voor de Menorah, toen deze in goud werd gegoten tijdens de woestijntocht van Israël, en dient als een constante herinnering aan de noodzaak om steeds weer terug te keren naar ons nederige begin, als kinderen die altijd afhankelijk zijn van God, zelfs als natie in ons eigen land.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.