Gebruik God niet voor je eigen doeleinden

Waarom riep de profeet Jesaja God aan in de menselijke politiek? Een paar dagen voor de verkiezingen debatteerde ik hierover met vrienden. Waarom was Jesaja pro-Assyrië en anti-Egypte wat betreft zijn buiten­landse politiek?

Door Aviel Schneider |

Jesaja begreep dat God Assyrië gebruikte en spoorde het Koninkrijk Juda aan om trouw te blijven aan Zijn wil. Tegelijkertijd waarschuwde Jesaja de machthebbers tegen een contraproductieve politieke alliantie met Egypte.

Hoe we op Jesaja gekomen zijn? Wel, hij betrok God onbeschaamd bij de menselijke politiek en beïnvloedde daarmee zijn toehoorders, die allen Godvrezende Joden waren. In deze tijd zien we allerleid mensen hetzelfde doen ten dienste van hun eigen politieke agenda. Iedereen denkt dat hij God in zijn zak heeft en gebruikt Hem voor zijn persoonlijke doeleinden.

In Israël verkondigden de ultraorthodoxe partijen vóór de verkiezingen, dat de hemel was beloofd aan wie op hen stemde. In de plaatselijke Messiaanse gemeenten lijkt God veel verschil­lende kanten te kiezen. Ik ken twee Messiasbelijdende Joden, waarvan de een bad voor Bibi’s verkiezings­overwinning, de ander voor Yair Lapid. Beiden brachten God in het spel.
Ook in Amerika riepen evangelische christenen de Almachtige aan door te verklaren dat Hij Donald Trump had uitgekozen voor herverkiezing.
Veel christenen lijken op dit moment te denken dat God tegen vaccinatie is. Maar ik ken ook christenen die mij vertellen dat God niets tegen het vaccinatiebeleid van Israël heeft.

Persoonlijk denk ik dat we allemaal veel voorzichtiger moeten zijn. Wij behoren God niet voor onze eigen doeleinden te gebruiken. Het feit dat de profeet zo fel tekeer ging tegen een mogelijk verbond met Egypte geeft aan dat een groot deel van het volk zo’n verbond wilde. En zoals zovelen vandaag, dachten zij zeker dat God hun mening deelde.

Ik heb geen probleem met de bijbelse profeten. De heden­daagse profeten daarentegen zijn meer geneigd God te misbruiken voor hun eigen persoon­lijke opvattingen, politiek en waanzin. We zijn allemaal mensen en ieder van ons heeft zijn eigen politieke en sociale ideeën, en dat is prima. Maar dat betekent niet dat God in dat opzicht automatisch aan onze kant staat. God is heilig. Wij bezitten Hem niet. In feite zijn wij Zijn eigendom. Ik hoop dat de nieuwe regering, wie die ook zal vormen, eindelijk in staat zal zijn het volk van Sion te verenigen.

En met dit in gedachten wens ik al onze lezers, vrienden en zelfs degenen die niet onze vrienden willen zijn, een Shabbat Shalom en een gezegende Opstan­dings­zondag!


Aviel