Foto’s: Israëlische troepen bereiden zich voor op strijd

Eind maart sloot het Israëlische leger een massale trainings­sessie van 17 weken af, die afgelopen novem­ber begon. De manoeu­vres werden in de Golan­hoogten uitgevoerd, in een tijd van de toege­nomen bezorgdheid over een aanval door Hezbollah of andere door Iran gesteunde milities.

Door Michael Selutin |

Afbeelding: Israël’s veelgeprezen Merkava gevechtstank, met op de achtergrond de berg Hermon. (Foto: Ofer Zidon/Flash90)

Het hoogtepunt waren de manoeuvres van de 188 pantser­brigade. Maar de gevechts­scenario’s vereisten samen­werking met infanterie, artillerie en gevechts­helikopters. Een woordvoerder van de brigade legde het belang uit van een ‘gecombineerde wapens’ benadering: ‘Onze tanks handelen niet alleen. Elke eenheid werkt altijd samen met andere eenheden. Deze oefening legde de nadruk op gezamenlijke formaties en coördinatie.’

IDF-troepen trainen in het noorden. (Foto: Michael Giladi/Flash90)

Een gecombineerde gewapende aanpak vereist, dat de tanks niet alleen oprukken naar vijandelijk gebied, maar ook optreden als verkenners en de omstandigheden op het slagveld in real time doorgeven aan andere eenheden. Ter voorbereiding op deze rol is het 188e uitgerust met verbeterde digitale communicatiesystemen en sensoren.

De volgende oorlog zal uit het noorden komen. (Foto: Michael Giladi/Flash90)

Ook te zien was het nieuwe TROPHY-systeem, dat op de Merkava-tanks is geïnstalleerd om deze te bescher­men tegen inkomende projectielen. Het geavan­ceerde systeem kan inkomende projectielen snel detecteren en ze neerschieten met kleine onder­scheppings­raketten. Een tank die op deze manier beschermd is, kan bijzonder snel oprukken, vijandelijke posities lokaliseren en dit doorgeven aan andere eenheden, die dan kunnen aanvallen vanuit de lucht, de zee of vanaf het land.

In de volgende oorlog zullen de Israëlische strijdkrachten op een meer gecoördineerde manier werken dan ooit tevoren. (Foto: Michael Giladi/Flash90)

De sleutel tot Israëls gevechtsdoctrine voor de toekomst is duidelijke en betrouwbare communicatie. Nieuwe digitale systemen hebben dit mogelijk gemaakt.

Gebedspauze. Hoe geavanceerd het Israëlische leger ook is, we moeten altijd onthouden waar onze kracht werkelijk vandaan komt. (Foto: Michael Giladi/Flash90)

Wilt u helpen het Israëlische leger te steunen?
Israel Today werkt samen met een zeer speciale IDF-eenheid die tot taak heeft terreurtunnels op te sporen en te vernietigen. Dit werk is zowel gevaarlijk als duur, en de Yahalom-eenheid is dankbaar voor de christelijke steun om hen te helpen veilig en effectief te opereren.
Klik hier als u vandaag deze Israëlische soldaten wilt steunen

Je bent nooit alleen op het slagveld. (Foto: Michael Giladi/Flash90)

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.