Europese politici: VN, stop met discrimineren van Israël

312 Europese politici hebben opgeroepen om een einde te maken aan de discriminatie van Israël door de Verenigde Naties, Zij vinden dit niet alleen oneerlijk, maar het schaadt ook de eigen geloof­waar­dig­heid van de VN en ervoor zorgt dat het orgaan publieke steun verliest.

Door Redactie Israel Today, WIN |

Op maandagmorgen, een dag voor de opening van de 76ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN vandaag (dinsdag), stuurde de leiding van de Trans­atlantische Vrienden van Israël, een inter­parle­mentaire vriend­schaps­groep uit verschillende partijen, de verklaring naar de regeringen van alle EU-lidstaten, alsook naar het Verenigd Koninkrijk, Noor­wegen en Zwitserland. Kopieën werden ook toege­zonden aan de leiders van de EU, alsmede aan de secretaris-generaal van de VN en de hoofden van de belangrijkste VN-organisaties.

De ondertekenaars zijn voornamelijk Europese parlements­leden, waaronder ministers, partijleiders, vice-voorzitters van het Parlement en voorzitters van belangrijke commissies. Ook vier leden van de Knesset hebben de verklaring ondertekend.

‘In de context van het wereldwijd toenemende anti­semitisme is de niet-aflatende, dispro­por­tio­nele en rituele veroor­deling van ‘s werelds enige Joodse Staat door de VN bijzonder gevaarlijk en daaraan moet eindelijk een einde komen. Israël verdient aandacht en toezicht, net als elke andere natie. Maar het verdient ook een gelijke behan­deling – niets meer, niets minder,’ schreven de parlementariërs.

Zij wezen op het feit dat de Algemene Vergadering van de VN in 2020 17 eenzijdige resoluties heeft aange­nomen waarin Israël werd beschuldigd van mensen­rechten­schendingen, en slechts zes andere resoluties voor zes andere van de in totaal 192 lidstaten.

VN-Mensenrechtenraad
Momen­teel is meer dan één op vijf van de resoluties, die door de Raad voor de Mensen­rechten worden aange­nomen, uitsluitend gericht tegen Israël. Bovendien heeft de Mensenrechtenraad een afzonderlijk agendapunt 7 om schendingen door Israël te bespreken, terwijl schendingen van de mensenrechten in alle andere landen worden behandeld onder agendapunt 4.

De oproep was een initiatief van de Trans­atlantische Vrienden van Israël (TFI) van het Amerikaans-Joods Comité, een inter­parle­men­taire groep van parlements­leden uit Europa, Amerika en Israël, bericht World Israel News.

Het Oostenrijkse parlementslid Lukas Mandl, voorzitter van de TFI-groep in het Europees Parlement, zei in een commentaar: ‘De VN geeft al lange tijd blijk van een vooroordeel tegen Israël, dat veel vaker het doelwit is dan alle andere landen samen. Het is de hoogste tijd om aan deze schandelijke praktijk een einde te maken. Het is de verant­woorde­lijk­heid van demo­cratische rege­ringen om deze brood­nodige veran­dering tot stand te brengen.

Het Litouwse parlementslid Petras Auštrevičius, vicevoorzitter van de TFI in het Europees Parlement, voegde hieraan toe: ‘Wanneer Israël, de enige echte democratie in het Midden-Oosten en een leider op het gebied van gender­gelijkheid, wordt beschuldigd omdat het de rechten van vrouwen zou schenden, maar regimes zoals Iran worden verkozen in de VN-Commissie voor de Rechten van de Vrouw, dan weet je dat er iets ernstig mis is. We moeten deze voorin­ge­nomen­heid van de VN eindelijk rechtzetten.’

Actiepunten
De ondertekenaars hebben de EU-lidstaten en andere democratieën opgeroepen om drie dingen te doen:

  • Stemmen tegen de anti-Israël resoluties die aan de Algemene Vergadering en andere VN-commissies zijn voorgelegd om de resoluties hun legitimiteit te ontzeggen;
  • De VN Mensenrechtenraad hervormen en het discri­mi­ne­rende agenda­punt 7 afschaffen;
  • Een einde maken aan VN-commissies en programma’s die alleen maar dienen om Israël te beschul­digen en aan te vallen, waardoor elk vooruit­zicht op een twee­staten­oplossing wordt onder­mijnd.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.