Geen voedend sap

Evangelist beschuldigt kerk ervan Jezus in graf te houden.

Door Charles Gardner | | Onderwerpen: christenen
Krachtige bomen in de heuvels van Judea. Foto: Charles Gardner

De grootste evangelist van Groot-Brittannië heeft een klaagzang geschreven over de Kerk van Engeland die hij de afgelopen 40 jaar zo trouw heeft gediend. Het volgt op een soortgelijke klaagzang van een vooraanstaande Schotse prediker over het verval van de Kerk van Schotland.

John is een Anglicaanse geestelijke van Grieks-Cypriotische afkomst die zijn publiek in het hele land heeft verblijd met zijn kleurrijke, uitdagende en vaak komische presentatie van het Evangelie. Hij is begrijpelijkerwijs verontrust over de toestand van de Kerk van Engeland.

Hij betreurt het verlies aan duidelijkheid, samenhang, vertrouwen, charme en bovenal Christus. En aangezien ik op de diagnose van ds. David Robertson van het Schotse probleem reageerde door eraan toe te voegen dat het Joodse element ook een belangrijke factor was, zou het nalatig van me zijn om niet hetzelfde toe te passen op Engeland.

Net als ds. Robertson ben ik het eens met alles wat J. John zegt in zijn oproep (online gepubliceerd) voor een terugkeer naar een levende prediking van het Evangelie. Maar ik moet eraan toevoegen dat het droge en stoffige karakter van de kerk op zijn minst gedeeltelijk te wijten is aan het feit dat we onze Hebreeuwse wortels hebben afgesneden en daardoor Israëls relevantie hebben veronachtzaamd, zowel voor Gods overkoepelende doelen als voor onze huidige boodschap.

John zegt dat het evangelie op grote schaal is verwaterd tot het punt dat “we velen in de kerk hebben die geloven dat het enige dat zeker is, is dat niets zeker is.” Hij voegt eraan toe: “Een van de weinige dingen die onze praatgrage wereld respecteert is een zelfverzekerd geloof, en zonder dat hebben we elk debat al verloren.”

Veel van de communicatie van de kerk lijkt voorzichtig te zijn gemaakt om geen aanstoot te geven, zegt hij. “Historisch gezien heeft de Kerk van Engeland gekeken naar de omringende cultuur om zich ermee bezig te houden; vandaag de dag lijkt ze naar onze cultuur te kijken om uit te zoeken hoe ze zich erin kan verstoppen. De ironie – en het is een fatale – is dat niemand zich zal laten bekeren door een organisatie die niet te onderscheiden is van de wereld.”

“Maar we hebben een mandaat: we moeten Christus, zijn kruis en zijn kroon verkondigen. Helaas is een groot deel van de Kerk van Engeland geslaagd in wat het Sanhedrin, het Romeinse Rijk en het Verzegelde Graf niet zijn gelukt: ze hebben Jezus begraven gehouden. Maar Hij is niet alleen onze grootste hoop, Hij is ook degene aan wie we rekenschap moeten afleggen.”

Dit is absoluut waar. Maar als we willen dat de kerk herleeft, moeten we er ook aan herinnerd worden dat het evangelie “de kracht van God is die redding brengt aan iedereen die gelooft, eerst aan de Joden en ook aan de heidenen” (Romeinen 1:16). Post-Puriteinse evangelicals zoals John Wesley, Robert Murray McCheyne, Charles Spurgeon en J.C. Ryle geloofden dat de redding van de Joden leidde tot het herstel van de kerk.

Jezus zei immers tegen de Samaritaanse vrouw dat “redding van de Joden komt” (Johannes 4:22), en God zei tegen Abraham: “Wie u zegenen zal, zal Ik zegenen, en wie u vervloeken zal, zal Ik vervloeken; en alle volken der aarde zullen door u gezegend worden.” (Genesis 12:3)

Het tweede deel van dit vers wordt vaak gebruikt om uit te leggen hoe de volken gezegend werden door het Evangelie, terwijl het eerste deel maar al te vaak wordt genegeerd. En het stelt duidelijk dat onze relatie met Israël een zaak van leven of dood is.

In zijn brief aan de Romeinen herinnert Paulus de heidenen daar eraan: “Jullie ondersteunen de wortel niet, maar de wortel ondersteunt jullie.” (Romeinen 11:18) Hij legt uit dat wij niet-Joden geënt zijn in de natuurlijke bron (d.w.z. de olijfboom die Israël voorstelt) en dat we “nu deel hebben aan het voedende sap van de wortel van de olijfboom” (vers 17).

De conclusie is duidelijk: als we onszelf afsnijden van de Hebreeuwse wortels van ons geloof, zullen we snel verwelken en vergaan totdat we niet meer zijn dan een dode boom.

Zoals Jonathan Cahn het zegt: “Als je naar een boom kijkt, zie je alleen wat er boven de grond groeit. Het belangrijkste deel is onzichtbaar en groeit naar beneden in de aarde. Uit de wortels komen het water, de mineralen en het voedsel van de boom. Zonder de wortels houdt de boom op te bestaan.”

Als we willen dat de Heilige Geest de Kerk met leven en kracht vult, moeten we tot inkeer komen en onze band met de Joodse wortels van ons geloof herstellen en opnieuw opbouwen. Met alles wat dat inhoudt in het liefhebben en ondersteunen van hen, en bovenal in het delen van het Evangelie met hen die het eerst tot ons brachten.

Maar er is nog steeds veel om dankbaar voor te zijn, want ik voel dat de opinie aan het veranderen is. Terwijl kerkleiders twijfelende Thomassen worden, reageren sommige van onze topjournalisten op de steeds groter wordende golven van onrust door te wijzen op het voor de hand liggende gezonde verstand van het christendom.

Over het hete hangijzer van premier Rishi Sunak die zich terugtrekt van zijn al te ambitieuze plannen om de CO2-uitstoot te verminderen, wat het onvermijdelijke gejoel van de eco-zealoten heeft uitgelokt, citeerde Leo McKinstry in de Daily Mail de legendarische C.S. Lewis die zei: “Het zou beter zijn om tussen roofridders te leven dan tussen almachtige morele bemoeials.”

En Richard Littlejohn putte over hetzelfde onderwerp uit de wijsheid van G.K. Chesterton, “die opmerkte dat wanneer mensen niet meer in God geloven, ze niet in niets geloven, maar in alles. Woke-isme, EU-lidmaatschap en Net Zero (koolstofuitstoot) hebben het christendom vervangen als de nieuwe staatsgodsdiensten. En iedereen die het daar niet mee eens is, wordt als ketter beschouwd en op de brandstapel gezet.”

Het lijkt wel een déjà vu – de religieuze leiders hebben een probleem met Jezus, maar het gewone volk stroomt toe om naar hem te luisteren.


Charles Gardner is de auteur van de volgende boeken: “Israel the Chosen”, verkrijgbaar bij Amazon; “Peace in Jerusalem”, verkrijgbaar bij olivepresspublisher.com en “A Nation Reborn”, verkrijgbaar bij Christian Publications International.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox